Pozvánka na výstavu

Od 2. 11. je v Galerii bratří Čapků v Jugoslávské otevřena výstava obrazů ak. malíře Vladimíra Hlubučka který se celý život zabýval převážně krajinomalbou. Studia na AVU v Praze ukončil v r. 1988 v ateliéru legendy naší krajinářské školy prof. Otakara Nejedlého. Vliv realismu v obrazech
V. Hlubučka je dobře patrný, i když jeho tvorba prošla za několik desetiletí zřetelnými vývojovými proměnami. Přes expresionismus a postimpresionismus se dopracoval až ke svébytnému projevu zemité malby, zvláště v dnešní době těžko zaměnitelné. Do konce listopadu se můžete potěšit malířovým viděním jak českých krajin či Prahy, tak i vzdálených mořských horizontů nebo tajemné pouště Gobi. Snad i vás tyto obrazy osloví srozumitelností a procítěností.    

Josef Švejda

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout