Poutavá přednáška a prohlídka výmalby kostela sv. Ludmily

Klub Dvojka pro přátele kultury využil 21. července pozvání Michaela Soukupa na další ze série přednášek věnovaných kostelu sv. Ludmily. Připomeňme třeba přednášky o vitrážích nebo o jesličkách.
Úvod obstaral otec Jakub Berka. Poté se Michael Soukup pustil do přednášky o životních osudech a tvorbě vídeňských výtvarníků  Karla Jobsta (1835–1907) a jeho synovce Johana Jobsta, autorů výmalby kostela. Zmínil i co je tzv. Nazarénská malířská škola nebo osud Karlova bratra Franze.
Oba bratři provozovali ve Vídni úspěšný umělecký ateliér. V době prestižní zakázky pro Královské Vinohrady však žil již jen Franzův syn Johan. Dozvěděli jsme se i o přátelství Karla Jobsta s českým stavitelem a mecenášem Josefem Hlávkou, nebo skutečnost, že výmalba kostela sv. Ludmily je dnes nejrozsáhlejším a nejzachovalejším dílem zmíněných autorů.
Po přednášce jsme se vydali s hlavami obrácenými vzhůru, někteří s doporučeným kukátkem, po interiéru kostela a hltali další poutavé informace. Například, že promyšlenou ideovou koncepci výmalby, skládající se z pěti cyklů (světci, čeští patroni, mariánský, cyrilometodějský, svatoludmilský cyklus) připravil tehdejší farář Ferdinand Lehner, významný historik umění a zakladatel památkové péče. Nebo že mezi dekorativními prvky a ornamenty lze, jak jinak na Vinohradech, najít i vyobrazení vinné révy. Opět se potvrdilo, jak úžasný zasvěcený výklad pomáhá otevřít oči, mysl a nové obzory, ale také posílit hluboký respekt k tvůrcům minulých generací.

Text: jaš
Foto: vlk

Zveřejněno: 22.07.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout