Pomoc seniorům

Především na seniory se zaměřuje Farní charita Prahy 2. Starým lidem se v naší městské části sice věnuje několik organizací, přesto ale pomoc není dostačující. Za poměrně krátkou dobu se charitě podařilo rozběhnout klub seniorů a pečovatelskou službu, sloužící nejen věřícím. „Velkým problémem je anonymita městského prostředí a pasivita starých lidí. Snažíme se naše budoucí klienty sami aktivně vyhledávat. Pomáhají nám v tom sociální pracovníci a lékaři. Daleko těžší je ale podchytit lidi, kteří se pohybují na hranici potřebnosti,“ říká Miroslava Hokynářová, ředitelka Farní charity Prahy 2.
Přednášky, besedy s lékaři, kulturní pořady ale také tělesná cvičení by měly přispět k psychické i fyzické aktivaci seniorů a podporovat jejich soběstačnost. Klub, otevřený 13. 12. 2001, sídlí zatím v provizorních prostorách Arcidiecézní charity v Londýnské 44. Senioři se tu scházejí každý čtvrtek od 14:00.
Od ledna pořádá Farní charita jednou měsíčně v kavárně Křesťanského domu mládeže na rohu Francouzské ulice a nám. Míru kulturní program, kam jsou zváni také zástupci podobně zaměřených organizací působících v naší městské části. Příjemným zpestřením bylo únorové improvizované představení studentů DAMU na náměty zvolené diváky. V březnu bylo pro seniory připraveno divadelní odpoledne na téma „Velikonoce v podání tří kultur – křesťanské, židovské a pohanské“. Na duben se chystá setkání seniorů s válečným a poválečným rekordmanem v plavání, pětaosmdesátiletým Petrem Jiránkem, který mimo jiné dokázal zdolat Dardanely. V květnu se návštěvníci křesťanské kavárny mohou těšit na představení dětského souboru ke Dni matek. Bližší informace na tel.: 22 52 15 79.

len/pop

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout