Praha 2 a Klub dr. Milady Horákové potvrzují záměr zřídit Památník obětem komunistické totality

Memorandum o přípravě Památníku obětem komunistické totality, jejichž symbolem je komunistickým režimem popravená dr. Milada Horáková, podepsali v úterý 21. dubna 2015 starostka Prahy 2 Jana Černochová a předseda Klubu dr. Milady Horákové František Šedivý. Stvrdili tak záměr, jehož výsledkem má být postavení pomníku obětem komunistických perzekucí v prostorách zahrady Ztracenka v horizontu tří let.

Za městskou část Memorandum o přípravě Památníku obětem komunistické totality podepsala starostka Jana Černochová: „Milada Horáková patří mezi osobnosti, jichž si nesmírně vážím, především pro svoji morální integritu, statečnost a neústupnost vůči zlu. Takovými lidmi naše dějiny příliš neoplývají, o to víc bychom měli ctít její odkaz. A jsem velmi poctěna, že památník na její počest bude stát právě v naší městské části a že mohu být při tom,“ říká Jana Černochová a dodává: Když jsme přemýšleli o umístění pomníku na pietní a zároveň veřejně přístupné místo, napadla nás z několika důvodů Ztracenka. Jednak jako symbol ztraceného hrobu Milady Horákové, a pak také kvůli blízkosti Albertova, spojeného se sametovou revolucí a se studenty, kteří ji začali. Dnešní studenti do této zahrady chodí odpočívat a studovat, což přináší velkou naději, že se nad významem osobnosti Milady Horákové budou zamýšlet a snad nikdy nedovolí, aby se historie opakovala.“

Předseda Klubu dr. Milady Horákové František Šedivý zdůraznil, že tyto události je třeba připomínat celému národu, protože znalost dějin znamená čerpat z nich pro dnešek. Při podpisu Memoranda zdůraznil: „Památník obětem totality bude projevem něčeho, co nás všechny váže. Přál bych si, aby výtvarníci, kteří se zmocní jeho vytvoření, do něj dokázali vdechnout vše, co nám Milada Horáková chtěla sdělit. Aby mu dokázali vdechnout to, co si myslí každý poctivý a slušný příslušník této země.“

Z hlediska historických souvislostí je Praha 2 Miladě Horákové velmi blízko a umístění památníku na její počest v této městské části má své velké opodstatnění. V Praze 2 se narodila, chodila tu do gymnázia, v kostele sv. Ludmily měla svatbu, za nacistické okupace byla vězněna v káznici Novoměstské radnice. A v neposlední řadě, její ztracený hrob je na památném Vyšehradě.

 

Výtvarné řešení památníku bude výsledkem veřejné soutěže, která bude vypsána v nejbližší době. Umístěn bude v nedávno zrekonstruované zahradě Ztracenka zhruba v horizontu tří let.


Memorandum  Memorandum  Memorandum  Memorandum  Memorandum  Memorandum
text: len, foto: vin
Zveřejněno: 21.04.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout