Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Mánesova 917/28
1. 5. 2018 - 30. 4. 2019
(pouze pracovní dny)
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
stavební zábor
vozovka a chodník 366 m²
Na Smetance a Italská
16. 7. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 39 m²
Krkonošská 1471/17
1. 9. 2018 - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 43 m²
Dittrichova 346/4
10. 9. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení stavby
chodník 26 m²
vozovka 32,5 m²
Sekaninova 711/24
17. 9. 2018 - 28. 2. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Máchova 439/27
19. 9. 2018 - 18. 9. 2019
(jen pracovní dny)
stavební zábor
vozovka 24 m²
Mánesova 1517/67
29. 9. 2018 - 19. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník uzavřen, zábor 79 m²
Varšavská 882/29
1. 10. 2018 - 1. 6. 2019
generální oprava pohyblivývh schodů
uzavírka chodníku a chráněný koridor pro pěší
Resslova X Karlovo náměstí
9. 10. 2018 - 8. 7. 2019
zařízení staveniště
vozovka 36 m²
Rybalkova 927/4
10. 10. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor
chodník 13,8 m²
Italská 35/21 (roh s Vinohradskou 35/25)
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Tylovo nám., parc. č. 4171/1
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Slavíkova 1657/1
5. 11. 2018 - 28. 2. 2019
stavební zábor – Revitalizace stráně v Riegrových sadechvozovka a chodník 268 m2
Italská, Na Smetance a Polská11. 11. 2018 - 15. 4. 2019
umístění uměleckých děl
chodník 50 m²
Zítkovy sady, parc. č. 2440
19. 11. 2018 - 22. 9. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 60 m²
Šafaříkova 167/6 X Jana Masaryka
21. 11. 2018 - 30. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 38 m²
Přemyslova 84/3
26. 11. 2018 - 31. 5. 2019
stavební zábor
chodník 3 m²
Malá Štěpánská
26. 11. 2018 - 20. 6. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m²
Na Švihance 1519/11
30. 11. - 1. 12. 2018
14. - 15. 12. 2018
11. - 12. 1. 2019
25. - 26. 1. 2019
8. - 9. 2. 2019
22. - 23. 2. 2019
8. - 9. 3. 2019
22. - 23. 3. 2019
12. - 13. 4. 2019
19. - 20. 4. 2019 
zařízení staveniště
vozovka + chodník 26 m²
vozovka + chodník 18 m²
vozovka + chodník 8 m²
Gorazdova X Jiráskovo nám.
1. 12. 2018 - 28. 2. 2019
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
7. - 20. 12. 2018
7. - 31. 1. 2019
1. - 28. 2. 2019
1. 3. 2019
11. - 29. 3. 2019
1. - 30. 4. 2019
2. - 31. 5. 2019
3. - 28. 6. 2019
26. - 30. 8. 2019
2. - 30. 9. 2019
1. - 31. 10. 2019
1. - 29. 11. 2019
2. - 20. 12. 2019
zařízení staveništěvozovka 23 m2Václavská 1420. 12. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m²
Mánesova 1612/79
23. 12. 2018 - 28. 2. 2019
kontejnery na textil
chodník 3 m²
Sekaninova 328/54
1. 1. - 31. 12. 2019
běžná údržba komunikací TSK
vozovky + chodníky + zeleň
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
chodník 58 m²
chodník 10 m²
Palackého nám. 1571/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2019
14. 4. 2018 - 30. 9. 2019
1. 10. 2018 - 31. 12. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Palackého nám. 358/2
1. 1. - 31. 12. 2019
okrasná zeleň
chodník 2 m2Mánesova 1645/871. 1. - 31. 12. 2019
zařízení staveniště – uzavírka; stanovena objízdná trasa Koperníkova–Máchova–Čermákova–Varšavská–Rybalkova
vozovka + chodník 2240 m²
Šmilovského
14. 1. - 18. 4. 2019
stavební zábor
vozovka 19 m²
Španělská 759/4
15. 1. - 28. 2. 2019
stavební zábor
vozovka 20 m2
Malá Štěpánská 1930/722. 1. - 15. 6. 2019
stavební zábor
vozovka 28 m²
chodník 32 m²
Sázavská 807/14
31. 1. - 28. 2. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 20 m²
Pod karlovem 1325/4
1. - 28. 2. 2019
zařízení staveniště
vozovka 82 m²
vjezd do Belgické 278/4 zůstane zachován
Belgická 681/5
1. - 28. 2. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 77 m²
V Tůních 525/16
1. 2. - 1. 3. 2019
stavební zábor
chodník 77 m²
Žitná 561/6 a 8
1. 2. - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník 15 m²
Lípová 474/14
4. 2. - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 8 m²
Omladinářů 10/2
5. 2. - 27. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník 25 m²
vozovka 15 m²
Chodská 1280/28
7. 2. - 7. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 8 m²
Tyršova 1832/7
11. 2. - 15. 4. 2019
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Lublaňská 243/10
13. 2. - 31. 7. 2019
laserová show na Tančící dům
chodník 8 m²
Jiráskův most
18. - 22. 2. 2019
zařízení staveniště
vozovka 20 m²
chodník 2 m²
Trojická 1909/5
18. 2. - 11. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník 4 m²
Sokolská 1867/22
21. 2. - 2. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 20 m²
vozovka 30 m²
Na Švihance 1519/11
Slavíkova 1519/25
22. - 23. 2. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 57 m²
Na Zderaze 267/10
22. 2. - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 161 m²
Lípová 474/14
27. 2. - 4. 4. 2019
zařízení staveniště
chodník 26 m²
vozovka 32,5 m²
Sekaninova 711/24
1. 3. - 20. 4. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 20 m²
Pod Karlovem 1325/4
1. 3. - 31. 5. 2019 (Po–So)
stánek pro veřejnou sbírku
chodník 2 m²
Tylovo náměstí (u stánku
s květinami)
1. 3. - 31. 10. 2019
farmářské trhy
chodník 12 m²
Palackého náměstí (podél dělicí zdi se Zítkovými sady)
1. 3. - 30. 11. 2019
farmářské trhy
náplavka 900 m²
náplavka 950 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
2. - 30. 3. 2019 (soboty)
6. - 27. 4. 2019 (soboty)
audiovizuální tvorba
vozovka 88 m²
V Tůních 1548/2
4. 3. 2019
zařízení staveniště – autojeřáb
vozovka 72 m² 
Šafaříkova 167/6 
4. - 18. 3. 2019 
restaurační předzahrádkachodník 18 m²
Dittrichova 205. 3. - 31.10. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 160 m²
vozovka + chodník 415 m²
vozovka + chodník 1238 m²
vozovka 103 m²
vozovka + chodník 368 m²
vozovka + chodník 263 m²
vozovka + chodník 373 m²
vozovka 148 m²
U Nemocnice
U Nemocnice
Karlovo náměstí
Ke Karlovu
Boženy Němcové
Ke Karlovu
Albertov
pozemek NN5232
8. - 10. 3. 2019
9. 3. 2019
9. - 11. 3. 2019
9. - 11. 3. 2019
10. 3. 2019
10. 3. 2019
10. 3. 2019
10. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník 45 m²
Rumunská  18/22 X Bělehradská
8. 3. - 5. 4. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 + 6 m²
Trojická 366/3
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
chodník 13,2 m²
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
1. 4. - 31. 10. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 23,75 + 18,75
I. P. pavlova 1790/6
14. 4. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 16 m²
chodník 6 m²
Vyšehradská 1355/17
Vyšehradská 1355/17
Plavecká 1355/14
20. - 30. 4. 2019
1. 5. - 31. 8. 2019
1. 5. - 31. 8. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5,95 m²
Náplavní 2009/9
23. 4. - 19. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2019