Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
stavební zábor – revitalizace inženýrských sítí Etapa I:  1050 m² 
Etapa II: 1048 m² 
Etapa III: 1062 m² 
Etapa IV: 765 m² 
Etapa V: 398 m² 
U Vodárny, Kladská, Chodská, Moravská, Lužická a Slovenská 1. - 29. 4. 2020
23. 4. 2020 - 21. 5. 2020
15. 5. 2020 - 12. 6. 2020
6. 6. 2020 - 4. 7. 2020
28. 6. 2020 - 17. 7. 2020 
stavební zábor – revitalizace inženýrských sítí Etapa I: 478 m²
Etapa II:752 m²
Etapa III: 1062 m²
Etapa IV: 765 m²
Etapa V: 398 m² 
U Vodárny, Kladská, Chodská, Moravská, Lužická a Slovenská 1. - 29. 4. 2020
23. 4. 2020 - 21. 5. 2020
15. 5. 2020 - 12. 6. 2020
6. 6. 2020 - 4. 7. 2020
28. 6. 2020 - 17. 7. 2020 
stavební zábor – podchodné lešení
chodník 70 m²
Wilsonova
7. 6. 2019 - 5. 6. 2020
vyhrazené parkovací místo
vozovka 12,5 m²
Malá Štěpánská 2033/8
1. 8. 2019 - 31. 7. 2020
vyhrazené parkovací místo
vozovka 11 m²
Londýnská 445/4
29. 8. 2019 - 28. 8. 2020
stavební zábor
chodník 72,5 m2
Neklanova 128. 10. 2019  -  21.10. 2020
stavební zábor
chodník (uzavřen) + vozovka 74 m², kontejner 25 m²
Botičská 130/8
25. 11. - 15. 5. 2020
stavební výtahvozovka a chodník 8 m² Malá Štěpánská 1930/719. 12. 2019 - 30. 4. 2020
zařízení staveništěvozovka 71,76 m² Krkonošská 1723. 12. 2019 - 21. 7. 2020
kontejnery na textil
chodník 3 m²
Sekaninova proti 328/54
1. 1. - 31. 12. 2020
novinový stánek
chodník 10 m²
Vinohradská 2165/48
1. 1. - 31. 12. 2020
pevný stánek s květinami
chodník 12 m²
Tylovo nám. (parc. č. 4174/1)
1. 1. - 31. 12. 2020
mobilní stánek
s občerstvením
chodník 5 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
1. 1. - 31. 12. 2020
(vyjma 1. 7. - 30. 8. 2020)
zařízení staveniště
vozovka 39 m²
Salmovská 2003/16
10. 1. - 15. 4. 2020
podchodné stavební lešeníchodník 127 m²Krkonošská 1712. 1. - 21. 7. 2020
zařízení staveniště
vozovka 31 m²
Záhřebská 885/31
20. 1. - 31. 8. 2020
zařízení staveniště
vozovka + chodník 29 m²
vozovka + chodník 21 m²
Melounová 520/4
20. 1. - 30. 9. 2020
20. 1. - 30. 5. 2020
stavební zábor
vozovka 16 m²
Lumírova 102/27
1. 2. - 30. 4. 2020
farmářské trhy
náplavka 800 m²
náplavka 900 m²
náplavka 950 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. - 22. 2. 2020
29. 2. - 25. 7. 2020
4. 4. - 6. 6. 2020  
stavební zábor
vozovka + chodník 53 m²
Oldřichova 398/24
9. 2. - 30. 6. 2020
stavební zábor chodník 25 m² Anglická 391/1712. 2. - 24. 5. 2020 
úplná uzávěra ulice (umístění jeřánu + betonmix)
vozovka 230 m²
Melounová 520/4
21. - 22. 2. 2020
6. - 7. 3. 2020
27. - 28. 3. 2020
3. - 4. 4. 2020
24. - 25. 4. 2020
22. - 23. 5. 2020
stavební zábor
vozovka 9 m²
chodník 48,6 m² (lešení)
Blanická 1971/19
1. 3. - 31. 5. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Na Hrobci 432/3
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
chodník 6,5 m²
Na Hrobci 415/9
Vyšehradská 415/9
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8,82 + 3,23 m²
Americká 649/18
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Na Hrobci 410/1
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,5 + 1,5 m²
Jugoslávská 599/18
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10,062 m²
chodník 58,05 m²
chodník 10,062 m²
Palackého náměstí 1571/1
1. 3. - 2. 4. 2020
3. 4. - 30. 9. 2020
1. - 31. 10. 2020
stavební zábor
vozovka 29 m²
V Tůních 1584/2
1. 3. 2020 - 28. 2. 2021
zařízení staveniště chodník + vozovka 37 m² Šmilovského 1402/2 2. 3. - 30. 4. 2020
stavební zábor
chodník 15 m²
vozovka 30 m²
Malá Štěpánská (objekt Karlovo náměstí 557/30)
2. 3. - 8. 5. 2020
stavební zábor
vozovka + chodník 55 m²
Římská 104/14
2. 3. 2020 - 31. 1. 2021
restaurační předzahrádka
chodník 1,5 + 1,5 m²
Koubkova 685/16
4. 3. - 30. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8,73 + 8,73 m²
Italská 212/5
4. 3. - 30. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 20 m²
chodník 53 m²
chodník 20 m²
náměstí Míru (cukrárna)
8. 3. - 4. 4. 2020
5. 4. - 27. 9. 2020
28. 9. - 13. 11. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,045 +1,045 m²
chodník 2,64 m²
Budečská 974/6
10. 3. - 15. 11. 2020
stavební zábor
chodník + vozovka 32 m²
Sarajevská 1712/31
12. 3. - 26. 4. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 18 m²
Dittrichova 1942/20
14. 3. - 31. 10. 2020
stavební zábor
chodník 5 m²
Vinohradská 35/25 X
14. 3. - 23. 5. 2020
zařízení staveniště
chodník 6 m²
vozovka 29 m²
vozovka 14 m²
Gorazdova 335/14
15. 3. - 31. 7. 2020
15. 3. - 15. 4. 2020
16. 4. - 15. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 4,8 m²
Na Hrobci 410/1
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 3. - 15. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
náměstí Míru 1220/3
15. 3. - 31. 10. 2020
stavební zábor
chodník + vozovka 47 m²
Tyršova 1832/7
16. 3. - 23. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 5 m²
chodník 10 m²
chodník 5 m²
Budečská 893/13
16. - 31. 3. 2020
1. 4. - 30. 9. 2020
1. - 18. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 11,9 m²
nám. Jiřího z Poděbrad 1552/3
20. 3. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,68 + 1,68 m²
Mánesova 1624/20
20. 3. - 31. 10. 2020
okrasná zeleň
chodník 0,3 + 0,3 m²
Mánesova 1624/20
20. 3. - 31. 12. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
chodník 21 m²
chodník 12 m²
Americká 579/17
21. 3. - 21. 4. 2020
22. 4. - 30. 9. 2020
1. 10. - 31. 10. 2020
stavební zábor
chodník 48 m²
Neklanova 110/25
23. 3. - 19. 4. 2020
zařízení staveništěvozovka 36 m² Rybalkova 943/8 24. 3. - 21. 4. 2020 
stavební zábor vozovka + chodník 94 m² Blanická 922/25 x Mánesova25. 3. - 22. 4. 2020 
rekonstrukce bytového domu vozovka 5,6 m² 
chodník + vozovka 83 m²
U Kanálky X Mánesova 
U Kanálky
26. 3. - 28. 6. 2020 
1. 4. - 28. 6. 2020
stavební zábor
chodník 18 m²
Apolinářská 439/9
30. 3. - 15. 5. 2020
stavební zábor – oprava kanalizace vozovka 90 m² Španělská 759/4 1. 4. - 15. 5. 2020 
zařízení staveniště
vozovka + chodník 56 m²
Mikovcova 619/2
1. 4. - 30. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Botičská 131/10
1. 4. - 30. 6. 2020
1. 8. - 30. 9. 2020
zařízení staveniště
chodník 20 m²
Žitná 570/26
1. 4. - 4. 7. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 12 + 6 m²
Trojická 366/3
1. 4. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
Mánesova 1391/59
1. 4. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,9 m²
Lípová 472/10
1. 4. - 25. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Myslíkova 258/8
1. 4. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Myslíkova 1698/18
1. 4. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 17 m²
chodník 5 m²
Vozová 1521/2
Chopinova 1521/26
1. 4. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6,75 m²
Slovenská 891/5
1. 4. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 + 2 m²
Myslíkova 1275/12
1. 4. - 31. 10. 2020 
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Karlovo náměstí
(výstup z metra u sochy
E. Krásnohorské)
1. 4. - 30. 11. 2020
mobilní prodej kávy
chodník 3 m²
náměstí Míru (výstup z metra)
1. 4. - 30. 11. 2020
vzdělávací akce 
chodník 50 m² 
Zítkovy sady 
1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
zařízení staveniště
vozovka 10 m²
Gorazdova 355/5
6. - 30. 4. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 18,24 + 1 m²
Vratislavova 28/12
6. 4. - 25. 9. 2020
restaurační předzahrádika
chodník 33 + 10,5 m²
 Vinohradská 1789/40
6. 4. - 23. 10. 2020
zařízení staveniště
chodník + vozovka 150 m²
Vozová, parc. č. 4117,4118/1
6. 4. - 30. 11. 2020
zařízení staveniště – výkopové práce – umístění IS/telekomunikačního vedení
chodník 104 m²
chodník 142 m²
chodník 127 m²
chodník 123 m²
Záhřebská č.p. 649–488
Jana Masaryka č.p. 293–516
Jana Masaryka č.p. 194–677
Jana Masaryka č.p. 241–436
8. - 16. 4. 2020
13. - 24. 4. 2020
21. - 28. 4. 2020
27. 4. - 4. 5. 2020
parkování techniky
vozovka 138 m²
Dittrichova, parc. č. 2432
11. - 12. 4. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Myslíkova 260/14
15. 4. - 10. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,5 + 1,5 m²
Myslíkova 1697/16
15. 4. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 m²
Vratislavova 20/24
15. 4. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 16 m²
chodník 6 m²
Vyšehradská 1355/17
Vyšehradská 1355/17
Plavecká 1355/17
16. - 30. 4. 2020
1. 5. - 30. 9. 2020
1. 5. - 30. 9. 2020
stavební zábor
chodník 25 m²
podchozí lešení
Lumírova 102/27
21. 4. - 20. 5. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,7 + 3,7 m²
Myslíkova 262/20
21. 4. - 2. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 5,95 m²
Náplavní 2009/9
23. 4. - 16. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
Myslíkova 1998/30
1. 5. - 15. 9. 2020
mobilní prodej
náplavka 3 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. 5. - 26. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 33,8 m²
Rumunská 1820/5
1. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník  5 m²
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8,25 + 3,75 m²
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2020
stánek pro veřejnou sbírku
chodník 2 m²
Tylovo náměstí
1. 5. - 30. 11. 2020
výkopové práce
chodník 90 m²
chodník 141 m²
chodník 154 m²
kontejner
Bělehradská č.p. 474 až 581
Bělehradská č.p. 659 až 474
Vocelova č.p. 686 k č.p. 606
Mikovcova
5. - 13. 5. 2020
12. - 20. 5. 2020
19. - 28. 5. 2020
stavební zábor (mobilní plošina)
chodník 12 m²
Myslíkova 1343/24 X
Odborů 1343/1
11. - 17. 5. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
Vratislavova 68/19
15. 5. - 15. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,96 m²
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2020