OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány NEBUDOU. Taktéž NEBUDOU zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Semafor pro chodce Vinohradská / Italská (Hájková 3.7.2020 11:27)
  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda nejde změnit semafory pro chodce na ul. Vinohradská. Na obou přechodech pro chodce na Vinohradské ulici ve směru Italská jsou umístěny tlačítka pro chodce, která pokud nejsou zmáčknuta, chodcům se nerozsvítí zelená. Jedná se o jeden z nejfrekventovanějších přechodů na Vinohradské a pokládám to za nesmyslné. Stále dochází k situacím, kdy lidé, především staršího věku či cizinci, tlačítko nestisknou a vy když dorazíte a auta ve směru Vinohradská mají červenou, přesto nemůžete přejít a čekáte další minuty. Předem děkuji za odpověď či případné řešení. Děkuji. Hájková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.7.2020 11:50)

   Dobrý den,

   v případech SSZ je příslušným silničním správním úřadem Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, kterému Váš dotaz tímto přeposílám.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru
   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Starý byt (Jana Nová 30.6.2020 13:33)
  Dobrý den, rada bych se zeptala, budu se stehovat ke své staré tetě a budu se k ní i přihlašovat trvalé bydliště. Byt má v pronájmu od města tetička. Kdyby se nedej bože s tetičkou něco stalo. Mohu pak v byte zůstat, když tam budu mít trvalé bydliště, nebo se budu muset opět vystěhovat a měnit trvalé bydliště? Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 1.7.2020 9:40)

   Dobrý den paní Nová,

    

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že přechod nájmu bytu upravuje přímo Občanský zákoník, a to § 2279, dle kterého v případě úmrtí nájemce bytu přechází nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni jeho úmrtí, nemá vlastní bydlení a současně prokáže, že s nájemcem vedl společnou domácnost. V takovém případě se nájemní smlouva uzavírá na dobu určitou dvou let ode dne, kdy nájem přešel, tj. ode dne úmrtí nájemce.

    

   Jana Závorková

   referent bytového oddělení
   odbor majetku a investic

 • Otázka: rušení nočního klidu v sadech Svatopluka Čecha (Marcel Brettschneider 28.6.2020 11:19)
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, nemohla by v nočních hodinách minimálně o víkendech projít sem tam hlídka mp a zkontrolovat dodržování nočního klidu v parku? V pátek jsme se nevyspali - nějací turisté zde měli taneční párty. Včera zde zase popíjeli nějací hluční mladíci. A jako třešnička na dortu, někdo se vykadil do fontány. Chvilku jsme si díky koronaviru ulevili ale zdá se že se už situace vrátila do původního stavu.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 29.6.2020 8:24)
   Dobrý den,

   Váš podnět jsme předali městské policii v Korunní 15.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: popelnice na kovy (Pavel 16.6.2020 1:57)
  Dobrý den,
  četl jsem, že k nádobám na recyklovaný odpad mají přibýt nádoby na kovy. Bude taková nádoba, resp. další podzemní kontejner instalován i v Lublaňské ulici a na dalších místech Prahy 2?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 26.6.2020 13:08)

   Dobrý den,

   na území Prahy 2 máme v současné době nádoby na kovy pouze u vybraných nadzemních stanovišť na tříděný odpad. Výhledově určitě po dohodě se svozovou společností budeme rozmisťovat další kontejnery. U podzemních tato možnost zatím není, ale prověřují se další možná stanoviště pro výstavbu podzemních kontejnerů a tam už je počítáno s nádobou dělenou na nápojové kartony a kovy.

    

   Dana Hrachová

   pověřená vedením odd. ochrany ŽP

 • Otázka: Pítka namísto osvěžovátek (Mikuláš Splítek 25.6.2020 18:40)
  Dobrý den,
  v první řadě bych chtěl poděkovat za instalaci osvěžovátka na Ostrčilově náměstí - výborný nápad. Zároveň bych chtěl ale poprosil, jestli by místo osvěžovátek nemohla být dále instalována spíše pítka (fontánky), protože z nich se dá nejen osvěžit ale i napít. Dodnes si pamatuji svou první návštěvu Říma, kde v podstatě na každém kroku má člověk možnost se napít a nemusí tedy s sebou tahat lahve (a šetří tím i životní prostředí). Myslím, že je to účinné a celkem levné řešení, jak zlepšit společný životní prostor Prahy (2). Děkuji moc za zvážení a přeji hezký den, Mikuláš S.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 26.6.2020 12:47)

   Dobrý den,

   jsme rádi, že Vám námi pronajatá „osvěžovátka“, resp. mlžítka vyhovují. Děkujeme za Váš návrh, nicméně je třeba si uvědomit, že jejich umístění v ulicích není na majetku, který by byl svěřen městské části. Stávající mlžítka jsme si úplatně pronajali od  PVK, které pro hlavní město spravují vodovodní síť. Jde o výrobek, který lze osadit na hydrant. Pokud je nám známo, tak žádný výrobek pítka osaditelný na hydrant zatím neexistuje. To znamená, že pro vybudování pítek v ulicích by to vyžadovalo stavební povolení a musel by to provést vlastník pozemku, tj. hl. m. Praha, resp. TSK, a. s.

   Městská část má majetkově od města svěřeny kromě řady budov pouze parky. Tam jsou mlžítka městskou částí zřízena a provozována. V některých případech máme vybudována i pítka.

   Nevím, jak je to řešeno v cizině, ale zde máme velký problém, protože trysky jsou neustále předmětem her dětí. Jsou zanášeny mj. pískem, což neustále způsobuje nefunkčnost a náprava stojí nemalé prostředky. Často jsou odcizovány trysky, což následně způsobuje únik vody. Byť je na odmontování potřeba nářadí, účelem je zřejmě prodej ve sběrně problémovými osobami.

   Přesto se budeme snažit na námi spravovaném majetku pítka zřizovat.

   Děkujeme za Váš návrh.

   S pozdravem

   Ing. arch. Václav Vondrášek

   místostarosta

 • Otázka: Nečinnost Policie (Dan Richter 18.6.2020 16:03)
  Městské policii v Praze 2 jsem 18.6.20 v 15:21 nahlásil nehodu aut na Rašínově nábřeží, která ji předala Policii ČR. Po více jak 30 minutách stála havarovaná auta stále na svém místě, blokovala nábřežní komunikaci a policie nikde...

  Pomohlo by, kdyby městské policie vyjela na místa, křídou obkreslila obrysy vozidel a nechala je odstavit na chodníku do příjezdu policie.

  P.S. Pomáhat a chránit (zloděje, podvodníky a politiky)

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.6.2020 13:24)

   Dobrý den pane Richtře,

   věřím, že čekání na příjezd dopravní policie je nepříjemné a chápu Vaši situaci. Bohužel městská část Praha 2 není zřizovatelem Městské policie Praha, ani Policie České republiky, a proto Vám mohu doporučit, abyste se obrátil na stížnostní a kontrolní orgány těchto subjektů, pokud jste shledal v jejich činnosti pochybení.

   S pozdravem

   Jan Mikeš

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

   Odbor kancelář starostky, kultury a krizového řízení

 • Otázka: havarijní stav stoupaček v domě Bělehradská 96 (Olga Švédová 16.6.2020 9:25)
  Dobrý den, v prázdném bytě v 5. patře, v domě Bělehradská 96 došlo k opětovné havarii vody (zjištěno 12. června). Předchozí havárie byla v březnu, kdy voda protekla až do prvního patra.Před cca 14 dny byly poškozené byty a chodba vymalovány. Při poslední havárii bylo zjištěno, že stoupačky jsou v dezolátním stavu a rovněž nejsou funkční uzávěry vody na stoupačkách ve sklepě (zjistila pohotovostní služba Stavoservisu). V případě havárie se buď musí nechat voda téci a tím poškozovat majetek , nebo zastavit vodu pro celý dům.Závadu jsem oznámila i SNP2. Prosím o sdělení, zda MČ plánuje někdy výměnu stoupaček či alespoň kontrolu a výměnu uzávěrů vody na stoupačkách ve sklepě, aby se předcházelo škodám. S pozdravem Olga Švédová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 18.6.2020 13:20)

   Dobrý den paní Švédová,

   plán oprav a investic bytových domů pro MČ Praha 2 vytváří Správa nemovitostí, a. s. V plánu na rok 2020 se  s výměnou ZTI v domě Bělehradská 96, Praha 2 nepočítá. Jedná se o druhou závadu na stejné větvi stoupacího vedení, nikoliv na stejném místě. Dle informací ze SNP2 je za období od roku 2017 jen minimum závad na stoupacím vedení v tomto domě. Nejedná se tedy o dezolátní stav, jak píšete. Stav uzávěrů SNP2 prověří.

   S pozdravem

   Dagmar Skalická,
   odbor majetku a investic

 • Otázka: Parkování motorek na chodníku (Dan Richter 16.6.2020 19:00)
  Nedávno pokutovali pracovníci ÚMČ Praha 2 provozovatele restaurací, kteří si dovolili dát na chodník v době oběda ceduli s nabídkou jídel, za nepovolený zábor veřejného prostranství. Městské polici Praha 2 jsem včera nahlásil motorku "zaparkovanou" na chodníku napříč, která ohrožovala nevidomé, ženy s kočárky a chodce. Městská policie věc "vyřešila" pootočením motorky na chodníku o 90° viz fotografie. Zajímá mě, zda vedení MČ Praha 2 nyní používá dvojí metr, kdy na jedné straně pokutuje majitele restaurací a na straně druhé ignoruje nepovolený záběr veřejného prostranství. Předpokládám, že si tedy nyní mohu dát na chodník lehátko a opalovat se, pokud bude na chodníku umístěno podélně.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.6.2020 8:20)

   Dobrý den,

   Úřad městské části Praha 2, městská část Praha 2, není zřizovatelem Městské policie a ani Městskou policii neřídí, z těchto důvodů nemůže ani Městské policii nařizovat koho pokutovat a koho ne. Zřizovatelem Městské policie je hl. m. Praha.

   Váš podnět přeposíláme k přímému vyřízení na OŘ MP Praha 2.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Falešné průkazy O7 (invalida 16.6.2020 1:55)
  Poslední dobou se množí případy použití falešných parkovacích průkazů O7 ve vozidlech. Na těchto průkazech chybí jak otisk úředního razítka, tak úřední podpis.
  Mohli byste se domluvit s Policií, městskou či státní, aby invalidní stání častěji (resp. alespoň někdy) kontrolovala?
  Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 16.6.2020 9:02)

   Dobrý den,

   Vaše informace byla předána PČR a MP k dalšímu opatření

   S pozdravem

   Jan Mikeš

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 • Otázka: park Svatopluka Čecha (Libuše Dočekalová 8.6.2020 12:05)
  Dobrý den, občas chodím přes park S. Čecha, který je příjemný svou neformální atmosférou. Bohužel se asi moc nedbá na pravidelný úklid :-(. Zvláště kolem laviček je plno odpadků a zbytků cigaret, květinová výsadba před sochou žádná. Přimlouvala bych se za zpřístupnění vody v bazénku pro zvířata v parku, např. plovoucím ostrůvkem nebo můstkem do vody, rovné stěny bazénku jsou často i pastí pro živočichy. V teplých dnech jsem viděla slaňovat ptáky k vodě i psa, který marně obcházel kolem, ale k vodě se dostat nemohl. Rostou tu krásné stromy, jen ten červený buk s drasticky ořezanou korunou nepřidá na dojmu, že o tak krásné místo je kvalitně a profesionálně pečováno. :-(
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.6.2020 13:54)

   Vážená paní Dočekalová,

   velice si vážíme Vašeho zájmu o park Sady Svatopluka Čecha. V parku probíhá pravidelný každodenní úklid včetně víkendů prostřednictvím společnosti Centra, a. s. Každý týden zde navíc probíhá ruční úklid parkových cest a 1x měsíčně i strojní úklid prostřednictvím společnosti Komwag, a. s., a tato společnost mimo jiné dohlíží i na práce úklidářů v parku. Dále je park kontrolován v pravidelném čtrnáctidenním intervalu ze strany odboru životního prostředí a v případné zjištěné nedostatky jsou ihned hlášeny a řešenyna pravidelných poradách. Dále uvádíme, že vodní prvky byly v parcích budovány pro okrasnou funkci, nikoliv pro pití ptáků a jiné fauny. Za teplého počasí se tato voda rychleji kazí, a proto musí být chemicky ošetřena a to je důvod, proč je k pití zcela nevhodná. Pitná voda, vhodná k osvěžení, je pouze v pítkách a v mlhovištích.
   Co se týče buku, tak bohužel s Vámi musím souhlasit, že není úplně estetický, ale strom má poškozené kořenové náběhy a na těchto nábězích se nachází dřevokazná houba klanolístka obecná. Tato houba způsobuje hnilobu dřeva. Na buku byla arboristou provedena redukce a jsou zde ponechány celkem tři pahýly, které jsou stabilizované a nehrozí jejich vylomení nebo zlomení. Pahýly jsou ponechány záměrně, aby se zbytečné nezasahovalo do živého materiálu, který je náchylný na houbové onemocnění.

   S pozdravem  

   Ing. Michal Štěpánek

   vedoucí oddělení správy zeleně

    


 

Zveřejněno: 12.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout