Park na Karlově náměstí s odstupem

   V tomto čísle našich novin je uveřejněna výzva k podávání námětů k úpravám parku na Karlově náměstí. Tato výzva jistě budí otázky, v jaké fázi se hodně sledovaná kauza parku nachází, proč právě takto je vhodné pokračovat a jaké má vlastně radnice Prahy 2 úmysly.
   Velká část odpovědi je v dosavadním vývoji. O koncepci parku na Karlově náměstí se mezi odborníky diskutuje již nejméně dvacet let. Od května do září loňského roku jsme vystavovali základní filosofii projektu, který byl připravován od roku 1995 a který se mnohým odborníkům zdál být vhodným vyřešením dlouhotrvajícího problému. Veřejná diskuse nad návrhem, jejíž tón byl dán již dřívější reakcí na velmi nešťastné kácení u radnice na jaře 1998 při první části realizace, dala ale vývoji jiný směr.
   K navrhovaným úpravám parku jsme dostali asi 200 připomínek od občanů, ale i od vážených institucí. Jen několik z nich souhlasilo s provedením rekonstrukce tak, jak byla navržena. Dalších několik přání se netýkalo změn v parku. Všechny ostatní reakce byly negativní a hlavním tématem v nich byl nesouhlas s navrženým rozsahem kácení. Současně více než 5000 lidí podepsalo petici, která žádala zadat alternativní studii za podmínek nekácení zdravých stromů, nezmenšování plochy zeleně a zachování počtu a druhové skladby stromů.
   V této situaci obvodní rada v Praze 2 rozhodla o zastavení rekonstrukce podle připraveného projektu a o přípravě studie obnovy parku s maximální ohleduplností ke stávající zeleni.
   Je důležité říci, že kromě nekácení zdravých stromů žádný další výrazný požadavek z těch 200 ohlasů nevyplynul. Rozsah novin nedovoluje podrobnější informaci o všech dalších vyslovených dílčích námětech a přáních. K tomu, jak s nimi bylo naloženo, bude třeba v budoucnu udělat další výstavu. Na ní bude především představen návrh dalších kroků při rehabilitaci parku, který musí na vyslovené náměty reagovat.
   Kdy to bude, lze těžko říci. Do budoucí podoby parku musí mít možnost mluvit odborníci z více oborů - památkáři, ekologové, architekti i zahradníci, a bez jejich dohody by těžko šlo pokračovat. Výsledkem jejich dohody musí být výše zmíněný návrh dalších kroků, který pak ještě musí získat souhlas veřejnosti. Určitě si přitom myslíme, že při současném stavu parku jen řádná zahradnická péče nestačí a že vedle rehabilitace cestní sítě a mobiliáře je třeba provést i postupnou obnovu zeleně. Stačí jen připomenout, že po celá léta diskusí nebyly kvůli nejasné koncepci téměř prováděny nové výsadby, a proto se věková skladba stromů i keřů na Karlově náměstí hodně liší od ostatních parků.
   V této době se především snažíme přemluvit zastánce různých představ ke spolupráci. Podle našeho názoru by kompromis nemusel být složitý a mrzí nás, že se rodí tak těžko. Tato charakteristika situace je snad poněkud stručnější, ale nemáme potřebu dalších reklamních prohlášení. Ta v zájmu parku nejsou.
   O veřejné architektonické soutěži v této situaci neuvažujeme. To bylo možné na začátku. V současné zjitřené atmosféře výběr jediné ucelené představy neskýtá velkou naději na úspěšnou realizaci. Proto jdeme obtížnější cestou a chceme zúčastněné strany tlačit k dohodě i za cenu pomalejšího postupu.
   Dnes zveřejněná výzva je vytvořením prostoru pro ty, kdo se chtějí do diskuse pozitivně zapojit. Předpokládáme, že v tomto skromném pojetí se svými návrhy přijdou ti, kdo chtějí parku pomoci a jsou připraveni svoje představy ještě po dohodě upravovat.
   Jedinou změnou, ale doufejme že podstatnou, kterou pro tento rok v parku chystáme, je výrazně vyšší průběžná péče. Do Karlova náměstí se v posledních letech méně investovalo i v souvislosti s chystanou rekonstrukcí. Nyní je navíc v rozpočtu městské části počítáno s vyšší částkou na parky než v minulosti. Peněz není nikdy dost a musí to být na úkor jiných oblastí, ale tento posun v prioritách nastal i zásluhou diskuse ke Karlovu náměstí a parky si jej podle našeho názoru zasluhují.
   Konkrétně v parku na Karlově náměstí máme v úmyslu pokračovat v ošetření stromů, které začalo už na podzim, přidat mobiliář, více zalévat, i do již připravených krků u některých stromů, a podstatně více uklízet. Pokud byl či bude ještě nějaký strom pokácen, bude to ze zdravotních důvodů, nejspíše kvůli nešíření nákazy, a se souhlasem odborníků všech zúčastněných stran.
   V dalších letech bychom chtěli pro park udělat víc. Snad v titulku zmíněný odstup už bude dostatečný.
   

Karel Winkelbauer

Zveřejněno: 06.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout