Osobnost Prahy 2: Setkání „na Pasece“

V příjemné atmosféře na autogramiádě nové knihy Petra Šabacha Opilé banány v nakladatelství Paseka jsem se setkala s majitelem nakladatelství Ladislavem Horáčkem. Setkání bylo sice krátké, ale o to víc zajímavé.
Pan Horáček mimo jiné vyprávěl o stěhování nakladatelství z jeho rodného domu v Ibsenově ulici do krásného domu architekta Kotěry v Chopinově ulici, který vlastní potomci slavného nakladatelského rodu Laichterů.
Dům je opravdu architektonickým skvostem. Díky pochopení jeho majitelů a vstřícnosti k tak krásné činnosti, jakou je vydávání knih, mohla být Kotěrova hala restaurována na náklady nakladatelství Paseka.
Nákladná rekonstrukce této ojedinělé památky s nástěnnými dekory musela být na čas přerušena, když byla objevena dřevomorka. Nyní jsou nakladatelství a majitelé objektu ve fázi shánění peněz, aby mohli pokračovat v rekonstrukci. Tato situace ale samozřejmě nebrání ve vydavatelských aktivitách.
Přes skromné začátky na sklonku roku 1989, kdy byla vydána první knížka o spisovateli a kreslíři Josefu Váchalovi přes Ottův naučný slovník a Dějiny koruny země české, se nakladatelství daří. K vydání tu připravují poslední dílo spisovatele Salmana Rushdieho, který svými díly pobouřil islámskou část světa.
S panem Horáčkem by se krásně povídalo o knihách, autorech i budoucích záměrech nakladatelství. To si ale necháme na příště. Popřála jsem panu majiteli i celému nakladatelství hodně úspěchů a doufám v další setkání, které naše čtenáře jistě potěší.

Helena Dostálová

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout