Omezení dopravy v okolí Albertova

V ulicích Na slupi a Botičská proběhne výstavba nové kanalizační stoky. Investorem je Pražská vodohospodářská společnost, a. s., IČ 25656112, zhotovitelem je ČKV Praha, s. r. o., IČ 00202037.

Práce zahájí jako 0. etapa v termínu 12. 6. 2017 – 2. 7. 2017 v ul. Botičská u křižovatky s Apolinářskou. Průjezd bude umožněn.

Následovat budou v termínu  3. 7. 2017 – 2. 9. 2017 etapy 1a. + 1b., kdy přibude část ulice Na slupi od Botičské k Apolinářské a tento úsek bude zcela uzavřen pro dopravu. Objízdná trasa je obousměrně stanovena v ul. Svobodova – Vyšehradská. Tramvaje budou jezdit obousměrně náhradní trasou Svobodova – Rašínovo nábřeží – Palackého náměstí – Karlovo náměstí. Průjezd ul. Botičská bude umožněn.

Po celou dobu prací bude umožněn průchod chodcům a budou zachovány přístupy do objektů.

Zveřejněno: 09.06.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout