Pavilon pravděpodobně opraví městská část

MČ Praha 2 a společnost CEELI Institut, o. p. s. připravují vyjmutí ujednání o Pavilonu a příslušných pozemcích v Havlíčkových sadech ze smlouvy o pronájmu. „Právní zástupci obou stran připravují návrh dodatku ke smlouvě, schválit ho však musí zastupitelstvo městské části. K tomu může dojít nejdříve v lednu,“ uvedl starosta Michal Basch. Zároveň připustil, že najít prostředky na rekonstrukci památky nebude pro radnici jednoduché.
Pokud zastupitelé návrh dodatku schválí, městská část by památku obnovila sama. Problém byl v tom, že CEELI Institut trval na svém záměru využívat pro své potřeby zhruba dvě třetiny prostoru objektu včetně časového využití, avšak podle posledních odhadů skutečných nákladů by částka, kterou se ve smlouvě o rekonstrukci a pronájmu zavázal do rekonstrukce investovat, představovala pouze třetinu celkových nákladů. Jediným východiskem ze „slepé uličky“ je „nucené“ plné převzetí této investice městskou částí a tím i následné plné využití Pavilonu pro potřeby městské části.
Tři objekty v areálu Havlíčkových sadů městská část pronajala vloni společnosti CEELI Institut, o. p. s., na 25 let s opcí na dalších 25 let. Společnost zůstává investorem rekonstrukce Gröbeho vily a Dolní Landhausky.

red

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout