Osobnost Prahy 2 : Jan Karafiát

Městská část Praha 2 udělila grant v oblasti kultury Synodní radě Českobratrské církve evangelické ve výši 90 000 Kč na zřízení pamětní desky spisovateli Janu Karafiátovi. Deska bude umístěna na obecním domě v ulici Na Smetance č. 6. Jan Karafiát sice bydlel na této adrese, ale č. 6 byl jiný dům (v současné době nese č. 14; je restituovaný a před rekonstrukcí – nejsou podmínky pro umístění desky).
Deska bude připomínat, že zde žil „evangelický farář, autor Broučků“ a bude na ní portrét podle jediné dochované fotografie (podle stejné fotografie vznikla i pamětní deska na jeho rodném domě v Jimramově).
Pamětní desku synodní rada zadala sochařce Barboře Veselé, která na ní usilovně pracuje.
Jan Karafiát se narodil v roce 1846 v Jimramově. Studoval teologii v Litomyšli, v Berlíně, v Bonnu, ve Vídni a v Edinburghu.
V období 1875 – 1895 byl farářem evangelického sboru v Hrubé Lhotě u Valašského Meziříčí, potom žil 30 let v Praze, vypomáhal v mnoha evangelických sborech (Kladno, Louny, Škvorec, Vysoké Mýto, Klatovy, Hradec Králové).
Významně pomohl vinohradskému evangelickému sboru – po smrti prvního faráře L. B. Kašpara jej rok zastupoval a potom mnoho let vedl soukromé bohoslužby ve svém bytě. Tím pomohl k překonání krize sboru, který neměl v té době vlastní vhodnou modlitebnu.
Do širšího povědomí vstoupil jako autor Broučků, ale vydával i 10 ročníků časopisu Reformované listy, provedl revizi Bible kralické a napsal životopisnou knihu Paměti spisovatele Broučků.
Autorská práva na Broučky odkázal českobratrské církvi, což vzhledem k počtu vydání bylo velmi velkorysé gesto a ČCE díky tomu mohla dotovat vydávání bible a dalších knih – Broučci vycházeli třeba i dvakrát do roka, ve velkých nákladech.   

soj

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout