Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
okrasná zeleňchodník 2 m2Slezská 1423. 11. 2017 - 31. 12. 2018
vyhrazené parkování
vozovka 11 m2
Mikovcova 531/9
18. 12. 2017 - 17. 12. 2018
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Palackého náměstí 358/2
1. 1. - 31. 12. 2018
mimo období 12. - 18. 3. 2018
30. 3. - 2. 4.; 3. 4. - 1. 5.; 5. 5. - 8. 5.; 12. 5. - 13. 5.; 30. 6. - 26. 8.; 28. - 30. 9. 
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
Sekaninova 328/54
(na protějším chodníku)
1. 1. - 31. 12. 2018
zajišťování údržby na všech komunikacích v Praze 2
vozovky + chodníky 
MČ Praha 2 (pro TSK, a. s.)
1. 1. - 31. 12. 2018
mobilní stánek
chodník 5 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
8. 1. - 21. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 4 m2
Jugoslávská 662/27
1. 2. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 2. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkovací stání
vozovka, stání šikmé
Na Výtoni 706/10
1. 2. 2018 - 31. 1. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 432/3
1. 3. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,6 m2
náměstí Míru 117/16
1. 3. - 31. 10. 2018
rastaurační předzahrádka
chodník 8,28 m2
Korunní 1164/49
1. 3. - 31. 10. 2018
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
farmářské trhy
chodník 12 m2
Palackého náměstí
1. 3. - 30. 11. 2018
zásobování farmářských trhů
vozovka 80 m2
Tylovo náměstí5. 3. - 16. 11. 2018
restaurační předzahrádka (pódium a předzahrádka)
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
a 4079/5 
12. 3. - 8. 11. 2018
12. 3. - 2. 4. 2018
3. 4. - 2. 10. 2018
3. 10. - 8. 11. 2018
krátkodobé stání servisních vozidel společnosti
KH servis, a. s. 
vozovka
území MČ Prahy 2
13. 3. - 31. 12. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3,36 m2
Mánesova 1624/20
15. 3. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
chodník 19 m2
chodník 12 m2
Americká 579/17
19. 3. - 17. 4. 2018
18. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 18 m2Dittrichova 1942/20 
23. 3. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 13,5 m2
Americká 341/43
30. 3. - 28. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,4 m2
Záhřebská 153/32
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Ladova 2045/1
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 12 m2
Myslíkova 121. 4. - 31.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,9 m2 u obrubníku
chodník 2,64 m2 u paty domu
Budečská 974/6
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník u domu 1 m2
chodník u domu 6 m2
Americká 152/15
1. 4. - 31. 10. 2018
1. 4. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Belgická 275/24
1. 4. - 31. 10. 2018
motorová prodejní tříkolka 
chodník 2 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2018 
mobilní prodej kávy
chodník 3 m2
nám. Míru u výstupu z metra
1. 4. - 30. 11. 2018
zařízení staveniště – obnova vodovodních řadů a kanalizace; stanovena objízdná trasa
chodník a vozovka 2400 m2
Šmilovského (úsek od ulice Na Kozačce ke Koperníkově)

Objížďka Francouzská–Máchova–Rybalkova–Na Kozačce–Čermákova–Koperníkova–Varšavská–Jana Masaryka–Záhřebská
3. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
5. 4. - 31. 10. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Římská 2550/35
9. 4. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň chodník 1 m² Varšavská 516/199. 4. - 31. 12. 2018 
oprava lávek na železničním mostě – bez omezení cyklotrasy A2
chodník + náplavka cca 40 m2
Rašínovo nábřeží, parc. č. 279/1, 2427/1, 280
11. 4. - 15. 11. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
chodník 24 m2
chodník 21 m2
Karlovo náměstí 559/28
14. - 30. 4. 2018
1. 5. - 30. 9. 2018
1. - 18. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Rašínovo nábřeží 60
15. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 4. - 31. 10. 2018 (Po–So)
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Americká 2503/8
16. 4. - 22. 10. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,00 x 7,20 + 2,00 x 1,80 m
nám. Jiřího z Poděbrad 1407/4
17. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Koubkova 685/16
17. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Na Hrobci 1
20. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5,88 m2
Náplavní 2009/9
23. 4. - 19. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Londýnská 243/10
23. 4. - 22. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
chodník 5 m2
Vozová 1521/2
Chopinova 1521/26
23. 4. - 31. 10. 2018
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Rubešova 343/22
23. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 0,84 m²
chodník 5,88 m²
chodník 0,84 m²
 Anny Letenské 1 25. 4. - 12. 5. 2018 (Po–So)
15. 5. - 1. 9. 2018 (Po–So)
3. 9. - 31. 10. 2018 (Po–So)
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m2
Vinohradská 35/25
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,57 m² u domu
chodník 8 m² u vozovky
Šafaříkova 319/18
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
chodník 7 m²
chodník 4 m²
Myslíkova 1698/18
1. 5. - 2. 9. 2018
3. -  30. 9. 2018
1. - 31. 10. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Mánesova 917/28
1. 5. 2018 - 30. 4. 2019
(pouze pracovní dny)
stánek pro veřejnou sbírku
chodník 2 m²
Tylovo náměstí, parc. č. 4174/1
2. 5. - 31. 8. 2018
16. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
U Kanálky 1559/5
7. 5. - 31. 10. 2018 (Po–So)
restaurační předzahrádka
chodník 17,6 m²
Bělehradská 573/61
9. 5. - 31. 10. 2018
stavební zábor pro opravu lávek na železničním mostě
chodník u lávky bude neprůchozí
Rašínovo nábřeží,
parc. č. 279/1 a 2427/1
9. 5. - 15. 11. 2018
restaurační předzahrádka chodník 17,5 m² Římská 1196/29 16. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 2 m² Slavojova 95/16 16. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 6 m²Uruguayská 176/19 16. 5. - 31. 10. 2018 
umístění květinové výstavky
chodník 2 m²
Jugoslávská 181/17
19. 5. - 30. 6. 2018 (So)
1. 9. - 30. 11. 2018 (So)
1. - 31. 12. 2018 (So, Ne)
okrasná zeleň
chodník 2 m²
Londýnská 315/71
20. 5. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka chodník 8 m² Vyšehradská 429/37 21. 5. - 30. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 7,2 m² Belgická 335/26 21. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 14 m² + 2 m²Ostrčilovo náměstí 252/2 23. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Slovenská 1072/19
28. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 14 m²
náměstí Míru 328. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,72 m²
Slezská 756/14
30. 5. - 31. 10. 2018
mobilní prodej po náplavce
náplavka 2 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. 6. - 31. 10. 2018
lavička pro handicapované zaměstnane
chodník 1 m²
Máchova 703/1
1. 6. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 20 m²
vozovka 40 m²
Belgická 681/5
6. 6. - 30. 10. 2018
14. 6. - 30. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 10 m²
Slezská 6215. 6. - 31. 10. 2018
zařízení staveništěchodník cca 230 m2Resslova, Václavská Jenštejnská25. 6. - 30. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8,8182 + 9,3357 m²
Budečská 773/19
25. 6. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10,6 m²
Bělehradská 12/98
30. 6. - 31. 10. 2018
rastaurační předzahrádka
chodník 13,774 m²
Italská 212/5
1. 7. - 31. 10. 2018
vyhrazené parkování pro 5 vozidel Taxi vozovka U Nemocnice 1. 7. - 31. 12. 2018 
stavební kontejner
vozovka 25 m²
Lublaňská 243/10
1. 7. 2018 - 14. 1. 2019
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6 + 9,15 m²
Belgická 335/26
2. 7. - 31. 10. 2018
zařízení stavby
vozovka 66,25 m²
chodník 27 m²
Fričova 1350/8
2. 7. - 15. 12. 2018
stavební kontejner + zařízení stavby
vozovka 20 m²
Pod Karlovem 1325/4
2. 7. - 22. 12. 2018
(vyjma neděle)
zařízení stavby
chodník 14 m²
Rašínovo nábřeží 1990/74
9. 7. - 24. 11. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m²
Gorazdova 331/22
15. 7. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník 50 m²
Trojanova 1899/20
16. 7. - 15. 12. 2018
stavební zábor
vozovka a chodník 366 m²
Na Smetance a Italská
16. 7. 2018 - 31. 3. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Sázavská 748/24
6. 8. - 31. 10. 2018
resturační předzahrádka
chodník 18 m²
chodník 12,96 m²
Vinohradská  1183/83
U Kanálky 1183/2
8. 8. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 5,32 + 2,94 m² 
Jana Masaryka 265/58 
13. 8. - 30. 10. 2018 
zařízení staveniště
chodník + vozovka 56 m²
chodník + vozovka 15 m²
Karlovo nám. X Na Moráni
13. 8. - 30. 9. 2018
1. - 31. 10. 2018 
obnova kVN, kNN
chodník 90 m²
chodník 54 m²
vozovka 80 m²
chodník 222 m²
chodník 54 m²
vozovka 80 m²
chodník 292 m²
chodník 54 m²
vozovka 80 m²
chodník 210 m²
chodník 54 m²
chodník 132 m²
vozovka 80 m²
chodník 280 m²
chodník 54 m²
chodník 132 m²
vozovka 80 m²
Resslova
Na Zderaze
Na Zderaze
Resslova
Na Zderaze
Na Zderaze
Resslova
Na Zderaze
Na Zderaze
Resslova
Na Zderaze
Karlovo náměstí
Na Zderaze
Resslova
Na Zderaze
Karlovo náměstí
Na Zderaze
20. 8. - 2. 9. 2018
20. 8. - 2. 9. 2018
20. 8. - 2. 9. 2018
3. - 6. 9. a 15. - 16. 9. 2018
3. - 6. 9. a 15. - 16. 9. 2018
3. - 6. 9. a 15. - 16. 9. 2018
7. - 14. 9. 2018
7. - 14. 9. 2018
7. - 14. 9. 2018
17. 9. - 23. 10. 2018
17. 9. - 23. 10. 2018
17. 9. - 23. 10. 2018
17. 9. - 23. 10. 2018
24. - 31. 10. 2018
24. - 31. 10. 2018
24. - 31. 10. 2018
24. - 31. 10. 2018
stavební zábor
chodník 16 m²
Vinohradská 35/25
20. 8. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 40 m²
vozovka 39 m²
Šmilovského 2290/20
20. 8. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 45 m²
chodník 25 m²
Blanická 842/2
Francouzská 852/11
21. 8. - 15. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 26 m²
Bělehradská 597/65
22. 8. - 16. 11. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 0,75 + 0,75 m²
Italská 211/13
23. 8. - 31. 10. 2018
podchozí lešení
chodník 17 m²
Bělehradská 597/65
28. 8. - 16. 11. 2018
stavební zábor
vozovka 39 m²
Krkonošská 1471/17
1. 9. - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
chodník 33 m²
Mánesova 1647/72
3. 9. - 15. 11. 2018
stavební zábor
vozovka 25 m²
Budečská 781/26
3. 9. - 15. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Máchova 1029/14
3. 9. - 21. 12. 2018
zařízení stavby
chodník 26 m²
Sekaninova 710/22
3. 9. 2018 - 31. 1. 2019
havarijní oprava římsy
chodník 26 m²
Vratislavova 64/13
5. 9. - 31. 10. 2018
farmářské trhy
náplavka 300 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
8. 9. - 27. 10. 2018
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m²
Jugoslávská X Lublaňská
10. 9. - 26. 11. 2018 pouze Po
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 43 m²
Dittrichova 346/4
10. 9. - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m²
Mánesova 1612/79
11. 9. - 30. 11. 2018
zařízení stavby
chodník 40 m²
vozovka 40 m²
Rumunská 700/20
Bělehradská 700/81
15. 9. - 31. 10. 2018
zařízení stavby
vozovka 8 m²
chodník 6 m²
Lublaňská 1837/39
Tyršova 1837/16
15. 9. - 30. 11. 2018
stavební zábor
vozovka + chodník 50 m²
V Tůních X Žitná 525/28
17. 9. - 31. 10. 2018
zařízení stavby
chodník 26 m²
vozovka 32,5 m²
Sekaninova 711/24
17. 9. - 28. 2. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Máchova 439/27
19. 9. - 18. 9. 2019
(jen pracovní dny)

stavební zábor
vozovka 40 m²
chodník 40 m²
Balbínova 391/2 X Anglická 17
20. 9. - 10. 11. 2018
nepodchozí lešení
chodník 20 m²
Vinohradská 1596/29
24. 9. - 22. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3,9 m²
Lípová 472/10
24. 9. - 23. 10. 2018
stavební zábor
chodník 36 m²
Záhřebská 562/41
26. 9. - 23. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 24 m²
Mánesova 1517/67
29. 9. - 19. 3. 2019
stavební zábor
chodník 18 m²
vozovka 21 m²
Balbínova 1091/25
30. 9. - 15. 11. 2018
podchodné lešení
chodník 20 m²
Americká 460/25
1. - 17. 10. 2018
stavební zábor
chodník + vozovka 96 m²
Rybalkova 942/6
1. - 28. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 8 m²
Rumunská 20/31
1. - 30. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 40 m²
chodník 30 m²
Jugoslávská 675/3
Vocelova 686/4
1. - 30. 10. 2018
podchodné lešení
chodník 5,6 m²
Myslíkova 258/8
1. - 31. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 30 m²
chodník 46,2 m²
Dittrichova 1543/2
Na Moráni 1543/9
1. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9,89 m²
Anglická 336/21
1. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 7 m²
Ječná 1763/43
1. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 63 m²
nám. Míru, parc. č. 4079/1
1. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
vozovka 18 m²
Lublaňská 652/53
1. 10. - 30. 11. 2018
stavební zábor
vozovka 19 m²
Balbínova 403/19
1. 10. - 31. 12. 2018
 zařízení staveniště
chodník + vozovka 19 m²
Mikovcova 318/1
1. 10. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník uzavřen, zábor 79 m²
Varšavská 882/29
1. 10. 2018 - 1. 6. 2019
stavební zábor
chodník 26 m²
vozovka 15 m²
Mánesova 1653/85
3. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 14 m²
Náplavní X Dittrichova
6. - 31. 10. 2018
stavební zábor – rozšíření optické sítě
chodník 264 m²
vozovka 28 m²
chodník 210 m²
vozovka 28 m²
Anglická a Jugoslávská
8. - 17. 10. 2018
8. - 17. 10. 2018
15. - 24. 10. 2018
15. - 24. 10. 2018
oprava vodovodních armatur
vozovka 50 m²
vozovka 35 m²
vozovka 35 m²
vozovka 30 m²
vozovka 40 m²
vozovka 47 m²
vozovka 40 m²
vozovka 80 m²
Rašínovo nábřeží
Rašínovo nábřeží
Trojická
Dřevná
Zítkovy sady X Podskalská
Zítkovy sady X Podskalská
Zítkovy sady X Podskalská
Trojanova X Gorazdova
8. - 31. 10. 2018
obnova kNN a KVN – zábor
ulice a okolí
Anglická, Italská, nám. Míru
8. 10. - 29. 11. 2018
generální oprava pohyblivývh schodů
uzavírka chodníku a chráněný koridor pro pěší
Resslova X Karlovo náměstí
9. 10. 2018 - 8. 7. 2019
stavební zábor
chodník 31 m²
vozovka + chodník 30 m²
Polská 1238/28
10. 10. - 12. 11. 2018
zařízení staveniště
vozovka 36 m²
Rybalkova 927/4
10. 10. 2018 - 31. 3. 2019
vystavení uměleckého díla
chodník 2 m²
náměstí Míru, výstup z metra
12. - 26. 10. 2018
kontejnery na textil
chodník 5 m²
Kladská X Lužická
Na Kozačce X Rybalkova
Jaromírova X Svatoplukova
Ostrčilovo náměstí
Gorazdova X Trojanova
Slavojova X Čiklova
Neklanova X Přemyslova
Chopinova X Krkonošská
Polská X Anny Letenské
Americká X Záhřebská
Rumunská X Londýnská
Karlovo nám. X Ječná
Karlovo nám. X Ječná
Sarajevská X Rejskova
13. - 14. 10. 2018

20. - 21. 10. 2018

27. - 28. 10. 2018
3. - 4. 11. 2018

10. - 11. 11. 2018

17. - 18. 11. 2018

24. - 25. 11. 2018
27. - 29. 12. 2018
24. - 25. 11. 2018
zvláštní užívání komunikace
vozovka 4 m²
výkop v chodníku 27 m²
vozovka 40 m²
výkop v chodníku 4 m²
výkop v chodníku 9 m²
Čelakovského sady a Legerova
15. - 31. 10. 2018
obnova kVN a kNN
jižní chodník 144 m²
chodník 48 m²
vozovka 60 m²
vozovka 80 m²
Resslova, parc. č. 2420/1
Václavská, parc. č. 2434/1
Václavská dtto
Na Zderaze, parc. č. 2414
15. 10. - 18. 11. 2018
15. 10. - 18. 11. 2018
15. 10. - 18. 11. 2018
1. - 18. 11. 2018
obnova vodovodního řadu – uzavírka ulice
vozovka v Moravské ulici


uzavírka křižovatky Moravská X Šumavská

U Vodárny

Kladdská X Moravská
objížďka do Dykovy ulice po tras Moravská–Chodská–Korunní–U Vodárny

objížďka po trase Moravská–Sázavská–Francouzská–Budečská–Lužická

objížďka Korunní–Nitranská–Dykova–Řipská

objížďka Chodská–Korunní

 
 15. 10. - 7. 12. 2018


7. 11. 20185. - 15. 11. 2018


14. 11. 2018

audiovizuální tvorba
vozovka 38 m²
chodník 10 m²
vozovka 50 m²
parkoviště 280 m²
Svatoplukova
Jaromírova
Trojanova
Vnislavova
16. 10. 2018 (10–20 hod.)
16. 10. 2018 (10–20 hod.)
17. 10. 2018 (10–20 hod.)
17. 10. 2018 (6–20 hod.)
stěhování
chodník + vozovka 30 m²
Chodská 1263/26
17. 10,. 2018
stavební zábor
chodník 15 m²
Španělská 759/4
18. 10. - 10. 11. 2018
stavební zábor
chodník 22,5 m²
Rašínovo nábřeží 389/46
18. 10. - 25. 11. 2018
zvěřinové hody
chodník 21 m²
Korunní 820/1
19. 10. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 275 m²
vozovka 295 m²
chodník 100 m²
vozovka 378 m²
Boženy Němcové
Ke Karlovu
Ke Karlovu
Albertov
19. - 20. 10. 2018
20. 10. 2018
20. 10. 2018
20. 10. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 40 m²
vozovka 40 m²
Trojická 10
Trojická 40 
20. - 21. 10. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 578 m²
vozovka 81 m²
vozovka 492 m²
vozvoka 15 m²
vozovka 25 m²
vozovka 80 m²
vozovka 235 m²
vozovka 50 m²
vozovka 115 m²
vozovka 92 m²
vozovka 878 m²
chodník 30 m²
chodník 280 m²
chodník 75 m²
chodník 50 m²
vozovka 90 m²
vozovka 90 m²
vozovka 375 m²
chodník 15 m²
vozovka 185 m²
vozovka 75 m²
vozovka 75 m²
vozovka 601 m²
vozovka 378 m²
vozovka 282 m²
Malá Štěpánská
Václavská
Václavská
Václavská
Jenštejnská
Ke Karlovu
Ke Karlovu
Ke Karlovu
Apolinářská
Karlovo nám.
Karlovo nám.
Karlovo nám.
U Nemocnice
Vyšehradská
Vyšehradská
Náplavní
Náplavní
Náplavní
Náplavní
Jiráskovo nám.
Podskalská
Podskalská
Podskalská
Podskalská
Na Hrobci
21. 10. 2018
20. - 21. 10. 2018
21. 10. 2018
21. 10. 2018
21. 10. 2018
22. 10. 2018
23. 10. 2018
23. 10. 2018
23. 10. 2018
9. - 10. 11. 2018
10. - 12. 11. 2018
10. - 12. 11. 2018
10. - 12. 11. 2018
8. - 12. 11. 2018
8. - 12. 11. 2018
13. - 14. 11. 2018
15. 11. 2018  
14. 11. 2018
14. 11. 2018
14. 11. 2018
15. - 16. 11. 2018
18. 11. 2018
17. 11. 2018
17. 11. 2018
17. 11. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 234 m²
Studničkova 2038/3
21. 10. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 87,5 m²
vozovka 87,5 m²
vozovka 55 m²
vozovka 90 m²
vozovka 172,5 m²
vozovka 300 m²
Svatoplukova
Svatoplukova
Oldřichova
Nezamyslova
Nezamyslova
Svatoplukova

21. - 22. 10. 2018
27. - 30. 10. 2018
27. - 30. 10. 2018
30. 10. 2018
11. 11. 2018
11. - 13. 10. 2018
 
audiovizuální tvorba
vozovka 87,5 m²
vozovka 87,5 m²
vozovka 55 m²
vozovka 90 m²
vozovka 172,5 m²
vozovka 300 m²
Svatoplukova
Svatoplukova
Oldřichova
Nezamyslova
Nezamyslova
Svatoplukova
21. - 22. 10. 2018
27. - 30. 10. 2018
27. - 30. 10. 2018
31. 10. 2018
11. 11. 2018
11. - 13. 11. 2018
stavební zábor
vozovka + chodník 64 m²
Sarajevská 1712/31
22. 10. 2018
uzavírka komunikace
vozovka 210 m²
Přemyslova1–7
24. 10. 2018
pokládka optiického kabelu
a HDPE trubek
vozovka + chodník 130 m²
náměstí Míru
24. - 27. 10. 2018
zařízení staveniště – umístění jeřábu
vozovka 70 m²
Václavská 2069/18
25. 10. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 88 m²
vozovka 550 m²
Albertov
Studničkova
27. - 28. 10. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 20 m²
Kladská X Korunní
28. 10. 2018
informačně propagační akce pro studenty
chodník 99 m²
Albertov 3a
30. 10. 2018 (10–15 hod.)
stavební zábor
chodník + vozovka 10 m²
chodník + vozovka 10 m²
Na Smetance
Na Smetance
1. - 9. 11. 2018
10. - 19. 11. 2018
 stavební zábor
 chodník 13,8 m²
Italská 35/21 (roh s Vinohradskou 35/25)
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 250 m²
vozovka 355 m²
Blanická 100/11
10. 11. 2018
stěhování a parkování vystavovatelů
vozovka 100 m²
Karlovo náměstí mezi Vodičkovou a Spálenou ulicí
14. - 18. 11. 2018
vánoční zboží
chodník 4 m² u parku
náměstí Míru
26. 11. - 21. 12. 2018
čištění fasády z plošiny
chodník 24,5 m²
Anglická 150/20
4. 12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 12 m²
náměstí Míru u cukrárny Vanille
20. - 23. 12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 10 m²
Tylovo náměstí 6
20. - 23. 12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 6 m²
Karlovo náměstí 8
21. - 22. 12. 2018