Ocenění okrskáři

Ocenění okrskáři
a strážníci Prahy 2
Městská část Praha 2 rozhodla, že poskytne tři obecní byty strážníkům Městské policie hl. m. Prahy, kteří slouží v našem obvodě. Strážníci - okrskáři budou ve svých nových bytech platit regulované nájemné, které činí v bytových jednotkách 1. kategorie 34,27 Kč/m2 a 3. kategorie 19,97 Kč/m2. Jeden byt je v ulici na Hrádku č. 6 (0+1) o celkové rozloze 25 m2. Zbývající dvě bytové jednotky patří do nejvyšší kategorie. Jedna z nich se nachází na Vinohradské a druhá v Lublaňské ulici. V obou případech jde o byty 0+1, jejichž obytná plocha nepřesáhne 25 m2.
Zastupitelstvo MČ Praha 2 se zároveň rozhodlo odměnit strážníky, kteří se podíleli na zajišťování pořádku v období zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze.
Strážníci dostanou finanční odměnu ve výši jeden až tři tisíce korun. Zastupitelé však nezapomněli ani na 11 strážníků, sloužících na 15 okrscích druhého pražského obvodu. Za celoroční náročnou práci mezi ně bude rozděleno 28 000 Kč.   

ror

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout