Od počátku tohoto roku se Obvodní zastupitelstvo sešlo celkem 5 krát.

Všechna usnesení jsou přístupná na Obvodním úřadě, aktuálně se vždy vyvěšují na úřední desce. K dispozici jsou také na Internetu.
Obvodní zastupitelstvo přijalo od 1. ledna do 25. srpna 1999 celkem 37 usnesení,
Z usnesení Obvodního zastupitelstva jsem pro vás vybral:
1. zasedání - 26. ledna
- usnesení k návrhu rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 1999
2. zasedání - 2. března
- zpráva o privatizaci domů podle pravidel m. č. Praha 2
3. zasedání - 30. března
- usnesení k vyúčtování hospodaření m. č. Praha 2 za rok 1998
- usnesení k návrhu rozpočtu m. č. Praha 2 na rok 1999
- informace k programovému prohlášení Obvodní rady
4. zasedání - 11. května
- usnesení k udělení grantů v oblasti sociálních služeb, kultury a v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže
5. zasedání - 22. června
- usnesení ke Komplexnímu součinnostnímu programu prevence kriminality m. č. Praha 2

Alan Hopp

Zveřejněno: 20.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout