Ocenění pro ředitele DDM Praha 2

V úterý 29. března 2016 převzal ředitel Domu dětí a mládeže Praha 2 Ján Rybárik z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové Medaili MŠMT 2. stupně za dlouholetou a vynikající pedagogickou práci v čele tohoto zařízení. Medaile se uděluje od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství při příležitosti Dne učitelů a je výrazem uznání a poděkování za pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci. Návrh na udělení medaile podpořila starostka Jana Černochová.

Ján Rybárik vede volnočasové zařízení ve Slezské ulici již více než 10 let.  Po celou dobu úzce spolupracuje s městskou částí. Dům dětí a mládeže Praha 2 se za dobu jeho působení vyprofiloval v zařízení, které nabízí a zajišťuje značnou část volnočasových aktivit pro děti a mládež v této městské části. Kromě zájmové činnosti jsou to i akce pro širokou veřejnost, které se často konají v úzké spolupráci nebo pod záštitou městské části – např. Den dětí, Zastávka volný čas, Vinohradský slavíček, Vinohradské minikáry, Odpoledne plné pohybu a další.

Ján Rybárik se za své funkční období zasloužil o celkový rozvoj Domu dětí a mládeže i o jeho zviditelnění. Jeho velký přínos je i v oblasti sociálně právní. Podílel se na vybudování volnočasových klubů pro děti z ulice – Volnočasový klub Síť, Volnočasový klub Vyšehrad. Ve spolupráci s OSPOD Praha 2 zajišťuje pořádání příměstských a pobytových táborů pro děti sociálně znevýhodněných rodin.

len

Slavnostní předání medaile Medaile udělená Mgr. Jánu Rybárikovi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Zveřejněno: 30.03.2016 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout