Obvodní zastupitelstvo

Obvodní zastupitelstvo se od uzávěrky minulého čísla Novin Prahy 2 nesešlo, poslední řádné zasedání v tomto roce se uskuteční 14. listopadu.


Alan Hopp

Zveřejněno: 14.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout