Parková úprava na Ztracence

Pod kostelem na Karlově se vstupem z Horské ulice je značně zanedbaný pozemek zvaný Ztracenka. V minulosti ho využívala Základní škola Legerova, ale po vybudování školního hřiště ve vnitrobloku ho přestala užívat. O úpravách Ztracenky mohli lidé diskutovat již před několika lety. Po diskuzi byla vybrána studie navrhující areál s hřištěm pro nejmenší, amfiteátrem, kurtem, WC a s dalšími drobnými stavbami: celý den by zde byl přítomen hlídač, který by také mohl prodávat občerstvení.
Realizace takového záměru by však přišla na 10 milionů korun plus další náklady na provoz. V souvislosti s novějším záměrem vybudovat rekreační areál na Folimance bude proto zatím Ztracenka letos pouze parkově upravena a dále bude pravidelně ošetřována zahradnickou firmou.
Co tam bude dál, bude záviset na přání místních obyvatel a na jednání s fakultami se sídlem v této oblasti, a to v zájmu jednotného pojetí celé oblasti Albertov - Karlov; v neposlední řadě také na vyhodnocení účelnosti vynakládání finančních prostředků. Trosky bývalých laviček budou nahrazeny novými a bude také opraveno oplocení.

van

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout