Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou neplatnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Zákaz zastavení jaromírova (Jan Konečný 10.10.2019 14:16)
  Dobrý den, v Jaromírově ulici, zhruba před číslem popisným 60, jsou dvě přenosné značky zákaz zastavení a spolu s nimi i dvě zábrany. Jsou tam už několik týdnů a průběžně se pohybují sem tam a zabírají místo od 1 do 15 metrů. Otázka zní, proč tam tyto značky jsou a jak dlouho tam budou? Díky J.K.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.10.2019 14:51)

   Dobrý den, pane Konečný

   na komunikaci Jaromírova, Praha 2, je místně příslušným silničním správním úřadem Magistrát hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, oddělení silničního správního úřadu. V této věci se tedy prosíme obraťte přímo na jejich silniční správní úřad.

    

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Práce na Francouzské ulici - pokračování (Marek Turnovec 7.10.2019 0:34)
  Dobrý den,

  děkuji za odpovědi na předchozí dotazy, týkající se prací na Francouzské ulici v úseku mezi Slovenskou a Budečskou.

  Kde přesně měl být zřízen ten přechod "v tomto místě"? Já prakticky denně chodím po Francouzské ulice do Slovenské, abych se vůbec dostal domů. Pokud bych měl jít po Francouzské po druhém chodníku, tak bych jaksi potřeboval přechod asi tak někde v úrovni Máchovy a Slovenské ulice, ale na ten jsem se tu také ptal a prý že zde není možné ho zřídit. No, nevšiml jsem si tady ani nějakého dočasného přechodu.

  Další přechod (napevno) je až o 150 metrů dál - kde na druhé straně pak do Bezručových sadů jsou jen schody - nebo se mají lidé ke Slovenské vracet po chodníku po pravé straně Francouzské? Po tom úzkém chodníčku, kde docela natěsno parkují auta a samotný chodníček je ještě na některých místech vylepšen třeba sloupy trolejového vedení pro tramvaje? Třeba pro kočárky je to určitě prima alternativa - asi stejně smysluplná, jako ty schody. A ani většina ostatních lidí tam dolů chodit nebude, aby pak zase chodila do kopce, nebo dokonce do schodů - to raději tu ulici přeběhnou právě na horizontu v úrovni Máchovy ulice.

  A znovu připomínám - chodec nesmí přecházet v místech, kde je blíž než 50 metrů přechod či podchod. Ale k tomuto místu žádný přechod blíž než 50 metrů není - jeden je naproti restaurace U Bulínů (asi 70 metrů), další pak dole až po 150 metrech.

  Nevím no, ten nyní extrémně zúžený chodník (kde také ještě trochu překáží ty sloupy) se mi vůbec nelíbí, lidé tam z něj opravdu občas doslova padají pod auta a myslím si, že ten zábor měl smysl, i za cenu případného zhoršení průjezdu automobilů - a koneckonců asi by stačilo jen aby se současně s tímto opatřením řešila i ona světelná závora (dočasným vypnutím). Ale hlavně - k těm kolonám by nejspíš vůbec nedošlo, kdyby v té době byla ona světelná závora vyřazena! Ona ale z nějakého důvodu byla "vyřazena" nějakou dobu před tím, kdy tam žádný zábor jízdního pruhu pro chodce nebyl...

  Pokud jde o celkovou kapacitu komunikace, tzn. kolik vozidel (jiných než MHD) tam může projet, tak i v případě, že tam žádné omezení není, je to dáno tím, kolik v zastávce zastavuje prostředků MHD - protože když tam nějaký stojí, tak vozidla kolem ostrůvku kvůli červené stejně projet nemůžou. Takže jestli stojí na světelné závoře, nebo za tramvají, podle mě celkem nehraje roli.

  Nejsem sice dopravní inženýr, ale když tak mě opravte, kde je v mé úvaze nějaká chyba. :-)

  S pozdravem

  Marek Turnovec

  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.10.2019 13:09)

   Dobrý den,

   provizorní přechod pro chodce, o kterém byla řeč v původních zprávách, týkajících se oblasti tramvajové zastávky Jana Masaryka, byl zřízen v místě tramvajové zastávky na úrovni ulice Jana Masaryka. Předchozí zprávy se týkaly hlavně zúženého profilu v místě přístřešku před budovou soudu, ke kterému toto sdělení patřilo.

   V minulosti jsme již mnohokrát komunikovali s několika subjekty ve věci přechodu pro chodce v místě Slovenská – Máchova, kdy jsme již několikrát sdělili, že v tomto místě nelze přechod pro chodce vytvořit vzhledem k místním poměrům, a to hlavně horizontu komunikace, který sám zmiňujete. Policie České republiky projekt přechodu neschválila z hlediska bezpečnosti vztažené právě k horizontu komunikace a výhledu řidiče. Uspořádání křižovatky nedovoluje umístění přechodu v normálních podmínkách, a nebylo by povoleno ani jako přechodné řešení právě z hlediska bezpečnosti pěších.

   V místě, které popisujete, tedy Francouzská v úseku mezi Slovenskou a Budečskou, není možné technologicky zajistit průchozí profil pro pěší o minimální šíři 1,5 metru při otevřeném výkopu pro umístění inženýrských sítí. V průchozím profilu vadí sloupy veřejného osvětlení atp. Již několikrát jste atakoval stejnou situaci na Francouzské ulici v minulosti, a odpověď bude totožná. Stavebník je povinen zajistit přístup a příjezd ke všem dotčeným nemovitostem. Tak jako jsme řešili vjezdy do garáží a vchody do domů  na Slovenské ulici, stejná řešení je nutné uplatnit i v jiných lokalitách. Uživatelé nemovitostí mají základní práva na užívání svého majetku, takže není možné chodník uzavřít tak, aby nebyl umožněn vstup osobám užívajícím dotčené nemovitosti, a proto je chodník otevřený a Vy tam tedy můžete, ale nemusíte projít. Tranzitní pěší doprava může použít obchozí trasy, aniž by se vystavovala průchodu stavbou a omezenému průchozímu profilu. V této oblasti probíhají práce na veřejných inženýrských sítích, jako jsou telekomunikační vedení, elektrické rozvody či například plynové vedení, a to vše ve veřejném zájmu. Všichni žadatelé splnili všechny zákonné nároky pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, včetně doložení písemného souhlasu vlastníka/správce předmětné komunikace a Policie České republiky, Odboru služby dopravní policie, stran bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

   Vyřazení světelné závory v místě tramvajové zastávky Jana Masaryka  je plně v režii Dopravního podniku hl. m. Prahy, který po vyhodnocení situace s uzavřenými jízdními pruhy, která v minulosti způsobila kolony, zařízení opět spustil a opětovné vypnutí nepovolil. Vypnutí tohoto systému je vždy o dohodě mezi stavebníkem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

   Ohledně Vaší úvahy se můžete případně obrátit na Dopravní podnik hl. m. Prahy, který provádí v této věci vlastní šetření a simulace. Dle nám dostupných informací byla při spuštěné světelné závoře brána veškerá motorová vozidla projíždějící po tramvajovém tělese jako vozidla MHD, a v důsledku toho byla světelná závora spouštěna stále znovu..

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Zprovoznění hodin na průčelí ZŠ Na Smetance (Jan Czerný 8.10.2019 9:55)
  Dobrý den, už několik měsíců jsou mimo provoz hodiny na průčelí ZŠ Na Smetance. Můžete informovat, kdy opět budou funkční? Chci doufat, že na Praze 2 se nezastavil čas...
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 9.10.2019 13:12)

   Dobrý den, pane Czerný,

   hodiny jsou odpojeny z důvodu stavebních úprav půdní vestavby a tedy odpojení všech energií ve vestavbě. Až bude vestavba vyklizena, pak bude patrně možné hodiny znovu zprovoznit.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Neprujezdnost Mikovcovi ulice (Kopačová 7.10.2019 20:27)
  Dobrý den, Mikovcova ulice je již cca 2 měsíce neprůjezdná, označená jako slepá. Jsou se postaveny stavební buňky a zázemí pro dělníky, které zabírají 6 parkovacích stání. V ulici však žádné práce neprobíhají. Nikde jsem nenašla, do kdy bude toto omezení trvat.Nyni se v ulici obevil ještě jeden zabor, před domem Mikovcova 4 (2 parkovací stání) Ten je označen značkou
  do 4.10. pro firmu Janustav . Momentálně jsme tedy bez 8 parkovacích stání,nejde zde zaparkovat ani zastavit pro naložení či vyložení. Mohu se zeptat, do kdy bude tato situace trvat? Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 8.10.2019 11:49)

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš podnět.

   Ohledně záboru ve spodní části ulice jsme provedli místní šetření. Zábor byl povolen do 4. 10., ale jak jsme zjistili, tak pokračuje. Jelikož je nepovolený, zaslali jsme výzvu k okamžitému odstranění nepovoleného záboru a s firmou bude zahájeno správní řízení.

   To, že je ulice slepá a v horní části, je zábor pro zařízení staveniště, souvisí s pracemi na rekonstrukci vodovodních řadů v ulici Bělehradská, které povolilo oddělení silničního správního úřadu Magistrátu hl. m. Prahy. Jejich vyjádření přikládám.

   Hezký den,

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje

   Úřad městské části Praha 2

   Dobrý den,

   jedná se o zařízení staveniště pro rekonstrukci vodovodních řadů v Bělehradské ulici. Původně mělo být umístěno na tramvajových kolejích, neboť se předpokládala rekonstrukce tramvajové trati s posunem tramvajové zastávky blíže k Jugoslávské. Vzhledem k tomu, že Dopravní podnik hl. m.  Prahy akci zrušil a požadoval zachování tramvajového provozu, nebylo možné zařízení staveniště situovat na jiné vhodnější místo.

   Zábor je zatím povolen do 15. 11. 2019.

   S pozdravem

   Mgr. Ivan Javašov

   specialista silničního správního úřadu

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • Otázka: car4way (Dvořák 2.10.2019 7:57)
  Dobrý den,
  zajímalo by mě, kdo vymyslel, že auta z carsharingu mohou na modrých zónách parkovat skoro zadarmo. Pravidelně kroužím kolem domu Chodská/Šumavská a tyto vozy zde blokují místa, takže já i když mám zaplaceno, nemůžu najít místo. Je to obyčejná autopůjčovna a měly by si najít placené parkoviště jako mají třeba Sixt a Budget na Hlaváku. Tento nesmysl z Magistrátu: "dokáže jedno efektivně sdílené vozidlo ušetřit stání pro deset až patnáct osobních aut, dodal Homola.", tak tomu asi nikdo nevěří. Jediným motivem této demagogie je parkování zdarma a ubírání další parkovacích míst rezidentům.

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2019 15:11)
   Dobrý den,

   tato myšlenka pochází z Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Doporučujeme obrátit se s tímto problémem na odbor dopravy MHMP, neboť zóny placeného stání zřizuje a provozuje prostřednictvím TSK Praha, a. s., právě MHMP.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: koloběžky LIME (Rác 1.10.2019 18:07)
  Dobrý den, jak je možné že firma LIme nezablokuje totálněsoftwarě možnost odložení koloběžky na Praze 2, když má absolutní zákaz zde parkovat. dále se pozastavuji nad článkena idnes .1.10.2019-Opilý cizinec na koloběžce srazil v centru Prahy ženu, nehodu natočila kamera.

  Kolik ještě bude muset být nehod než budou tyto koloběžky v Praze zcela zakázány a nejlépe i zabaveny ?Může si občan dát cokoli na chodník a nechat to tam ? A firma to smí? Bezplatně a kdekoli? Proč nejsou koloběžky odvezeny a někde deponovány do zaplacení pokuty za nedovolený zábor chodníku ?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2019 15:04)
   Dobrý den,

   Praha 2 není v žádném smluvním vztahu s firmou Lime. Ta provozuje svá zařízení v souladu s memorandem, které s ní uzavřel Magistrát hl. města Prahy (MHMP). Po včerejší nehodě vydal MHMP tiskovou zprávu, že chce vypovědět zmíněné memorandum, protože LIME porušuje podmínky.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Zákaz konzumace alkoholických nápojů v Sadech Svatopluka Čecha (Richard Mundl 1.10.2019 14:50)
  Dobrý den,
  chtěl bych poprosit radnici zdali by nezvážila zákaz konzumace alkoholických nápojů v Sadech Svatoplika Čecha. V posledních letech se tam dramaticky zhoršila situace a především okolí fontány je využíváno mladými lidmi, kteří zde kalí často do rána. Důsledkem je hluk který nás obtěžuje, v noci nemůžeme spát, a neustálý nepořádek v parku rozbité sklo, moč, exkrementy. Situace se však den ode dne zhoršuje: před několika měsici jsme pozorovali v parku honičku policistů a nejpíše vysmažených ruských turistů kteří za pokřiku demolovali co potkali včetně zařízení parku rozbíjeli lahve od alkoholu a poté naskakali do fontány. Tento víkend jsme zase pozorovali stag párty "turistů" kdy jeden byl v oblečení potapěče uprostřed fontány a ostatní po něm házeli plechovky a míčky. Toto se odehrávalo o víkendu a v těsné blízkosti si hráli děti a pobíhali psi. Důsledkem je to že v poslední době klesá pocit bezpečí v tomto parku, obzvlášť ve večerních a nočních hodinách. Vím že případný zákaz konzumace alkoholu by postihl i lidi kteří si v parku vypijí v poklidu láhev vína a nikoho neruší a bylo by mi to trochu líto, ale dle mého názoru není primární funkcí parku sloužit jako prostor pro konzumaci alkoholu. Městskou i státní policii v parku vídáme relativně často, bohužel samotné kontroly a domluva policie zjevně situaci neřeší.
  Proto uvítáme jakoukoliv snahu radnice situaci řešit a ziňováný zákaz by mohl být jednou z cest..
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2019 15:00)

   Vážený pane Mundle,

   v minulosti se městská část několikrát snažila prosadit, aby se alkoholické nápoje nepožívaly v žádném parku. V tomto nám Magistrát hl. m. Prahy nevyšel vstříc. Každopádně jsme přesvědčeni, že lze aplikovat vyhlášku hl. m. Prahy č. 12/2008 Sb. i pro tento park, jelikož se v ní jasně hovoří:

    § 2

   Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

    (1) Na území hlavního města Prahy se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích[1][2]) nebo jejich částech uvedených v příloze k této vyhlášce.

    (2) Na území hlavního města Prahy se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů:

   a)  v okruhu 100 metrů od stanic metra, a to od:

   1. uzavíratelných vstupů do vestibulů stanic, které jsou určeny pouze ke vstupu a výstupu cestujících;

   2. uzavíratelných vstupů do stanic, jejichž vestibuly slouží též jako podchody pro pěší;

   b)  v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení[2][3]),

   c)  v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení,

   d)  na dětských hřištích a pískovištích.

    (3) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí ještě 5 metrů za označníkem a 5 metrů za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li konec označen, zákaz platí 65 metrů od označníku do prostoru zastávky.

   Nařízení vyhlášky neupravuje žádný čas požívání, takže platí po dobu 24 hodin. Když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že po obvodu celého parku – sadu Sv. Čecha se nachází ZŠ i MŠ Šumavská, dva objekty MŠ Trojlístek, dětské hřiště U Vodárny, vstupy do metra Jiřího z Poděbrad, lékárna U krále Jiřího a uprostřed ul. Vinohradská 77 i ordinace praktické lékařky MUDr. Jany Krausové. Po vytyčení kružnic zjistíte, že park je hnedle touto vyhláškou pokryt z 95 %. Takže se jedná jen o to, aby policejní složky tuto vyhlášku aplikovaly do praxe.

   Požádáme obě policejní složky, aby se tomu tak stalo.

   S přáním příjemného dne

   Bc. Veselák Ladislav

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

   Odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2

    

 • Otázka: Odkladiště stavebního materiálu v Šumavské ulici (Marek Turnovec 29.9.2019 22:54)
  Dobrý den,

  v naší části Šumavské ulice (mezi Slovenskou a Lužickou) už rekonstrukce plynovodu proběhla před měsícem. Ale i tak se tu už asi tři týdny "povaluje" kus plastového potrubí, které používali právě plynaři. Toto potrubí komplikuje přístup k domům z ulice, zabírá parkovací místa, navíc v minulém týdnu k tomu přibyl další stavební materiál - nějaké hromady zeminy či písku, navíc tu teď ještě parkují nějaký bagřík (ale to už jsou možná pánové co kopají pro pokládku kabelů).

  Dohlíží někdo na to, aby nezůstával na místech stavby materiál, který už tam potřeba není a nebude?

  S pozdravem

  Marek Turnovec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.9.2019 15:58)

   Dobrý den,

   zařízení staveniště, manipulační prostory a skládky materiálu jsou běžnou součástí vydávaných rozhodnutí. Společnosti provádějící práce na revitalizaci inženýrských sítí v dané lokalitě si tyto prostory mezi sebou vzájemně předávají tak, jako si předávají staveniště jako takové. Pokud se spolu dohodli, že na místě skládky materiálu ponechají nějaký materiál, který odvezou později, a druhá společnost tento zábor přejala, a pokračuje v něm navezením materiálu potřebného pro jejich výkon, je takováto situace z našeho pohledu v pořádku. Navíc, pokud tam parkují stavební stroje, práce na inženýrských sítích v dané oblasti zajisté nebyly ukončeny.

   V tomto místě sice proběhla rekonstrukce plynovodu, ale jak jsem Vám již v minulosti sdělil, jedná se o revitalizaci inženýrských sítí vícero vlastníků. Po dokončení prací na plynovodním řadu následují opravy vedení vysokého a nízkého napětí, poté komunikační sítě, a celá akce je zakončena položením finálních povrchů.

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Práce na Francouzské ulici (Marek Turnovec 29.9.2019 22:50)
  Dobrý den,

  ještě předminulý týden mě docela pozitivně překvapilo, že kvůli výkopovým pracím na chodníku ve Francouzské ulici (mezi Slovenskou a Budečskou) byl vytvořen pro chodce koridor ve vozovce. Jenže v uplynulém týdnu byl tento koridor zase zrušen, při tom na chodníku více místa nepřibylo. Zbývající prostor je asi tak kolem metru, místy navíc ještě skoro zneprůchodněn sloupy veřejného osvětlení či dopravním značením, s kočárkem se projet nedá, s invalidním vozíkem také ne, chodci se pak skoro nemohou minout bez toho, aby vstupovali do vozovky...

  Proč to ještě před týdnem šlo a pak bylo toto opatření zrušeno, aniž by práce byly dokončeny? Opět se dala přednost raději automobilům před bezpečností chodců?

  A s tím souvisí ještě jedna věc - který jsem se sem myslím před asi dvěma týdny snažil také zadat, ale neobjevil se tu (nebo možná díky nějaké chybě nebyl odeslán).

  U tramvajové zastávky Jana Masaryka je něco, co se také označuje jako "světelná závora", toto opatření má zjednodušit přecházení chodců, když je v zastávce tramvaj či autobus. Ale několik týdnů zpátky, aniž by se zrovna ve Francouzské něco dělo, byla tato světelná signalizace zakryta. Proč? Pak zase před dvěma týdny, když byl vytvořen koridor pro chodce, tak tato signalizace zakrytá nebyla - podle mě zrovna v době, kdy být zakrytá měla. Docela často docházelo k situacím, že před zastávkou stál na tramvajovém pásu nějaký automobil, za ním nějaká tramvaj a ta nemohla do zastávky pokračovat přes tento automobil. Celý systém měl asi nějakou poruchu, protože červená svítila, i když v zastávce žádný prostředek MHD nebyl.

  Celé mi to tedy přijde, že to nějak moc promyšlené a koordinované nebylo a chtěl jsem se zeptat, jestli se i nad tímto vůbec někdo zamýšlel...

  S pozdravem

  Marek Turnovec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.9.2019 15:43)

   Dobrý den,

   o  této situaci víme. Na místě jsme několikrát byli. Celá situace vznikla tím, že společnost, provádějící výkopové práce ve Francouzské ulici, považovala za bezpečné a plynulé řešení situace na místě uzavřením jízdního pruhu a vytvoření koridoru pro pěší. Toto řešení ovšem bohužel přineslo komplikaci ve formě nepřetržitých kolon ze směru z Prahy 10 a ve směru z náměstí Míru se situace nejevila lepší. Tato situace přímo souvisí s druhou částí Vašeho dotazu ohledně signalizace. Ta právě registrovala motorová vozidla projíždějící zastávkou jako vozy MHD a tento stav způsoboval výše uvedenou kolonu vozidel spínáním systému ochrany chodců při nástupu do vozidel MHD.

   V minulosti jsme spolu již několikrát řešili bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, kdy v případě, že je v nějakém místě uzavřen chodník a na druhé straně je chodník k dispozici, má chodec přejít na druhou stranu komunikace. Toto je opět tento případ. K tomuto účelu byl v tomto místě vyznačen provizorní přechod pro chodce přes tramvajové těleso. Z výše uvedeného vyplývá, že místní oddělení dopravy neupřednostňuje vozidla před chodci, ale situace na místě nedovolovala řešení s koridorem pro pěší. V tomto případě jsme tedy přistoupili k variantě obchozí trasy.

   Zakrytí této signalizace podléhá povolení Magistrátu hl. m. Prahy, ale vzhledem k povaze a komplikovanosti tohoto místa se v konečném řešení jeví obchozí trasa jako bezpečnější řešení, než vypnutí bezpečnostních prvků vzhledem k tomu, že se již nejedná o uzávěru velkého rozsahu, jako tomu bylo v minulosti.

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Termin dokonceni (Jana Nicova 26.9.2019 9:38)
  Jan Korseska
  Adam Scheinherr
  Jaroslav Němec
  Dobry den, volala jsem na cislo, uvedene na rozpisu etap praci. Vymluvy, vymluvy. A jeste jsem se dovedela, ze po skluzovych vykopech kvuli elektrine prijdou na radu kabely televizni, ovsem, samozrejme, musi byt v jinych dirach. Takze konec prijde kdy? Vse probiha chaoticky, nekoordinovane, bordel kam se clovek podiva. Nekolik dni se zde nepracuje. Chodniky stale rozkopany. Vsude hrody se zbytky materialu. Plynari zde zapomneli dve riury a diky tomu zde vznika skladka odpadnich materialu a materialu k pouziti, protoze diky tem rouram auta nemohou zaparkovat, tak zde vznika skladka. A to pry ma jeste nastoupit UPC. Proc uz tedy nenastoupilo, kdyz zde nikdo v dirach nepracuje? Kdo ty prace hlida? Kdo hlida dodrzovani terminu? Kdo je koordinuje? Odpovi mi nekdo? Vzdyt tohle uz neni normalni!
  • Odpověď: (Veronika Šimková (Admin_P2) 27.9.2019 11:49)

   Dobrý den,

   při pokládkách inženýrských sítí existují určitá pravidla, která existují, například jako zde, z bezpečnostních důvodů a jsou vymíněna zákonem. Pokládky plynového potrubí, energetických vedení a různých jiných datových sítí nelze provádět současně. Z tohoto důvodu jsou místa kde proběhla revitalizace jedné inženýrské sítě zasypána, uzavřena provizorním povrchem z betonového potěru a následně se povrchy znovu otevírají v jiné strouze pro revitalizaci jiné sítě. Koordinace, jako taková, je plně v kompetencích Technické správy komunikací hl. m. Prahy, ale Městská část Praha 2 se v letošním roce zasadila o to, aby tyto práce probíhaly společně a ne v ročních odstupech, jak to bývá obvyklé na jiných Městských částech. Tento systém sice přináší krátkodobé zhoršení kvality prostoru, ovšem z dlouhodobého hlediska pak bude následovat delší období klidu, což místní radnice vnímá jako pozitivní záležitost která, jak věříme, povede ve výsledku ke zlepšení kvality života v Městské části Praha 2. Případné další práce v lokalitách, kde nyní probíhá revitalizace inženýrských sítí ve veřejném zájmu, budou podřízeny dlouhodobým záručním lhůtám na povrchy komunikací a nebude připuštěno jejich opakované narušení během těchto lhůt. Dle vize zdejšího silničního správního úřadu bude povolena nanejvýše havarijní oprava inženýrských sítí, na kterou má její vlastník/správce nárok vyplývající ze zákona. Městská část Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravy nemá žádné zákonné kompetence k tomu, aby jakýmkoliv způsobem posuzovala technologické postupy na stavbě a nepřísluší ji organizovat práce či pracovníky dané společnosti provádějící revitalizace inženýrských sítí ve veřejném zájmu. Místnímu silničnímu správnímu úřadu tyto kompetence nejsou a nikdy nebyly svěřeny. Ve věci prováděných prací jako takových tedy doporučujeme se obrátit přímo na společnost která je vykonává. Ve Vámi popisované oblasti se v tuto chvíli pohybuje několik správců inženýrských sítí v rámci jednoho povolení zvláštního užívání komunikace. Po dokončeném plynovém řadu a probíhajících pokládkách energetického vedení mají přijít na řadu komunikační sítě a revitalizace připojení sloupů veřejného osvětlení. Po ukončení prací na inženýrských sítích ještě následuje pokládka finálních povrchů společností DAP.

   V tomto konkrétním případě, tedy v místě ulice Šumavská 4 – 8, je část etapizace stavby opravdu mimo termíny. Již dne 26.9.2019, bylo na místě provedeno místní šetření ke zjištění stavu věci na místě a se společností provádějící práce mimo povolené termíny bude dle výsledku tohoto šetření zahájeno správní řízení místním správním orgánem. To samé platí o nepovolených skládkách materiálu a zařízeních staveniště o kterých se zmiňujete.

   O případné rekonstrukci vodovodní sítě v tuto chvíli nemá Městská část Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravy žádné informace. Takovýmito informacemi disponují předběžně pouze vlastníci/správci předmětné inženýrské sítě. Termíny prováděných prací se místní oddělení dopravy dozvídá až z podaných žádostí pro vydání povolení zvláštního užívání až v době před případným začátkem prováděných prací. S tímto dotazem tedy doporučujeme kontaktovat správce či vlastníka daného vedení inženýrských sítí.

   S pozdravem

   Marek Šebestík
   odbor dopravy a územního rozvoje 

Vytisknout