Od počátku tohoto roku se Obvodní rada sešla celkem 17 krát, z toho 2 krát na

mimořádném zasedání. Všechna usnesení jsou přístupná na Obvodním úřadě, aktuálně se vždy vyvěšují na úřední desce. K dispozici jsou také na Internetu.
Obvodní rada přijala od 1. ledna do 25. sprna 1999 dohromady 266 usnesení.
Celkem 68 usnesení týkajících se přímo či nepřímo bytů - výměny, prodloužení doby pronájmu, přidělení, poskytnutí bytové náhrady atd. Dále přijala 45 usnesení k odprodeji, využití, rekonstrukcím nebo opravám domů svěřených městské části.
Z usnesení Obvodní rady jsem pro vás vybral:
1. zasedání - 7. ledna
- usnesení k návrhu smlouvy na poskytnutí státního příspěvku na vybudování kotelny v Londýnské 21
2. zasedání - 21. ledna
- usnesení k pronájmu nebytových prostor v objektu Karlovo nám. 7
- usnesení ke jmenování členů komisí OR
- usnesení k poskytnutí daru na osobní asistenci
3. zasedání - 4. února
- usnesení k uplatnění míry inflace u smluv týkajících se nájmu nebytových prostor
1. mimořádné zasedání - 8. února
- uskutečnilo se při příležitosti ukončení rekonstrukce domů Sokolská 36 a 38 pro potřeby Policie ČR
4. zasedání - 22. února
- usnesení ke Směrnici OR o zadávání veřejných zakázek
5. zasedání - 4. března
- usnesení k vydávání periodického tisku m. č. Praha 2 a ke zkvalitnění komunikace s veřejností
6. zasedání - 18. března
- usnesení k zápisu dětí do mateřských škol
7. zasedání - 1. dubna
- usnesení ke stavbě Rollo Centra Folimanka
- usnesení ke jmenování stálé komise na výběr dodavatele pro stavební akce ve školství
8. zasedání - 15. dubna
- usnesení k placenému parkování v Londýnské
- usnesení k privatizaci bytového fondu
- usnesení k vyhlášení výsledků obchodní veřejné soutěže na správu vybraných domů
- informace ke 120. a 150. výročí Královských Vinohrad
9. zasedání - 29. dubna
- usnesení ke směrnici na zadávání zakázek ve VHČ (vedlejší hospodářská činnost)
- usnesení k zásadám pro stanovení odměn a náhrad samosprávy m. č. Praha 2
- usnesení k cílům, záměrům a kriteriím rozvoje sítě základních a mateřských škol m.č. Praha 2
2. mimořádné zasedání - 6. května
- usnesení ke jmenování zástupců obce do orgánů a. s. KOMWAG
10. zasedání - 13. května
- usnesení k připomínkám k provozu linek MHD
11. zasedání - 27. května
- usnesení k výběrovému řízení na revitalizaci Havlíčkových sadů
- usnesení ke koncepci „dopravy v klidu“
- usnesení k úpravě výše regulovaného nájemného z bytů v obecních domech od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2000
12. zasedání - 10. června
- usnesení ke strategickému plánu m. č. Praha 2
- zpráva o zjištěných nepovolených stavbách v I. a II. pololetí 1998
13. zasedání - 24. června
- OR vzala na vědomí harmonogram kroků k revitalizaci Havlíčkových sadů, který bude dopracován a znovu předložen
14. zasedání - 15. července
- usnesení k rekonstrukci budovy Obvodního úřadu
- usnesení k vyslovení obecního zájmu ve věci parkoviště v Londýnské ulici
- usnesení k dalšímu postupu při revitalizaci parku na Karlově nám.
15. zasedání - 5. srpna
- usnesení k uplatnění míry inflace u smluv týkajících se nájmu nebytových prostor
- usnesení ke zprávě o průběhu likvidace OPBH v Praze 2
- usnesení k souhrnné zprávě o plnění rozpočtu m. č. Praha 2 za I. pololetí 1999.

Alan Hopp

Zveřejněno: 20.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout