Pomník dostal nový kabát

Pomník F. L. Riegra, který ještě vloni na jaře vypadal asi takto, je v současné době čerstvě zrestaurovaný. Práce na obnově začaly na podzim, dokončeny byly v březnu. Poněkud je zkomplikovali vandalové, kteří urazili a „ozdobili“ malůvkami část soklu. Galerie hl. m. Prahy chce obnovený pomník, podobně jako pomník Benedikta Roezla na Karlově náměstí, svěřit v nejbližší době do péče naší městské části.   

V minulosti to byly především spolky a významné finanční instituce, které na své náklady nechaly zřizovat pomníky zasloužilým synům a dcerám českého národa. Těmito sponzorskými aktivitami oplývala někdejší Záložna Vinohradská, založená již v roce 1874, která se ze skromných začátků vypracovala k nejvýznamnějším ve státě, ať již v Rakousku-Uhersku nebo v pozdějším Československu.
Vzpomeňme, že věnovala pozemek na stavbu Městského divadla na Královských Vinohradech a později ho finančně podporovala. Darovala část pozemků na zřízení okresní nemocnice a částečně financovala její vybavení. Přispěla i na stavbu novogotického kostela sv. Ludmily a především na jeho výtvarnou výzdobu. Na území Královských Vinohrad nechala postavit pomníky Svatopluka Čecha a Františka Ladislava Riegra.
Pomník českého vlastence a politika, vzděláním právníka, Františka Ladislava Riegra (1818 – 1903) nechala Záložna Vinohradská zřídit při příležitosti čtyřicetiletého výročí svého trvání. Realizaci zadala význačnému českému sochaři Josefu Václavu Myslbekovi (1848 – 1922). Hotové dílo bylo odevzdáno do opatrování obce a slavnostně předáno veřejnosti v rámci konání valné hromady Záložny Vinohradské, v neděli 18. dubna 1915.
Bronzová socha F. L. Riegra, který je zpodobněn v řečnickém postoji s rukama v bok, je v nadživotní velikosti téměř tři metry vysoká a stojí na nehlazeném žulovém stupňovitém podstavci čelem proti jihozápadnímu vchodu do Riegrových sadů. Výška celého pomníku tak dosahuje skoro sedmi metrů. U levé nohy postavy je umístěn štít, po jedné straně s českým heraldickým lvem a Riegrovým heslem: „Nedejme se“, které bylo tomuto muži, považovanému svého času za vůdce národa, vlastní. Na druhé straně štítu je umístěn městský znak Královských Vinohrad a nápis: „Věnovala Záložna Vinohradská“. V době vzniku pomníku bylo všeobecně konstatováno, že „…pohled na pomník je zmalebňován pěkným pozadím stromoví a zeleně trávníku na svahu mírně vzestupujícím“.

Text a foto: Eva Hrubešová

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout