Pomník na počest básníkovi

Ve vinohradských Čechových sadech stojí rozměrný pomník k poctě českého básníka a prozaika Svatopluka Čecha (1846 – 1908). Ten již od osmdesátých let 19. století patřil k uznávaným českým spisovatelům a byl zahrnován poctami. V dobách nacistické okupace musel být pomník odstraněn, po skončení II. světové války se na své místo opět vrátil.
Stejně jako pomník Františka Ladislava Riegra i on byl zřízen zásluhou Záložny Vinohradské. Ta na něj ze svého zisku poskytla částku 300 tisíc korun. V roce 1918 byla správní radou záložny vypsána soutěž. K usnesení v tom smyslu došlo již na řádné valné hromadě 19. března 1916, ale neutěšené válečné poměry vše oddálily. Porota, v níž kromě několika předních členů správní rady záložny zasedli i architekt Jan Kotěra, malíř Max Švabinský, profesor české techniky Josef Bertl a spisovatel Karel Václav Rais, vybírala z třiceti tří došlých návrhů. Za vítězný byl uznán návrh profesora akademie výtvarných umění v Praze, sochaře Jana Štursy (1880 – 1925). Umělec vytvořil nejprve několik studií. Konečným výsledkem byla vynikající sochařská kompozice, vymykající se tehdejšímu konvenčnímu pojetí. Postava oblíbeného národního básníka pohlíží, jakoby v zadumání, do dáli. Vedle něho a nad ním vzlétá génius spolu s orlem symbolizující básnickou duši a svobodnou myšlenku. Podstavec pomníku byl z požárecké žuly, architektonicky ztvárněný profesorem Pavlem Janákem a dodaný firmou Ludvíka Šaldy. Vlastní pomník byl odlit v bronzu firmou Františka Bartáka.
Pomník byl do prostoru sadů osazen v roce 1924. Při slavnostním odhalení bylo v příslušných projevech vzpomenuto, že pomník je jubilejním darem Záložny Vinohradské zdejšímu městu a celému československému národu. Dodejme, že v roce 1924 slavila záložna padesáté výročí svého vzniku.

Eva Hrubešová

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout