Park Folimanka: projekt se musí upravit

Projekt, podle něhož se letos má rekonstruovat park Folimanka, bude nutné upravit. Příčinou je nutnost respektovat požadavky odboru památkové péče magistrátu. Ten měl k projektu řadu připomínek, které probírala rada městské části společně s projektantem arch. Dostálem. Ve výsledku z nich rada vybrala deset nejzávažnějších, jejichž zapracování do projektu by již mělo stačit ke schválení upraveného projektu.
Jako problematická se jevila například rekonstrukce hřišť, která byla v 70. letech postavena bez stavebního povolení, nebyla zkolaudována ani zanesena v katastru, dále také některé návrhy na doplnění zeleně, která by rozlehlou plochu parku opticky členila. Podle zástupce starosty RNDr. Karla Winkelbauera by tyto změny neměly zásadně ovlivnit projekt – přeměnu Folimanky v areál, kde se „vyřádí" všechny zájmové skupiny i věkové kategorie.
Požadované změny se však týkají i dosti důležitých aspektů původního projektu – například objektu správce, který měl být zakončen dřevěnou věžičkou, v níž by byla jakási klubovna (nebude), velikosti plánovaného altánu, odpočinkového koutu s výhledem na Vyšehrad, který nelze v navrženém místě realizovat, kruhové fontány u sportovní haly, příliš odvážného můstku přes vodní kaskádu a dalších věcí, které projektu dodávaly vtip a švih. Jen s malými úpravami, především v umístění, se počítá u skateparku se zapuštěnou U-rampou, na jejíž řešení se na základě připomínek občanů dokonce zpracovávala hluková studie.
O rozpornosti požadovaných úprav svědčí i názor Tomáše Hornofa, jednoho z těch, kteří ze strany městské části projekt připravovali: „Osobně se domnívám, že většina požadovaných změn je, vzhledem k povaze celého prostoru, naprosto neúčelná a povede pouze k tomu, že řada aktivit nebude mít takový prostor, jaký by mít mohly. Např. psi nebudou zřejmě odděleni od ostatních návštěvníků živým plotem, bude chybět prostor pro klubovnu nebo pro občerstvení, atd. Postup památkářů se mi zdá zkostnatělý, nepružný a neúčelný."
Zahájení úprav je tak zatím ve hvězdách, všichni zúčastnění nicméně doufají, že se podaří skluz vzniklý úpravami projektu dohnat a ještě letos udělat alespoň část plánovaných prací. Je škoda, že o připomínkách orgánů památkové péče se nevědělo dříve, například vloni při veřejném projednávání přípravné studie. Dokumenty z té doby jsou pro vážné zájemce dostupné na serveru www.vinohrady.cz.

Stanislav Sojka

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout