Ochrana trávníků na Karlově náměstí

Stalo se běžným zvykem, že trávníky na Karlově náměstí slouží k různým druhům odpočinku velkému počtu návštěvníků.
Trávníky však nebyly zakládány pro tak velkou zátěž, ani zde není instalováno umělé zavlažování. Pro zlepšení jejich stavu, ke kterému přispělo i letošní dlouhotrvající jarní sucho a nezvykle vysoké teploty, byl proto u dvou nejvíce ohrožených trávníků (po obou stranách spojky ulic Ječná a Resslova) vyhlášen přechodný zákaz vstupu s platností od 15. 6. Po několika týdnech, během kterých by se situace měla zlepšit, bude tento zákaz odvolán. Na jeho dodržování budou dohlížet strážníci Městské policie.
Způsob užívání parku se zejména v posledním roce posunul nežádoucím směrem. Současná opatření, dočasné uzavření trávníků u metra a posílení přítomnosti policie v parku, mají vést k navrácení parku jeho tradičním uživatelům a k celkovému zklidnění.
V době zákazu budou rekultivovány i zkratky, vyšlapané spěchajícími občany. Těm z nich, kteří se zrušením těchto cestiček nesouhlasí, doporučuji, aby si položili otázku: Co užitečného jsem provedl(a) s těmi vteřinami, které jsem chůzí po trávníku získal(a)?
Obvodní rada v Praze 2, která o omezení vstupu na některé trávníky na Karlově náměstí rozhodla, se obrací na občany s prosbou o pochopení. Snahou není bezdůvodně omezovat návštěvníky parku či je zkracovat na jejich právech, ale úsilí udržet tento oblíbený kousek přírody uprostřed městské aglomerace ve stavu, který by aspoň částečně odpovídal významu této lokality.

L. Pavlíková, ved. odboru životního prostředí

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout