Odpad nepatří na ulici ani do sklepa

Odpad, který vzniká ve Vašich domácnostech, lze rozlišit na:
I. Komunální odpad = běžný odpad z domácnosti
II. Separovaný odpad = přímo v domácnosti můžete oddělit tyto složky: papír, plastové lahve, sklo
III. Velkoobjemový odpad = vše, co se nevejde do popelnice ve Vašem domě (chladničky a televizory nikoliv!)
IV. Nebezpečný odpad = barvy, baterie všech druhů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, jiné chemikálie, kosmetika, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky. Nepoužitelné léky a rtuťové teploměry můžete odevzdávat ve všech lékárnách na území hl. m. Prahy a v lékárnách označených zeleným bodem.
V. Chladničky, televizory a případné další předměty mimo uvedené kategorie
UPOZORNĚNÍ: Kromě komunálního odpadu je sběr veškerého dalšího odpadu plně hrazen Magistrátem hlavního města Prahy.
CHOVAT SE EKOLOGICKY ZNAMENÁ CHOVAT SE EKONOMICKY.
I. KOMUNÁLNÍ ODPAD:
Z domácnosti odkládejte běžný odpad do kontejnerů (= popelnic) ve Vašem domě pouze tehdy, nespadá-li do uvedených kategorií ostatních druhů odpadu. Kontejnery jsou vyváženy pravidelně v pondělí a čtvrtek, příp. v úterý a pátek firmou Komwag. Svozové dny musí být na kontejnerech vyznačeny.Všechny dotazy a připomínky adresujte: KOMWAG a.s., Varšavská 12, tel. 2251 8710
II. SEPAROVANÝ ODPAD:
V docházkové vzdálenosti od Vašeho bydliště je trvale umístěna trojice barevných kontejnerů - tzv. "hnízdo", kam můžete odevzdávat sklo, plasty a papír. Pokud tak učiníte, snížíte objem odpadu za Váš dům, majitel nebo správce Vašeho domu pak může omezit počet sběrných nádob v domě, a tím i Vaše náklady na odpad. Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad jsou stálá a do konce roku 1999 bude počet těchto „hnízd“ postupně zvyšován.
III. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
1 x měsíčně je příslušný kontejner přistavován vždy na stejná stanoviště v určený den dopoledne a další den kolem poledne je odvážen. Dále jsou dva kontejnery umístěny na stálých stanovištích.
IV. NEBEZPEČNÝ ODPAD:
Můžete odevzdávat:
a) ve sběrně druhotných surovin v Šubertově ulici č.6 (za Vinohradským divadlem):
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 8 - l6 h, pá 8 - l4.30 h. Tel. 2251 2666
b) ve sběrných dvorech:   
1. Areál společnosti KOMWAG a.s., Perucká 4, Praha 2
Provozní doba: pondělí až pátek   7 – 15.30 h
2. Sběrný dvůr hl.m. Prahy, Voctářova ul., Praha 8
Provozní doba: zimní období po až pá 8.30 - 17h, so 8.30 - 15 h.
3. Provozovna IMP - servis, s r.o. v areálu Colorlak - servis, Poděbradská 36, Praha 9
Provozní doba: po až pá    8.30 - 16 h. Tel. 6631 0962
V. CHLADNIČKY, TELEVIZORY A JINÉ:
Odevzdejte ve sběrném dvoře hl.m. Prahy, Voctářova ul., Praha 8 Provozní doba: zimní období po až pá 8.30 - 17 h,
so 8.30 – 15 h nebo v provozovně IMP - servis, s.r.o. v areálu Colorlak - servis, Poděbradská 36, Praha 9. Provozní doba: po až pá   8.30 – 16 h. Tel. 6631 0962.
Adresy a provozní dobu dalších sběrných dvorů můžete získat na odboru životního prostředí, nám. Míru 20, Praha 2, tel. 2425 0743 nebo 2251 5136
BLIŽŠÍ PODROBNOSTI O LIKVIDACI ODPADŮ VÁM RÁDI SDĚLÍ PRACOVNÍCI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBVODNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2. TEL. 2251 5136 nebo 2425 0743

RNDr. Ludmila Pavlíková

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout