Poděkování neziskovým organizacím

Ve středu 17. září v podvečer se zástupkyně starostky Prahy 2 Kateřina Jechová setkala v jídelně Centra sociálních služeb Praha 2 v Máchově ulici se zástupci neziskových organizací, které působí v naší městské části. V krátkém projevu místostarostka poděkovala organizacím za práci, kterou v uplynulých letech pomáhaly zlepšovat kvalitu života seniorů, zdravotně postižených osob, dětí z dětských domovů a dalších sociálně ohrožených skupin. Vydvihla také vzájemnou vstřícnost a spolupráci organizací s radnicí Prahy 2, díky které se povedlo realizovat například projekt domu s hospicovou péčí, azylového domu nebo domova na půl cesty pro mladé lidi odcházející z dětských domovů. Dalšími příklady dobré spolupráce jsou pobytové a příměstské tábory pro děti ze sociálně ohrožených rodin nebo projekt Kámoš, který těmto dětem pomáhá dlouhodobě.

O úspěšných a fungujících projektech by se dalo napsat mnohem více, stručně tedy alespoň jména organizací, které si díky zasloužily: Centrum sociálních služeb Praha 2, Poradna při finanční tísni, Společnou cestou, Život 90, Diakonie ČCE, Barevný svět dětí, Letní dům, Palaestra, Střep, Dům dětí a mládeže Praha 2, Drop-in, Akord, Centrin, Veselý senior, Dílny tvořivosti, Fokus Praha, Lemniskáta - život bez bariér, Asistence, Rytmus, Ignis, Meta, InBáze, Amiga, Beztíže, Naděje, Pohoda, Základní škola pro zrakově postižené, Cestou necestou, Cesta domů.

Večerní setkání se neslo v uvolněné přátelské atmosféře za doprovodu hravého jazzu v podání Jany Švenkové.

Text a foto: sun
Zveřejněno: 18.09.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout