Pes je vizitkou každého majitele

Městská policie hl. m. Prahy ve spolupráci s jednotlivými odbory MČ Praha 2 se při dubnových náhodných kontrolních akcích zaměřila především na kontroly majitelů psů. Podle tiskové mluvčí MP hl. m. Prahy. Radky Waitové během tří kontrolních akcích prováděných např. v ulicích Lublaňská, Legerova, B. Němcové, Máchova, Čermáková, Šmilovského a Koperníkova strážníci zkontrolovali celkem 61 majitelů psů, z toho 21krát řešili přestupek proti veřejnému pořádku a znečištění veřejného prostranství domluvou. Akce, kterých se vždy účastní také zástupce úřadu Prahy 2, budou pokračovat v následujících měsících.
Během preventivních akcí strážníci majitelům psů navíc rozdávali informační letáky. V nich je městská policie upozorňuje, že znečištění veřejného prostranství (zejména výkaly či exkrementy) je považováno za přestupek proti veřejnému pořádku (§ 47, odst. 1, písm. d zákona o přestupcích). Podle Waitové může strážník přestupek řešit domluvou, oznámením na příslušný správní orgán k dořešení nebo je oprávněn uložit majiteli psa blokovou pokutu až do výše tisíc korun.
Waitová dále připomíná, že majitel psa venčeného na veřejnosti bez evidenční známky porušuje čl. 7 Vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1991. Vzhledem k tomu, že zmíněný správní delikt nemůže strážník řešit blokovou pokutou, je případ majitele neoznačeného psa předán příslušnému správnímu úřadu k dořešení.

red

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout