Oznámení o dlouhodobém pronájmu

Městská část Praha 2

oznamuje záměr dlouhodobě pronajmout vilu čp. 1799, Helénská, 4, katastr Vinohrady

s pozemky parc. č. 2260 o výměře 802 m2 a parc. č. 2261 o výměře 879 m2 (oplocená zahrada).

Podrobnosti na úřední desce a v informační kanceláři (Karlovo nám. 8) a na www.praha2.cz.

Dispozice budovy:

I.  PP. – posilovna, šatny, sprchy, WC, sauna s bazénem, místnost pro kulečník, sklad, archiv, úklidová komora, kotelna, strojovna vzduchotechniky atd.

I.   NP. – 8 kanceláří, recepce, místnost pro ostrahu, hala, kuchyňky, WC, terasa atd.

II.  NP. – 9 kanceláří a dvě další místnosti, WC, šatna, kuchyňka, balkon atd.

III. NP. – 9 kanceláří a dvě další místnosti, WC, kuchyňka atd.

IV. NP. – jednací místnost, kuchyňky, WC + sprchy, šatny, sklady atd.

Celkem: 1 682,25 m2 podlahové plochy, požadovaná minim. výše nájemného 2 500 000 Kč ročně.

Podmínkou uzavření náj. smlouvy: složení částky rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného.

 

Nabídky: v zalepené obálce do podatelny ÚMČ Praha 2 nejpozději do 28. 12. 2004 do 15:00.

Na obálce zřetelně vyznačit: „VILA – Helénská 4/1799 – NEOTVÍRAT!“

 

Zveřejněno: 16.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout