Pokládka optokabelů

Nejrozsáhlejší liniovou stavbou, která je v souladu s územním rohodnutím magistrátu v současné době prováděna na území naší městské části, je optická síť Globix. Navazuje na území MČ Praha 1 a pokračuje do Prahy 3. V chodnících je ukládán vícevláknový optokabel, který umožňuje přístup k síti internetu a přináší zlepšení telekomunikačních služeb. Součástí stavby jsou i odbočky ze základního (páteřního) kabelu pro připojování přilehlých objektů. Práce v úseku Žitná - U vodárny byly ukončeny 30. 6.; v Polské ulici potrvají do 18. 7. Liniová stavba kabelu vysokého napětí (oblast od Slovenské do Kateřinské ulice) byla ukončena 26. 6.

Anna Randáková,vedoucí odd. dopravy a rozvoje

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout