Olympiáda pro děti Prahy 2

Ve dnech 22. až 25. září se budou konat hry první Olympiády s Orbitem pro děti Prahy 2, o jejíž přípravě jsme čtenáře informovali v předcházejících číslech. Dosud se přihlásilo cca 2500 děti, které se chtějí her zúčastnit. Děti ve věku 6 – 15 let se mohou přihlásit do soutěží v jednotlivých disciplínách a kategoriích ve své škole, a to do 8. 9. 2003 včetně (toho dne odpoledne budou přihlášky uzavřeny). Uvádíme přehled jednotlivých soutěží (místo a garant):

pondělí 22. září   středa 24. září
atletika (SK ZŠ Jeseniova/OŠMT ÚMČ P 2)   kopaná (ZŠ Botičská)
kopaná (ZŠ Botičská)   odbíjená (ZŠ Legerova)
vybíjená (ZŠ Legerova)   florbal (Riegrovy s./ZŠ Slezská)
stolní tenis (ZŠ Resslova)   aerobic (ZŠ Slovenská)
přehazovaná (ZŠ Slovenská)   recitace (ZŠ Slovenská)
   basketbal (ZŠ Resslova)
úterý 23. září   čtvrtek 25. září
dětské divadlo (U Hasičů/ZŠ Slovenská)   přetahování lanem (ZŠ Vratislavova)
kopaná (ZŠ Botičská)   vybíjená (ZŠ Na Smetance)
přehazovaná (ZŠ Legerova)   odbíjená (ZŠ Legerova)
florbal (ZŠ Londýnská, Riegr. s./ZŠ Slezská)   florbal (hala Riegrovy s./ZŠ Slezská)
šachy (ZŠ Londýnská)   plavání (Riegrovy s./ZŠ Sázavská)
historie Prahy 2 (ZŠ Londýnská)   ukončení her (Národní dům)
výtvarná výchova (ZŠ Londýnská)

Vítězové obdrží medaile a diplomy, každý účastník pamětní list. Občerstvení, zejména nápoje, zajistil odbor školství Praha 2 (OŠMT) s příslušnými školami – garanty jednotlivých disciplín, zdravotnický personál bude k dispozici.   

van

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout