PSALO SE KDYSI: Osmdesát let Královských Vinohradů

Před 80 lety se Královské Vinohrady rozkládaly na půdě nynějšího Žižkova, byly zde roztroušené samoty, kolem nichž byly zahrady a pole. Z takovéto v pravdě venkovské obce vytvořili během půlstoletí vinohradští občané nejkrásnější čtvrť hlavního města Prahy. Štěstí ovšem bylo, že ve správu obce dostali se lidé rozšafní, poctiví a povinností svých dbalí.
Roku 1894 byl vystavěn Národní dům a roku 1907 Městské divadlo a společenský život z valné části se přenesl z Prahy a ze sousedních obcí na Král. Vinohrady. Nemalou zásluhu si získala obec o zřízení velkých a krásných sadů městských, a tak nahradila zmizelé zahrady.
Zásluha správy obce záleží také v tom, že během půlstoletí převedla půdu původně skoro vesměs německou do rukou českých a vtiskla městu ráz ryze český, národní.
Král. Vinohrady obecního jmění neměly a vše, co pořídily, bylo z příspěvků občanstva, jež obecní přirážky a jiné dávky rádo platilo, ježto vědělo, že se dostávají do rukou poctivých a že se s nimi rozumně hospodaří.

Fr. Pavlík, Národní listy 25. září 1929

Zveřejněno: 03.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout