Politické kluby Obvodního zastupitelstva v Praze 2

ODS
Oblastní sdružení ODS Praha 2, Šumavská 30, P–2, tel.: 2425 0792, fax: 2251 5735, e-mailová adresa: ods_praha_2@volny.cz,
webová stránka: www.aspensport.cz/ods2
Předseda: Ing. Libor Krátký
Místopředsedové: RNDr. Antonín Sochor, Mgr. Jarmila Cechnerová – 1. zástupce starosty, členka rady OZ, předsedkyně sociální a zdravotní komise
Členové: Mgr. Michal Basch, starosta, člen rady OZ, předseda bezpečnostní komise, Jana Černochová, zástupce starosty, členka rady OZ, předsedkyně majetkové komise, Alan Hopp, člen rady OZ, předseda redakční rady Novin Prahy 2, Ing. Karel Chramosil, předseda dopravní komise, Ing. Jiří Paluska, člen rady OZ, předseda finanční komise, Ing. Jaroslav Petrásek, člen rady OZ, Ing. František Stádník, předseda komise rozvoje, člen ZhmP, Mgr. Anna Kohnová, Milena Kynclová, Ladislav Šilha, Vladimír Šimon, Ing. Jan Šíma.
Kontakt se členy klubu ODS, členem ZhmP, MUDr. Petrem Hanušem a s poslanci PS za ODS RNDr. Jiřím Paynem, (www.payne.cz), Ing. Liborem Krátkým, Markem Bendou i s kandidátkou ODS do Senátu za volební obvod 26 Ing. arch. Danielu Filipiovou (www.filipiova.cz) Vám zprostředkuje manažerka OS ODS Prahy 2 Milena Kynclová na výše uvedené adrese.

UNIE SVOBODY
Předseda okresní organizace: RNDr. Jan Korseska (0602 212793)
členové: PhDr. Andrej Gjurič, člen komise so-ciální (tel.: 2400 2651), Mgr. Jitka Gjuričová, členka komise bezpečnostní (0603 190 155), JUDr. Hana Marvanová, předsedkyně bytové komise (0603 925 711), RNDr. Jan Polecha, CSc., radní, předseda komise pro výchovu a vzdělávání (85 92 247, 0602 358 855) Tomáš Vrbík, radní, předseda kulturní komise (29 31 14), RNDr. Karel Winkelbauer, zástupce starosty, předseda životního prostředí, člen komise dopravy a komise rozvoje (2251 5137).
Vzkazy a kontakt na členy může zprostředkovat i zástupce starosty RNDr. Karel Winkelbauer (Obvodní úřad Praha 2, nám. Míru 20, místnost 410, návštěvní den: středa 9 – 17 h). Je vhodné se předem telefonicky domluvit (2251 5137).

ČSSD
Předsedkyně:
Ing. Irena Ondráčková
členové: PaedDr. Jindřich Bělovský, Miloslav Hanuš, Ing. Jiří Kraft, Mgr. Vladislav Kučík
a Ing. Marie Vlková
Klub zastupitelů ČSSD Prahy 2 zřídil díky ochotě předsedkyně Ing. Ireny Ondráčkové a Miloslava Hanuše pro občany Prahy 2 poslanecký den. Ten se úspěšně koná již od května zpravidla každé poslední pondělí v měsíci, v časovém rozmezí od 17 do 19 h - v budově Obvodního úřadu v Praze 2, nám. Míru 20. Nejbližší setkání se zastupiteli, otevřené pro všechny místní obyvatele, bude 2. října, další pak 30. října, 27. listopadu, 18. prosince 2000.
Zastupitelé ČSSD Prahy 2 pracují ve všech komisích obvodní rady. Kontrolní komisi předsedá zastupitelka ČSSD, Ing. I. Ondráčková.
Informace, podněty, ostatní záležitosti komunální politiky včetně zprostředkování schůzky se zastupiteli ČSSD Prahy 2 lze také dojednat telefonicky na sekretariátě Obvodní organizace ČSSD, Na Rybníčku 10, Praha 2, případně lze využít záznamní služby, tel.: 2494 1589. Osobně můžete sekretariát ČSSD Prahy 2 na výše uvedené adrese navštívit denně od 15 do 17 h.
Na zastupitele lze rovněž získat spojení přes kancelář zastupitelů M. č. Praha 2 na tel.: 2251 8766. Klub zastupitelů ČSSD Prahy 2 navíc informuje o možnosti bezplatné právní poradny, a to každý čtvrtek od 15 do 17 h v sekretariátu ČSSD Praha 5 - Smíchov, Preslova 5 pro otázky pracovněprávní, sociální, důchodového zabezpečení, bytové a další.
Internet: http://mujweb.cz/www/dav21

ODA
předseda: RNDr. Radim Perlín, oblast životního prostředí, organizace veřejné správy, 2195 2206, e-mail: PERLIN@NATUR.CUNI.CZ
členové: Ing. arch. Eva Kačírková, výstavba a rozvoj obce. Tel.: 25 46 55, PhDr. Zdeněk Lochmann, správa majetku, bezpečnost. Tel.: 2222 0265.
Klub se schází pravidelně první pondělí v měsíci od 19 h v budově obvodního úřadu, jeho jednání jsou otevřena všem zájemcům. O datech setkání se lze telefonicky informovat u jednotlivých členů. Se členy klubu lze po domluvě samozřejmě jednat i jednotlivě.

KDU-ČSL
Francouzská 11, 120 00 Praha 2, e-mail: Kdup2@centrum.CZ
předseda: Mgr. Jan Czerný (tel.: 2421 8458 (večer), e-mail: Jcz@centrum.cz)
členové: MUDr. Pavla Novotná, ing. Monika Turnovská (tel.: 581 92 35, e-mail: Turnovska@aquatest.cz)
Pravidelná setkání s občany v Francouzské 11, Praha 2: po 17.15 – 18 h, st 16 – 17.30 h (V těchto termínech je možno volat na tel.: 2425 6240.)
Další informace lze získat na internetu (např. členství v odborných komisích):
http://www.kdu.cz/regiony/ praha_2/default.htm
Internetový deník K VĚCI (aneb aktuality nejen z komunální politiky): http://www.ifrance.com/kveci

KSČM
Pod Kavalírkou 8, Praha 5, 150 00, tel.: 5721 1963, 5721 1958
Předseda: RSDr. Jaroslav Lemák, člen komise rozvoje
Členové: Jiřina Kurandová, členka komise sociální a zdravotní
Schůzky klubu spojené se setkáním s občany Městské části Praha 2 se uskutečňují pravidelně každou poslední středu v měsící od 17 h v budově Obvodního úřadu Praha 2. Každý občan Prahy 2 má možnost kdykoliv požádat zastupitele za KSČM o pomoc nebo radu na telefonu 22 89 73 08 v době od 9 do 18 h nebo na e-mail adrese:
jarlem@centrum.cz

Zveřejněno: 19.09.2000 – support@publix.cz
Vytisknout