Osobnost Prahy 2: Profesor Pfeiffer

Motto:
Pánové, já jsem pouze
natrhal kytici květin
a nepřidal jsem tam nic.
Michel Montaigne (1532 –1592)

Zakladatel kliniky Rehabilitačního lékařství slavil pětasedmdesát let.
Profesor MUDr. Jan Pfeiffer patří k významným českým neurologům. Zasloužil se o moderní, aktivní rehabilitaci a jak dobře vědí děti z Jedličkova ústavu, trpící tělesným postižením, jsou to právě lékařské ruce a citlivý přístup profesora Pfeiffera, co je po desetiletí soustavně léčí; i nyní pravidelně každý týden dochází za svými dětskými pacienty do Jedličkova ústavu. Kolik dětských i dospělých pacientů profesor Pfeiffer během své lékařské praxe neurologa a odborníka na klinice Rehabilitačního lékařství léčil a vyléčil, to už sotva někdo spočítá. Jeho pracovní entuziasmus neochabuje ani nyní. Malí i velcí pacienti se k němu stále v důvěře vracejí a vyhledávají jeho lékařskou péči, radu a pomoc.
Smyslem léčby je uzdravení pacienta a zmírnění jeho utrpení. Kolika poškozeným vozíčkářům se podařilo zlepšit pohybovou aktivitu zásluhou rehabilitační léčby profesora Pfeiffera?
Vynikající český neurolog se také snaží o zapojení zdravotně postižených do zemědělství, a to v česko - francouzském projektu neurologické společnosti Rehabilitation International se sídlem v Praze. Profesor Pfeiffer je specialistou v oboru neurologie a rehabilitačního lékařství v budově, která kdysi patřila německé univerzitě, na Albertově č. 7.
Patří mezi odborníky, kteří nejsou uzavřeni ve svých vědeckých pracovnách a vysokoškolských učebnách, i když jeho vědecká a pedagogická praxe moderní rehabilitace není dodnes fundovaně ohodnocena. Obecně řečeno, považuje rehabilitaci postižené tkáně za účinnější, než léčbu léky. Kdo hledá příčinu odklonu značné části pacientů od klasické medicíny a nárůstu popularity rehabilitačních a alternativních postupů, měl by okusit léčebnou rehabilitační metodu profesora Jana Pfeiffera; vrací nemocného člověka do života.
Profesor Pfeiffer se narodil 17. dubna 1928 v Londýnské ulici v Praze 2. Pochází z rodiny lékaře, která žila v Lomnici nad Lužnicí v Jižních Čechách. Na svůj rodný kraj vždycky vzpomínal s láskou a často se tam vracel, i když po ukončení gymnázia v Třeboni definitivně přesídlil do Prahy; zde vystudoval medicínu na lékařské fakultě UK, specializaci neurolog. Jeho medicínské myšlení a přístup k nemocnému ovlivnili český neurolog prof. MUDr. Kamil Henner a francouzský profesor Tardieu, který vytvořil vlastní školu neurologie ve Francii. Nepracoval v izolaci, ale v okruhu vynikajících mužů české medicíny, jako byli dětský neurolog MUDr. Ivan Lesný, MUDr. Karel Obrda či MUDr. František Hájek.
Profesor Pfeiffer přednáší neurologii, ergoterapii. Vychovává novou generaci adeptů medicíny, které obohacuje smyslem pro humor. Nejenom je, ale i pacienty provází jeho láska k přírodě a pěstování odolné a samostatně jednající osobnosti, vycházející z filozofie a praxe skautingu jako částečného zdroje životní energie.
Profesor Pfeiffer píše pro své příznivce knihu s pracovním názvem „Henneriády, legrace a vážné věci, které se dělaly na klinice Rehabilitačního lékařství“. Zdraví i nemocní se tak mohou těšit na lékařský humor a příběhy lidí na klinice. Upřímně blahopřejeme lékaři humanistovi, zastánci přírody, vědci a pedagogovi v oboru neurologie a rehabilitačního lékařství, který se vždy snažil dokázat, že svět je jen jeden – jak pro zdravotně postižené, tak pro zdravé lidi… V souladu s touto filozofií pracoval celý život.

Libuše Miková, ak. mal.

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout