Opatření proti velké vodě v Praze

Městská rada v lednu schválila výstavbu protipovodňových zábran ve větší části Prahy. Opatření bude stát více než jednu miliardu (jen letos 400 mil. Kč). Podle radnice bude ochrana proti vodě kombinací mobilních hliníkových zábran, betonových stěn, zídek a valů. Před povodní takového rozsahu, jako byla ta loňská, má být hlavní město chráněno do konce roku 2004.
Jak se měří povodeň
Předpovědní povodňová služba sleduje více než 403 měřících míst na celém území republiky. V těchto hlásných profilech, jak se jim říká, se měří výška hladiny a průtok vody. V Praze je pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity důležité měření výšky hladiny a průtoku Vltavy v Malé Chuchli.
Stupně povodňové aktivity
Limity pro stupně povodňové aktivity na toku Vltavy v Praze (výška hladiny podle měřící stanice v Malé Chuchli):
1. stupeň – ?bdělost (nevyhlašuje se), 125 cm
2. stupeň – pohotovost, 230 cm
3. stupeň – ohrožení, 300 cm
(Pro srovnání – při loňské srpnové povodni se hladina Vltavy v Malé Chuchli pohybovala kolem 780 cm!)
Normálně se měření provádí jednou denně, při nebezpečí se frekvence vstupních informací zvyšuje. Z těchto měření, z údajů o srážkách a ze stavu počasí, jsou pak zpracovávány hydrologické předpovědi, které se nemusí týkat jen výšky hladiny, ale například mohou upozorňovat na možná nebezpečí nakupení ledu apod.
Jednotlivé stupně povodňové aktivity vyhlašuje Povodňová komise hlavního města Prahy na základě aktuálního stavu a po zvážení dalších okolností (předpověď počasí a hydrologická předpověď). Jednotlivé stupně se vyhlašují pomocí veřejných sdělovacích prostředků.
1. stupeň – STAV BDĚLOSTI – nevyhlašuje se pro veřejnost, zahajuje činnost hlásná povodňová a hlídková služba.
2. stupeň – STAV POHOTOVOSTI – se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto, i když ještě nedochází k větším rozlivům a škodám. Aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění povodně podle povodňového plánu. Zvyšuje se četnost měření a hlášení.
3. stupeň – STAV OHROŽENÍ – se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zátopovém území současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
Podrobnější informace na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmu.cz).

Martin Bradáček

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout