Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
7. - 20. 12. 2018
7. - 31. 1. 2019
1. - 28. 2. 2019
1. 3. 2019
11. - 29. 3. 2019
1. - 30. 4. 2019
2. - 31. 5. 2019
3. - 28. 6. 2019
26. - 30. 8. 2019
2. - 30. 9. 2019
1. - 31. 10. 2019
1. - 29. 11. 2019
2. - 20. 12. 2019
kontejnery na textil
chodník 3 m²
Sekaninova 328/54
1. 1. - 31. 12. 2019
běžná údržba komunikací TSK
vozovky + chodníky + zeleň
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
chodník 58 m²
chodník 10 m²
Palackého nám. 1571/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2019
14. 4. 2018 - 30. 9. 2019
1. 10. 2018 - 31. 12. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Palackého nám. 358/2
1. 1. - 31. 12. 2019
okrasná zeleň
chodník 2 m2Mánesova 1645/871. 1. - 31. 12. 2019
farmářské trhy
chodník 12 m²
Palackého náměstí (podél dělicí zdi se Zítkovými sady)
1. 3. - 30. 11. 2019
stavební zábor
vozovka 29 m²
V Tůních 1584/2
10. 3. - 29. 2. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 11 m²
chodník 9 m²
chodník 42 m²
chodník 9 m²
nám. Míru, parc. č. 4079/1 a 5 
11. 3. - 16. 11. 2019
11. 3. - 2. 4. 2019
3. 4. - 2. 10. 2019
3. 10. - 16. 11. 2019
okrasná zeleň
chodník 5 m²
Americká 579/17
21. 3. - 31. 12. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2019
okrasná zeleň
chodník 1 m²
Slezská 756/14
1. 4. - 31. 12. 2019
výstavka květin
chodník 2 m²
Jugoslávská 181/17
1. 4. - 30. 6. 2019 (Po–Pá)
1. 9. - 30. 11. 2019 (Po–So)
1. - 31. 12. 2019 (Po–Ne)
okrasná zeleň 
chodník 8 m²
Americká 152/15
1. 4. 2019 - 31. 3. 2020
zařízení staveniště
chodník 8 m²
Vyšehradská 429/37
15. 4. - 20. 12. 2019
stavební zábor
chodník 198 m²
Belgická 67/25
27. 5. - 31. 12. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 79 m²
Varšavská 882/29 
2. 6. - 20. 12. 2019
stavební zábor – podchodné lešení
chodník 70 m²
Wilsonova
7. 6. 2019 - 5. 6. 2020
stavební zábor
chodník + vozovka 8 m²
vozovka 24 m²
Malá Štěpánská 1930/7
16. 6. - 19. 11. 2019
21. 6. - 19. 11. 2019
zařízení staveniště
vozovka 60 m²
Na Kozačce 1029/2
10. 7. - 20. 11. 2019
výstavka květin
chodník 1 m²
Anglická 384/25
15. 7. - 20. 12. 2019
zařízení staveniště 
vozovka 30 m²
Londýnská 814/19
19. 7. - 15. 11. 2019
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m²
Jugoslávská X Lublaňská
22. 7. - 18. 11. 2019
stavební zábor
vozovka 71,76 m²
Krkonošská 1471/17
29. 7. - 22. 12. 2019
vyhrazené parkovací místo
vozovka 12,5 m²
Malá Štěpánská 2033/8
1. 8. 2019 - 31. 7. 2020
zařízení staveniště
vozovka 70 m²
Lumírova 102/27
5. 8. - 31. 12. 2019
osvětová akce
chodník 13 m²
Palackého náměstí
19. 8. - 29. 11. 2019 (Po–Pá)
stavební zábor
vozovka 40 m²
U Kanálky 1442/6
19. 8. - 31. 12. 2019
stavební zábor
chodník 35 m²
Vinohradská 283/52
21. 8. - 19. 12. 2019
vyhrazené parkovací místo
vozovka 11 m²
Londýnská 445/4
29. 8. 2019 - 28. 8. 2020
obnova inženýrských sítí
chodník + vozovka
Anny Letenské
Mánesova
Vinohradská 
Italská
Balbínova
Římská
Balbínova
Římská
Škrétova
Čelakovského sady
Rubešova
Římská
Čelakovského sady
1. - 29. 9. 2019
1. - 29. 9. 2019
2. - 30. 10. 2019
2. - 30. 10. 2019
1. - 29. 9. 2019
1. - 29. 9. 2019
30. 9. - 28. 10. 2019
30. 9. - 28. 10. 2019
30. 9. - 28. 10. 2019
30. 9. - 28. 10. 2019
30. 9. - 28. 10. 2019
29. 10.- 26. 11. 2019
29. 10.- 26. 11. 2019
stavební zábor
chodník  26,9 m²
vozovka + chodník 94,3 m²
Vinohradská 37/13
Anny Letenské 917/14
1. 9. - 31. 10. 2019
1. 9. - 30. 11. 2019
stavební zábor
vozovka 29 m²
V Tůních 1582/2
3. 9. - 3. 12. 2019
farmářské trhy
náplavka 350 m²
náplavka 200 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
7. 9. - 14. 12. 2019
21. 12. 2019
stavební zábor
chodník + vozovka 37,4 m²
Mánesova 310/11
12. 9. - 31. 12. 2019
zařízení staveniště
vozovka 30 m²
Lublaňská 17/54 X Jugoslávská 17/6
16. 9. 2019 - 8. 1. 2020
zařízení staveniště
chodník 26 m²
vozovka 34 m²

Belgická 681/5
16. 9. - 30. 10. 2019
16.9. 2019 - 28. 2. 2020

zařízení staveniště
vozovka 29 m²
Londýnská 136/54
16. 9. - 29. 2. 2020
stavební zábor
vozovka 12 m2
chodník 14 m2
Šmilovského 1473/624. 9. - 9. 12. 2019 
zařízení staveništěchodník + vozovka 47 m2Tyršova 1832/71. 10. - 15. 11. 2019
zařízení staveništěvozovka 15 m2Koubkova 262/111. 10. -  20. 12. 2019
vzdělávací akcechodník 50 m2
Zítkovy sady1. 10. - 31. 3. 2020
stavební zábor
vozovka + chodník 16 m²
Balbínova 192/14
9. 11. - 20. 12. 2019
stavební záborvozovka a chodník 40,50 m2Budečská 796/177. 10. -  22. 11. 2019
zařízení staveniště
chodník 11 m²
Moravská 1601/48
7. 10. - 30. 11. 2019
stavební zábor – stěhování
vozovka 20 m²
Omladinářů 10/2
14. 10. 2019
18. 11. - 6. 12. 2019
zařízení staveniště
vozovka 24 m²
Gorazdova 1997/15
14. 10. - 20. 12. 2019
stavební zábor
chodník 27,5 m²
Anglická 530/8
15. 10. - 30. 11. 2019
zařízení staveniště – obnova vodovodního řadu + obnova komunikacívozovka + chodník 900 m2
vozovka + chodník 300 m2
Na Bojišti + Sokolská21. 10. - 11. 11. 2019
11. 11. - 13. 12. 2019
zařízení staveništěobjížďka Ke Karlovu – Kateřinská – Melounová – Ječná – SokolskáNa Bojišti21. 10. - 13. 12. 2019
stavební záborvozovka 12 m2
Slovenská 922.10. - 30. 11. 2019
stavební zábor
vozovka 16 m2
Budečská 781/2622. 10. 2019 - 15. 2. 2020
stavební zábor
vozovka 15 m2Chodská 2825. 10. - 27. 12. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m2
Na Zbořenci 727. 10. - 30. 11. 2019
stavební zábor
chodník 72,5 m2
Neklanova 128. 10. 2019  -  21.10. 2020
pokládka kabelů
chodník + vozovka 63 m²
Římská X Balbínova
29. 10. - 29. 11. 2019
zařízení staveništěchodník + vozovka 127 m2
Na Rybníčku 1364/1230. 10. -  15. 11. 2019
zařízení staveništěchodník 33 m2Rumunská 1828/101. - 15. 11. 2019
zařízení staveniště
chodník 10 m²
Lípová 474/14
1. 11. - 20. 12. 2019
podchozí lešeníchodník  22 m2Pod Karlovem 1325/41. 11. - 22. 12. 2019
zařízení staveništěvozovka 25 m2
Lublaňská 125/ 201. 11.  - 10. 1. 2020
zařízení staveniště 
vozovka 13 m² 
Blanická 716/14 
4. 11. - 1. 12. 2019 
zařízení staveniště
chodník + vozovka 52 m²
Rybalkova 943/8
4. - 30. 11. 2019
zařízení staveniště
vozovka 12 m²
Vocelova 603/5
4. 11. - 1. 12. 2019
zařízení staveniště
vozovka 11 m²
Záhořanského 2008/5
4. 11. - 20. 12. 2019
stavební zábor
chodník 149,40 m²
Vinohradská 1971/38
6. - 20. 11. 2020
stavební zábor – jeřáb
vozovka + chodník 68,40 m²
vozovka + chodník 44,7 m²
Polská 1509/5
11. - 12. 11. 2019
13. - 25. 11. 2019
stavební zábor – lešení
chodník 63,6 m²
Mánesova X U Kanálky
11. 11. 2019 - 31. 1. 2019
stěhování a parkování účastníků akce
vozovka 129 m²
Karlovo náměstí (úsek mezi Vodičkovou a Spálenou)
13. - 17. 11. 2019
stavební zábor
chodník 15 m²
Mánesova 1635/81
14. 11. - 23. 12. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 200 m²
Na Hrobci
15. - 16. 11. 2019
stavební zábor
chodník 16 m²
Rejskova 948/5
15. - 28. 11. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 311 m²
Vnislavova
15. - 16. 11. 2019
1. - 2. 12. 2019
Svobodný listopad
na Albertově – vozovka + chodník (uzavírka ulic)

5149 m²
1411 m²
1400 m²
4070 m²

Albertov
Votočkova
Hlavova
Studničkova
16. - 17. 11. 2019
audiovizuální tvorba
chodník 105 m²
Wilsonova 300/8
16. - 17. 11. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 47 m²
Tyršova 1832/7
16. 11. 2019 - 15. 3. 2020
přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
vozovka a chodník
vyparkování vozidel
Albertov, Vnislavova, Vratislavova, Přemyslova
17. 11. 2019 (6:00–17:00)
stavební zábor
chodník 13 m²
Neklanova 151/40
17. - 18. 11. 2019
audioviduální tvorba
vozovka + chodník 98 m²
vozovka a chodník 998 m²
Soběslavova, K Rotundě,
V Pevnosti, Štulcova
18. 11. 12019
19. 11. 2019
stavební zábor
chodník 5 m²
Malá Štěpánská 540/19
18. - 22. 11. 2019
stavební zábor
chodník 7,5 m²
Blanická 845/9
20. - 21. 11. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 8 m²
Malá Štěpánská 1930/7
20. 11. - 18. 12. 2019
stavební zábor – oprava fasády
chodník + vozovka 120 m²
Mánesova 752/10
21. a 25. 11. 2019
zařízení staveniště
vozovka 60 m²
Na Kozačce 1029/2
21. 11. - 31. 12. 2019
oprava kanalizace
vozovka 90 m²
Španělská 759/4
24. 11. 2019 - 31. 3. 2020
stavební zábor
vozovka 200 m²
pozemek NN1927
25. 11. - 1. 12. 2019
audiovizuální tvorba
veřejné prostranství 323,5 m²
Studničkova 2030/1
26. - 27. 11. 2019
4. - 6. 12. 2019
prodej vánočního zboží
chodník 4 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
26. 11. - 23. 12. 2019
zábor komunikace
objízdná trasa Korčákova, Hlavova, Votočkova, Albertov
Horská 3a
27. 11. - 15. 12. 2019
parkování účastníků akce Novoměstský advent 2019vozovka 150 m2Karlovo náměstí, parc. č. 2416/1, úsek mezi ul. Vodičkovou a ul. Spálenou
30. 11. - 1. 12. 2019
audiovizuální tvorba
veřejné prostranství 250 m²
Apolinářská 441/18
6. 12. 2019
adventní charita
choédník 2 m²
Korunní 1440/60
8. 12. 2019
umístění kontejnerů
vozovka 40 m²
Pod Slovany (proti č. 11)
14. 12. 2019
prodej vánočních rybchodník 6 m²
Karlovo náměstí 313/822. - 23. 12. 2019