Občané mohou žádat o kompostéry

Praha 2 se snaží stále zlepšovat podmínky pro třídění odpadů. Čím dál tím více obyvatel dvojky svůj odpad třídí a stále častěji se lidé ptaí, kam s biologickým odpadem. Kompostéry nyní nabízí hl. m. Praha.

Data z roku 2016 uvádějí, že v průměru jeden člověk vytřídil 44,8 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Biologicky rozložitelný odpad (zjednodušeně bioodpad) však obvykle domácnosti z nájemních domů řešit neumí a končí ve směsném odpadu, potažmo na skládce.

Nově je možné využít nabídky hl. m. Prahy na pořízení kompostéru. V rámci těchto projektů jsou občanům, vlastníkům a uživatelům zahrad zapůjčovány zahradní kompostéry, které později mohou přejít do jejich vlastnictví.

Celý projekt pro Pražany prezentuje web www.odpadovecentrum.cz, kde najdete detaily, jak a o jaký o kompostér požádat.

kompostér

kompostér
Zveřejněno: 10.01.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout