Pocta odbojářům Prahy 2

V rámci oslav 55. výročí ukončení II. světové války bylo uspořádáno v historickém sále ministerstva Obrany České republiky slavnostní shromáždění, kde pod patronací starosty Městské části Praha 2, Územní vojenské správy Praha 2 a Českého svazu bojovníků za svobodu, resp. jeho Obvodního výboru Praha 2 byly předány pamětní medaile za účast v boji za národní osvobození v letech 1939-1945, které těmto odbojářům udělila vláda České republiky.
Slavnostní shromáždění bylo zahájeno chorálem Kdož sú Boží bojovníci a státní hymnou.
218 odbojářům pamětní medaile předali starosta Městské části Praha 2 Mgr. Michal Basch, náčelník Územní vojenské správy pplk. Antonín Dušek a předseda PV ČSBS Dr. Vladimír Kotínský.
Myšlenky na vlast a svobodu provázely naše statečné občany v zahraničí i doma. Účastníci odboje sledovali jediný cíl, vyhnat okupanty a docílit nastolení svobodné republiky. Svého cíle dosáhli.
Mezi vyznamenanými byli muži i ženy, kteří jako mladí občané se dali dobrovolně do služeb své ohrožené vlasti. Byl mezi nimi gardový tankista Alexandr Šutera, italský partyzán Karel Potěšil, velitel stíhací letky v Anglii ing. Karel Drbohlav, bojovník ze západní fronty ing. Martin Mahdal, majorka anglického letectva RAF Joy Kadečková, Dr. Quido Mann, který přežil rozsudek smrti v pankrácké věznici, ing. Anna Wirthová, která byla souzena nejvyšším německým soudem - „Lidovým soudem“ v Drážďanech pro velezradu a mnoho dalších. Každý z účastníků vedle osobní statečnosti, která jim umožnila přežít i dlouhodobá věznění v nacistických káznicích, vězeních a koncentračních táborech, vlastní státní osvědčení podle § 255/46 o aktivní účasti bojů za osvobození.
Všichni odměnění s hrdostí přijali tuto poctu s vědomím, že i po 55 letech národ nezapomíná na své statečné občany, kterým čest velela bránit svůj národ a vlast, když byly v nebezpečí.
Nebýt této osobní statečnosti našich občanů, mnozí z obyvatel ČS i Prahy 2 by se nedočkali dnešních dnů. Cíle nacistů byly zcela odlišné od toho, aby náš národ byl zachován.

Ing. Anna Wirthová

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout