Odpady

Svoz velkoobjemového odpadu
Chodská 25   15. – 16. 1.
Polská 36   16. – 17. 1.
Ostrčilovo nám. 2   17. – 18. 1.
Sarajevská/Rejskova   18. – 19. 1.
Na Hrobci 2   22. – 23. 1.
Štěpánská (kostel)   22. – 23. 1.
Vocelova 1   23. – 24. 1.
Svatoplukova/Jaromírova
(parkoviště)   24. – 25. 1.
Na Zderaze 7   25. – 26. 1.
Trojanova 7   25. – 26. 1.
Neklanova 18   29. – 30. 1.
Na Bojišti 2   29. – 30. 1.
Pod Slovany (zeď)   30. – 31. 1.
Chopinova/Krkonošská (roh)    1. – 2. 2.
Londýnská 49    1. – 2. 2.
Mánesova 26    5. – 6. 2.
Na Kozačce 12    5. – 6. 2.
Římská/Italská (roh)    6. – 7. 2.
Moravská 12    6. – 7. 2.
Slezská 4    7. – 8. 2.
Lublaňská 31    8. – 9. 2.
Záhřebská 32   12. – 13. 2.
Chodská 25   12. – 13. 2.
Polská 36   13. – 14. 2.
Ostrčilovo nám. 2   14. – 15. 2.
Sarajevská/Rejskova (roh)   15. – 16. 2.
Na Hrobci 2   19. – 20. 2.
Štěpánská (kostel)   19. – 20. 2.
Vocelova 1   20. – 21. 2.
Svatoplukova/Jaromírova
(parkoviště)   21. – 22. 2.
Na Zderaze 7   22. – 23. 2.
Trojanova 7   22. – 23. 2.
Neklanova 18   26. – 27. 2.
Na Bojišti 2   26. – 27. 2.
Pod Slovany (zeď)   27. – 28. 2.

Upozornění - Kontejnery jsou přistavovány vždy v dopoledních hodinách prvního uvedeného dne. Po naplnění jsou odváženy a zpravidla již nové nejsou přiváženy. Kontejnery jsou určeny pro obyvatele Prahy 2, nikoliv pro firmy. Případné dotazy a připomínky Vám zodpoví firma KOMWAG®, podnik čistoty a údržby města, a. s., Varšavská 12, tel. i fax: 22 51 54 58, 22 51 47 55, 22 51 87 10, 22 51 87 17.
van

Kam s nimi?
Suché a odstrojené vánoční stromky letos ukládejte k domovním popelnicím. V druhém pražském obvodě je budou odvážet speciální vozidla, jejichž provoz je odlišný od běžného svozu komunálního odpadu. Podle Františka Poláka z firmy KOMWAG, která zajišťuje jejich odvoz, budou stromky odvezeny na tři místa, kde budou rozdrceny (štěpkovány) a půjdou do kompostu.

Komunální odpad v Praze 2
V Praze ročně vyprodukujeme téměř 250 tisíc tun tzv. komunálního odpadu. Tuto problematiku upravuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech. O to, aby se Pražané a návštěvníci hlavního města nebrodili v hromadách odpadků, se stará magistrátní odbor infrastruktury prostřednictvím Pražských služeb. Ve svozové oblasti Praha 2 vyhrála výběrové řízení na odvoz komunálního odpadu firma KOMWAG, která mimo jiné zajišťuje i zneškodňování podnikatelského odpadu.
V současné době je zajištěna likvidace dvou složek komunálního odpadu. Za odvoz směsného odpadu (černé popelnice na stanovišti mimo veřejné prostranství) platí občané prostřednictvím vlastníka objektu. Hlavní město Praha platí za všechny vytříděné složky komunálního odpadu: je to jednak separovaný sběr skla, papíru a plastů (barevné kontejnery s označením papír, sklo a plasty v systému sběrných hnízd), jednak objemný odpad (v Praze 2 jsou zřízena dvě stálá stanoviště a 22 stanovišť, ze kterých se odváží jednou měsíčně). Nebezpečného odpadu se lze zdarma zbavit na určených místech: buď na tzv. sběrném dvoře - nejbližší je v Perucké ulici v areálu firmy KOMWAG, sběrný dvůr hl. m. Prahy je ve Voctářově ulici v Praze 8 (týká se nebezpečných chemikálií, zbytků barev, lednic, televizorů, stavební suti), nebo v lékárnách (týká se vyřazených léků a teploměrů), příp. ve vybrané síti lékáren v kontejnercích (týká se použitých stříkaček a jehel diabetiků). Několikrát ročně probíhá mobilní sběr nebezpečného odpadu přistavováním speciálního vozidla na předem oznámená stanoviště.
Vedoucí odd. ekologie odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 2 Renáta Šlajsová upozornila redakci Novin Prahy 2 na novinku, kterou KOMWAG zavádí od ledna. Je to nový systém, nabízející odvoz a následnou likvidaci odpadu v tzv. pytlovém systému. Jeho ojedinělost spočívá v možnosti zakoupit si určitý počet pytlů na předvídaný nárůst vyprodukovaného odpadu (např. při malování bytu, menší rekonstrukce nebo rodinné oslavy, odpadky z malé kanceláře). Ke každému pytli bude zákazníkovi dodána samolepka na uzavření pytle, který uloží k popelnicím. Posádce svozového vozidla tak bude dokladovat, že služba byla zaplacena. Pro třídění odpadu budou sloužit dva druhy pytlů: modrý bude určen na běžný komunální odpad bez nebezpečných složek a černý, pevnější, na stavební suť. Tento systém vychází vstříc drobným podnikatelům a provozovnám, které produkují malá množství odpadu stejně jako ukázněným občanům, kteří nechtějí vytvářet černé skládky.
van


Roman Roček a Naďa Vandurková

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout