Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Oheň (Korousová 17.4.2018 22:11)
  Dobrý den,
  prosím o sdělení zda je povoleno rozdělávat oheň na území Prahy 2?
  V ulici Čiklova, č.p. 7 dělají táboráky na zahradě za domem a všude okolo jsou stromy. Momentálně je 22:08 a oheň dosti hoří (táboráky nejsou pravidelné, ale několikrát do roka jsou).
  Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.4.2018 10:30)
   Dobrý den,
   zakládání ohňů v Praze 2 není povoleno. Větší ohně - například na akce spojené s 30. dubnem, se musí předem nahlásit hasičům (Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, tel.: 950 816 105). Vypalování trávy je zakázáno.

   Odbor životního prostředí
 • Otázka: Parkovaci kotouc (Petr 16.4.2018 21:17)
  Dobry den, kde lze ziskat/zakoupit parkovaci kotouc? Dekuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.4.2018 7:54)

   Dobrý den, parkovací kotouč můžete zakoupit např. na České poště, v trafikách nebo papírnictví. Čas zaparkování vozidla lze však např. napsat na papír a ten umístit viditelně ve vozidle.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy
 • Otázka: Zmena smeru jednosmerne ulice Cermakova (Tereza Jindrova 4.4.2018 19:03)
  Dobry den,
  bylo by mozne prehodnotit orientaci jednosmerky v ulici Cermakova? Aktualne tvori system jednosmerek v okoli pomerne velky okruh nelogicky vyjezd z oblasti ve smeru Francouzska. Obzvlaste obtizna je situace v horni casti ulice Na kozacce, ktera je zde obousmerna, ale diky oboustrannemu parkovani uzka na to, aby umoznovala prujezd proti sobe jedoucich vozidel.
  Situace je podstatne horsi nyni, kdy probiha rekonstrukce vodovodu v okolnich ulicich a rada ridicu ulice projizdi v protismeru (celkem logicky, ale nebezpecne)
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.4.2018 14:17)

   Dobrý den,

   trvale není změna ustáleného systému jednosměrek v lokalitě uvažována, avšak momentálně se stavbou a s Policií ČR prověřujeme změnu dopravního režimu v ul. Máchova dočasně po dobu rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Šmilovského.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: aukce (Nová 10.4.2018 11:06)
  Dobrý den, proč je v aukci stále více bytů zařazeno do jednokolové soutěže? Obyvatelé Prahy 2 s dlouhodobým trvalým pobytem nejsou už vůbec upřednostněni, narůstá krátkodobý pronájem,hluk a nepořádek.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.4.2018 13:23)

   Dobrý den,

   o zařazení volných bytů do jednokolové nebo dvoukolové soutěže rozhoduje rada MČ.

   Konkrétní kritéria nejsou nyní pravidly stanovena, ale vliv má řada faktorů, např. velikost, kvalita bytu, výše nákladů rekonstrukce bytu, množství a složení bytů zařazených do aukčního dne, ale také poptávka, resp. účast soutěžících na minulých aukčních dnech. Snahou je jak uspokojení bytových potřeb rezidentů, tak i občanů, kteří nesplňují kritéria pro rezidenty, tak také dosažení  co nejlepšího výnosu z pronájmu obecního majetku.

    

   Ing. Petr Grametbauer,
   vedoucí odboru majetku a investic

 • Otázka: posprejované domy -jaromírova ul. (Becková Terezie 6.4.2018 9:27)
  Byla již vybrána firma, která se bude zabývat protisprejerským programem?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 9.4.2018 10:29)
   Dobrý den,

   ve výběrovém řízení k veřejné zakázce s názvem „Ochrana majetku na území městské části Praha 2 proti poškození sprejovými nástřiky – graffity“  byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., s touto společností bude tento týden uzavřena rámcová smlouva.


   Odbor majetku a investic
 • Otázka: Odstranění igelitového sáčku ze stromu (Dan Richter 3.4.2018 13:07)
  Rýd bych požádal o odstranění igelitového sáčku ze stromu na nábřeží, roh Trojické a Rašínova nábřeží, děkuji.
     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 6.4.2018 13:06)

   Vážený pane Richtere,

   předávám Vám vyjádření správce stromořadí na Rašínově nábřeží, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy, k problematice igelitového sáčku v koruně stromu.

   Stromy na Rašínově nábřeží prošly komplexním arboristickým ošetřením v červnu 2016, tudíž v současné době tam neplánujeme provádět žádné zásahy, při kterých by se pytlík odstranil.

   Zavěšený malý sáček strom nijak nepoškozuje, jedná se čistě o estetickou záležitost, která navíc po olistění bude ještě méně zřejmá.

   Musel by se kvůli tomu udělat samostatný výjezd arboristické čety - tj. min dvou lidí - 1 lezec, 1 pozemní pracovník, který zajišťuje regulaci dopravy a chodců a bezpečnost lezce - tento zásah by vyšel hrubým odhadem cca na 2.500,- Kč bez DPH.

   Takovéto záchyty v korunách stromů, které stromy nepoškozují, odstraňujeme příležitostně, současně s prováděním arboristického ošetření stromu.“

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: Přípustnost stavebních úprav (Petr Osička 3.4.2018 11:25)
  Dobré dopoledne, rád bych se zeptal, jaká je přípustnost úprav parteru domů v KÚ Nusle Praha 2. Na ulici Oldřichova 23 došlo k zazdění části dveří a k výměně otvorových prvků za plast. Je to přípustné? Odpovídá toto řešení požadavkům památkové péče? Prosím o předání příslušnému úřadu. Děkuji.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.4.2018 14:05)

   Dobrý den,

   dle § 103 stavebního zákona odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení udržovací práce, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

   O změnu vzhledu z hlediska stavebního zákona se jedná pouze v případě, že by provedenými úpravami byly změněny rozměry otvorů nikoliv pouhým použitím plastových rámů výplní.

   Stavebník je však povinen v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, si před prováděním výše uvedených udržovacích prací v památkově chráněném území vyžádat závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

    

   S pozdravem 

   Irena Vychopeňová,

   OV ÚMČ Praha 2

 • Otázka: Synchronizace světel přechodu v Rumunské (Dan Richter 4.4.2018 12:57)
  Vážení,
  rád bych Vás požádal, zda by bylo možné synchronizovat světla přechodu pro chodce v Rumunské se světelnou signalizací křižovatky Rumunská/Legerova.
  Poté, co na zmíněné křižovatce dostanou řidiči zelenou, musí v zápětí zastavit přes světly přechodu pro chodce.
  Snížení emisí a hluku by pomohlo, aby dostali chodci na přechodu zelenou s několikasekundovým zpožděním, v závislosti na světlech křižovatky Rumunská/Legerova a auta tak mohla plynule projet Rumunskou ulicí, děkuji.

     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.4.2018 13:36)
   Vážený pane Richtře,

   tuto problematiku neřeší MČ Praha 2. Obraťte se, prosím, se svým podnětem, na

   ODA, oddělení silničního správního úřadu, specialistu silničního správního úřadu-telematické systémy, +420 236 00 4241

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin

 • Otázka: uzavírka Šmilovského a okolí (Jakub Troníček 4.4.2018 10:17)
  Dobrý den, včera byla bez jakýchkoliv doprovodných informací uzavřena ulice Šmilovského a části přilehlých ulic. Už po prvním dnu je zjevné, že uzavírka působí poměrně značné problémy jak místním, tak i projíždějícím (parkování, špatná dopravní obslužnost, nejasná objížďka atd.). Na stránkách Ropid jsem nakonec našel informaci, že tato uzavírka má trvat do 31. října. Jde skutečně o relevantní údaj? Co se bude po tuto dobu v uzavřené oblasti provádět a skutečně není možné tyto úpravy provést rychleji? Doufal jsem, že např. po neuvěřitelně dlouho zavřené Londýnské nebo Záhřebské ulici se již bude městská část snažit omezovat kvalitu bydlení i dopravní obslužnosti na výrazně kratší období, než jakým je sedm (!) měsíců trvající uzavírka. Děkuji za odpověď, Jakub Troníček
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.4.2018 11:28)

   Dobrý den,

   na místě byly dle zákona umístěny dopravní značky B28 zakazující zastavení vozidel 7 dní před započetím prací. Uzavírka je pak v souladu se zákonem zanesena v Centrální evidenci uzavírek (http://www.dopravniinfo.cz/)a objízdná trasa je v místě vyznačena. Zábor je navíc nad rámec zákona zveřejněn i na webových stránkách MČ Praha 2: http://www.praha2.cz/Povolene-zabory-verejneho-prostranstvi.

   V místě probíhá rekonstrukce vodovodních řadů, která nepochybně na řadu let zlepší kvalitu života v lokalitě a z hlediska takového časového horizontu je dopravní omezení do konce října únosné. Stejně jako v případě ulice Londýnské není investorem akce MČ Praha 2, avšak v obou případech byly práce naplánovány tak, aby trvaly co možná nejkratší dobu. Ani investor nemá zájem své investiční akce zbytečně prodlužovat a délka trvání odpovídá realisticky nastavenému harmonogramu. Díky zřízení výhyben a míst pro otáčení vozidel byla zachována dopravní obslužnost i v přilehlých ulicích.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Zápis 2017/2018 do MŠ (Markéta Bubenikova 3.4.2018 13:05)
  Dobrý den, ráda bych se zeptala kolik je možnost si podat přihlášek do materskych skol? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.4.2018 13:45)

   Dobrý den,

   počet přihlášek není nijak omezený. Můžete se přihlásit na libovolný počet mateřských škol.

   Hezký den,

    

   Petra Hainzová

   vedoucí odboru školství 

Vytisknout