Odbor správních agend

vedoucí odboru - tel.: 2425 7005, 2251 3811/linka 129
kancelář - tel./fax: 2425 5100, tel.: 2425 7035 - 8/linka 213
matrika (vedoucí) - tel.: 2425 1828, 2251 3811/linka 123; sňatková matrika - tel.: 2425 1769, 2251 3811/linky 121, 122; rodná matrika - tel.: 2425 0579, 2251 3811/linky 127, 128, 131; úmrtní matrika - tel.: 2425 2396, 2251 3811/linky 124, 125
ověřování - tel.: 2251 3811/linky 114, 132
odd. osobních dokladů a evidence obyvatel (vedoucí) - tel.: 2251 1126, 2251 3811/linka 103
cestovní doklady - tel.: 2251 2430, 2251 3811/linky 106, 107
občanské průkazy - tel.: 2251 5154, 2251 3811/linky 109, 110
odd. přestupků - tel.: 2251 5739, 2425 7035 - 8/linky 313, 332, 363, 367

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout