Práce v sadech

V současné době provádí v Riegrových sadech odborná firma ošetřování vzrostlých stromů. V rámci těchto prací zde bude zahájeno kácení 22 nemocných a uschlých stromů, které již nelze zachránit. Od dubna do konce května probíhají práce na II. etapě výstavby vodovodních přípojek včetně vodoměrných šachet určených pro zálivku veřejné zeleně. Ta se netýká pouze Riegrových sadů, ale i nám. Míru, Bezručových sadů, sadů Svatopluka Čecha a Karlova nám. Jakmile to umožní počasí, dojde také ve všech parcích k doplňování zeminy na travnatých plochách včetně hnojení. Po dohodě se zástupci odboru památkové péče MHMP a Pražského úřadu památkové péče bude po demolici školičky v Riegrových sadech plocha zrekultivována. Do půlky dubna navíc probíhá oprava zábradlí schodiště na Folimance.

ing. Simona Kalvachová, oddělení památkové péče a

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout