Praha 2 na návštěvě v Budapešti

Pátý budapešťský obvod Belváros - Lipótváros pořádal ve dnech 11. – 14. listopadu Lipótské dny. Pozval na ně všechna svá partnerská města a městské části, tedy i zástupce Prahy 2, která smlouvu o spolupráci s tímto maďarským partnerem uzavřela letos v květnu. Se čtyřčlennou delegací Prahy 2 přijel na Lipótské dny starosta Mgr. Michal Basch; dále se jich zúčastnili partneři z Itálie (Neapol), Rumunska (dvě příhraniční města, v nichž žije menšina maďarské národnosti), Slovenska (Rožňava) a Německa (Berlín - Charlottensburg). Součástí programu bylo uzavření partnerské smlouvy s městskou částí z polského Krakova.

Ve čtvrtek 11. listopadu setkání slavnostně zahájil v hotelu Tiliana starosta Belvárose dr. Steiner Pál. Následujícího dne se konala konference na téma Vzájemná spolupráce a Evropská unie, jejímž vyvrcholením bylo uzavření smlouvy o spolupráci mezi Belvárosem a Krakovem. Na programu byla také vernisáž výstavy obrazů výtvarníka Jánose Kukty z Rožňavy a udílení čestného občanství. Odpoledne bylo věnováno pracovním setkáním a rozhovorům o další spolupráci. Konkrétními body v rámci našich rozhovorů byly oblast školství, dopravní tematika a informovanost a styk s občany. Maďarským zástupcům školství jsme předali materiály čtyř základních škol a jednoho gymnázia z Prahy 2, jejichž ředitelé projevili o spolupráci zájem. Vzhledem k tomu, že v Belvárosi působí čtyři základní školy, příslušné ředitelky si ve shodě s jejich zaměřením ihned naše školy „rozdělily“. Dohodnuto bylo již i společné setkání ředitelů škol, kde budou specifikovány konkrétní kroky.

Ani dopravní tematika nebyla nezajímavá, neboť Budapešť se potýká s podobnými problémy jako my. Cílem rozhovorů byla vzájemná informovanost o představách a možnostech řešení dopravní přetíženosti a problematiky parkování.

Po pracovním odpoledni nastala velká společenská událost – „Lipótský ples“ s bohatým programem, ale i s trochou pracovní atmosféry. Vždyť právě při takových příležitostech se lze seznamovat a bohatě diskutovat. Nešlo již o konkrétní spolupráci s naším partnerem, ale o získání informací od dalších účastníků.

Hlavním tématem dalšího dne bylo zahájení „Lipótského festivalu“ na Elisabetině náměstí. Jeho součástí tradičně bývají kulturní akce, hudební programy, divadelní představení a jak je v Maďarsku obvyklé, i podávání maďarských specialit. Prohlídka Budapešti, plánovaná na odpoledne, se ovšem neuskutečnila. Počasí se zbláznilo, v dešti a vichru nebylo možné vylézt ani na krok, a tak jsme se všichni neplánovaně sešli v hotelu a společně probírali vše, co nás zajímalo. Odpovídali jsme na otázky (stejně jako naši partneři), které se týkaly komunální politiky, chodu úřadu, řešení problémů jednotlivých měst; v neposlední řadě se probraly i výsledky našich senátních voleb, které jsme během večera obdrželi.

Neděli, poslední den návštěvy, zahájila Mše svatá v bazilice sv. Štěpána, monumentální stavbě v blízkosti radnice Belvárose. Všichni se opět setkali na slavnostním obědě, který pořádal dr. Steiner Pál na závěr celého programu.   

PaedDr. Jana Rybínová

 

Zveřejněno: 16.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout