Praha 2 hazardní podniky dlouhodobě odmítá
Městská část Praha 2 již od roku 2007 usiluje o to, aby na území městské části nebyly žádné herny a jiné podniky umožňující provozování hazardních her a různých "výherních" zařízení. Současný stav je takový, že v Praze 2 nepůsobí žádná herna či jiné zařízení, které by mělo povolení ze strany ÚMČ Praha 2. 

V roce 2012 se Praha 2 jako jedna ze tří městských částí rozhodla vůči „podnikání“ s hazardem uplatňovat politiku „nulové tolerance“. Boj proti hazardu je ale dlouhodobý proces a řešení bohužel nezávisí vždy jen na rozhodnutích městské části. Postup Ministerstva financí, které má v tomto ohledu nezastupitelné kompetence, zdaleka není uspokojivý. 
Radnice tak kromě vlastních kroků, které za posledních osm let učinila v zájmu potírání hazardu, vyvíjí na Ministerstvo financí systematický tlak. Na téma hazardu dokonce starostka Jana Černochová několikrát interpelovala v parlamentu ministra financí Andreje Babiše. A dobré výsledky při odhalování „černých heren“ přinesla spolupráce radnice s Policií ČR.

Připomeňme si ve stručnosti základní fakta historie potírání hazardu v Praze 2:

  • V roce 2007 iniciovala starostka Jana Černochová vydání první vyhlášky, omezující provoz výherních hracích přístrojů (VHP). Ta vstoupila v účinnost 1. ledna 2008 a před tímto datem bylo na území Prahy 2 celkem 105 provozoven, včetně kasin. Do regulační vyhlášky navrhla Praha 2 zařadit 101 provozoven s výherními hracími přístroji (VHP) – počet VHP povolených městskou částí tehdy představoval 963, počet interaktivních videoloterijních terminálů (IVT) povolených Ministerstvem financí 17. Později radnice zorganizovala petiční akci za prosazení změny loterního zákona.
  • Ve shodě s postojem „nulové tolerance“ vůči hazardu nastal počínaje datem 1. 10. 2010 důležitý posun. Vyškrtnutí všech adres, na nichž by bylo možné provozovat výherní hrací přístroje, z obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy (vyhláška, stanovující místa a čas, na nichž lze provozovat výherní hrací přístroje), a to s účinností do 31. 12. 2011. Princip „nulové tolerance“ byl dodržen i v případě další vyhlášky č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, vydané s účinností od 1. 1. 2012. Toto datum se stalo významným mezníkem boje proti hazardu, jelikož se vyhláška vztahovala i na hry povolované Ministerstvem financí. A opět v ní nebyla navržena žádná místa, na nichž by v Praze 2 bylo možné tyto hry provozovat.
  •  V roce 2012 městská část dala podnět k intenzivní spolupráci s Policií České republiky při kontrole „černých heren“. Jednání mezi radnicí Prahy 2, ministerstvem financí a zástupci bezpečnostních složek vedla k důslednému monitorování situace, jehož se účastnili pracovníci všech tří institucí. Na jaře roku 2013 byla zorganizována policejní akce se zaměřením na černé herny, při níž bylo zabaveno velké množství nelegálních přístrojů.
  • Politika „nulové tolerance“, nacházející shodu napříč politickým spektrem v zastupitelstvu Prahy 2, se městské části rozhodně vyplácí. Na počátku letošního roku (leden 2016) nejsou na území Prahy 2 žádné výherní automaty.
  • Zůstávají zde však přístroje typu videoloterijních terminálů (VLT), povolené ministerstvem financí. Jejich povolení postupně dobíhají, ale správní řízení, která mají vést k rušení stávajících podniků, se neúměrně protahují.
  • Pomalý postup Ministerstva financí vede radnici k hledání možností, jak proces zániku těchto provozoven urychlit. Probíhají osobní jednání starostky a představitelů vedení radnice se zástupci ministerstva financí, jejichž smyslem je přimět ministerstvo k rychlejšímu vyřizování správních řízení.
  • V jednom z mnoha dopisů (plné znění viz níže), adresovaných náměstkovi ministra financí, starostka Jana Černochová píše: „…Dle aktuálního informativního přehledu, který jste zveřejnili na svých internetových stránkách ke dni 30. 4. 2014, je na území městské části povoleno provozování 370 loterií a jiných podobných her. Tímto vás žádám o sdělení, jaký je průběh správních řízení a kdy můžeme očekávat, že všechna povolení budou pravomocně zrušena.“ Odpověď zní: Správní řízení na území Prahy 2 probíhají, v deseti provozovnách byl provoz ukončen, patnáct je ve stádiu před vydáním rozhodnutí a další skončí v nejbližší době.
  • Podobných dopisů a odpovědí si městská část Praha 2 s ministerstvem financí vyměnila několik. O vysvětlení, proč proces rušení videoloterijních terminálů povolovaných Ministerstvem financí neprobíhá rychleji, žádala Jana Černochová i v několika interpelacích adresovaných přímo šéfovi resortu Andreji Babišovi.
  • V jedné z nich připomněla, že ministr Babiš při svém jmenování sliboval zrychlení celého procesu v obcích, kde se tato povolení dostala do rozporu s obecními regulačními vyhláškami.Za celé období od zrušení přechodného ustanovení, tj. od dubna 2013, přitom obdržela městská část Praha 2 pouze tři pravomocná rozhodnutí o rušení vydaných povolení… Žádám vás, abyste zajistil zamezení zbytečným průtahům,“ vyzvala v září 2014 ministra Babiše starostka Jana Černochová.
  • Situace proto na počátku roku 2016 vypadá tak, že v Praze 2 je ještě 15 míst s legálně provozovanými hernami nebo kasiny. Jejich zrušení je podle ministerstva financí už prý jen otázkou času, ale těžko odhadnout, jak dlouhého. Městská část bude i nadále vyvíjet veškerou snahu, aby byl co nejkratší. 

Přehled  korespondence mezi MČ Praha 2 a Ministerstvem financí 

Dotaz k průběhu správních řízení

Odpověď MF

Dotaz k průběhu správních řízení leden 2015

Odpověď únor 2015

Usnesení Rady MČ Praha 2 duben 2015

Dopis s usnesením náměstkovi ministra financí (duben 2015)
 

Odpověď náměstka MF květen 2015

Interpelace

Interpelace starostky MČ Praha 2 a poslankyně Jany Černochové říjen 2014/odpověď ministra financí


V Praze začala fungovat Gambling ambulance, unikátní specializované zařízení pro pomoc hazardním hráčům.

Je určena nejen aktivním hráčům, ale i členům jejich rodin a blízkého okolí a také hráčům, kteří již sami či s pomocí abstinují a rádi by našli podporu ve své snaze o životní změnu.

Podle odborníků se jenom v Česku potýká se závislostí na hazardu nebo s rizikovým hraním až 450 000 lidí. Přesněji, v riziku rozvoje problémového hráčství se nachází přibližně 5 % dospělé populace (cca 450 tis.), z toho v pásmu problémového hráčství 1,5 – 2,3 % dospělých osob (130 až 200 tis.), z nichž cca polovinu tvoří patologičtí hráči (0,6 – 1,2 % dospělé populace, tj. cca 55 – 110 tis. osob). Přibližně čtvrtinu problémových hráčů tvoří ženy.

„Tento typ nelátkové závislosti může mít na život člověka ve výsledku podobně destruktivní následky jako například závislost na drogách, lépe se ovšem tají, a proto bývá odhalena až ve velmi pokročilé fázi, kdy už má velmi závažné ekonomické a právní následky a silně narušuje mezilidské vztahy,“ říká Marcel Ambrož, vedoucí Gambling ambulance. „Jen část problémových hráčů vyhledá odbornou pomoc, často k tomu dochází až po intervenci jejich blízkých. Gambling ambulance poskytuje přístupnou, neformální a zároveň vysoce odbornou pomoc a podporu nejen hazardním hráčům, ale i osobám, které tento problém zasahuje ve stejné míře jako samotné gamblery, tedy jejich rodinným příslušníkům či partnerům.“

 

Gambling ambulance nabízí moderní motivační koučink a terapii. Používá se zde metoda komplexního řešení případu každého klienta, tzv. case management. Koučink a terapie probíhají jak individuálně, tak také v rámci motivačních a podpůrných skupin. Na schůzky se klienti objednávají, a to během běžné provozní doby, tedy ve všedních dnech od deváté ranní do páté odpolední. Skupiny jsou ale pořádány i ve večerních hodinách, zařízení je rovněž schopno poskytovat po předchozí domluvě individuální konzultace i mimo běžnou pracovní dobu a vyhovět tak potřebám pracovně vytížených klientů. Gambling ambulance sídlí na Žižkově nedaleko Žižkovské věže.

Fakta o hazardním hraní

Gambling ambulance Sananim