O lékárně v Kateřinské

Z dopisu ČLK
Prezident České lékárnické komory RNDr. Jindřich Oswald v otevřeném dopise starostovi městské části Praha 2 vyjádřil názor, že lékárna v Kateřinské ulici nesplňuje zákonné podmínky provozu podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních a dále, že nesplňuje podmínky zákona o léčivech. V tomto dopise, který byl rozeslán také sdělovacím prostředkům, prezident České lékárnické komory dále kritizuje údajnou nečinnost a selhání Úřadu městské části Praha 2 v této věci. Z dopisu citujeme: „Vzhledem k tomu, že tento případ není prvním selháním státního úředníka, jehož je Česká lékárnická komora svědkem, a máme tedy oprávněné obavy z utajování a různých průtahů, jsem nucen volit formu otevřeného dopisu a současně informovat o věci ministerstvo vnitra a zdravotnictví, pražský magistrát a předsedu příslušného výboru Poslanecké sněmovny“.
Z vyjádření odboru ÚMČ
Oddělení zdravotnictví humanitního odboru Úřadu městské části Praha 2 prošetřilo podnět ČLK ze dne 9. 5. 2001 a dále postupovalo tak, jak mu ukládá zákon, v tomto případě zákon
č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. V rámci správního řízení bylo vydáno 16. 7. 2001 rozhodnutí ve věci, které dosud nenabylo právní moci. O průběhu řízení a jeho jednotlivých krocích nebyla ČLK informována především proto, že není jeho účastníkem. Tolik k „nečinnosti“ úřadu.
K dalším částem dopisu, které sestávají víceméně z invektiv, nepodložených tvrzení a podsouvaných závěrů, nemá myslím příliš smyslu se vyjadřovat. Dopis je svým obsahem součástí tlaku, který je v této záležitosti na správní orgán od začátku vyvíjen a jemuž tento i nadále odmítá jakkoli podléhat.

PhDr. Hana Dostálová, vedoucí humanitního odboru

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout