O budoucnosti Havlíčkových sadů (Gröbovky)

Takřka na poslední chvíli se podařilo upoutat pozornost veřejnosti k problému rekonstrukce a pronájmu areálu Havlíčkových sadů, který však radnice Prahy 2 předkládala k diskuzi již na podzim roku 1999. Koncem roku 2000 městská část vypsala veřejnou soutěž, která by měla vyřešit znepokojivý stav celého areálu, na jehož rekonstrukci je podle odhadu odborníků potřeba asi 350 - 370 milionů korun, což představuje zhruba celý roční rozpočet městské části Praha 2. Soutěže se však zúčastnil pouze jediný subjekt - CEELI Institut (veřejně prospěšná společnost zabývající se postgraduálním právnickým vzděláváním).
Že diskutovat pouze na základě pocitů a obecného povědomí o tak složité věci není možné, se mohli přesvědčit například účastníci posledního veřejného projednávání tohoto tématu na radnici, kde se nikdo z veřejnosti nezabýval těmi nejdůležitějšími otázkami celého problému - jestli při stále klesajícím počtu dětí potřebuje Praha 2 další Dům dětí a mládeže, zda musí být zrovna v Gröbovce, která vyžaduje tak náročnou rekonstrukci, případně kde na to vzít prostředky.
O budoucnosti Gröbovky by mělo rozhodnout zastupitelstvo městské části 15. 5. 2001 na veřejném zasedání, které se bude konat v budově úřadu městské části, na nám. Míru 20.
Své dotazy k tomuto tématu můžete posílat odboru styku s veřejností ÚMČ Praha 2 (noviny@p2.mepnet.cz, tel. i fax: 22 51 71 10), případně se můžete obrátit přímo na starostu městské části Praha 2 mgr. Michala Basche (tel.: 22 52 15 75, e-mail: baschm@p2.mepnet.cz). Bližší informace k soutěžnímu návrhu vám poskytne předsedkyně správní rady CEELI Institut RNDr. Jiřina Nováková (novakovaj@p14.mepnet.cz, 81 00 52 24).
MgA. Martin Bradáček, vedoucí odboru styku s veřejností a kultury ÚMČ Praha 2

Z dalších názorů vyjímáme:
- Ti, kdo mají strach, že se neprojdou po promenádě pod vinicí, nebo nebudou moci pátrat v okolí Grotty, se mýlí. Park je a zůstane veřejný. Budova již nyní dětem neslouží. Děti z ní odešly samy, dávno do Domu dětí a mládeže Na Smetance. Hesla „Gröbovka patří dětem“ si překládám jako „Gröbovka patří nám - Soukromé taneční konzervatoři s. r. o.“ Jiná diskuze je na téma: Dělá Praha 2 dost pro děti v naší městské části? Velmi rád takovou diskuzi s kýmkoliv povedu a považuji ji za nesmírně důležitou.
RNDr. Radim Perlín,
zastupitel MČ Praha 2 za ODA
- Američtí právníci by měli pro svůj pobyt nádherné prostředí! Avšak naše kultura, naše děti a mládež mají v tomto případě bezpochyby přednost! Tak se, prosíme, včas zamysleme před tím, než dojde k něčemu, čeho budeme litovat. Využije Praha 2 svoji jedinečnou šanci? Bude Gröbovka sloužit Pražanům, nebo asociaci amerických právníků?!
Libuše Hynková, obyvatelka Prahy 2

- Tak jako krásný park, kterému vévodí vila Gröbovka, spojuje Vinohrady s Vršovicemi, tak i taneční umění, které je v této škole rozvíjeno, nás všechny spojuje s kořeny naší české i světové kultury. Spojuje nás s kulturností Evropy, pomáhá nám, abychom byli nazýváni kulturním národem. Taneční umění patří do Gröbovky, pomozme všichni k tomu, aby tam zůstalo.
PhDr. Alena Housková, matka studentky

- Gröbova vila je ideálním stánkem umění a možnost cvičit a tančit při oknech otevřených do zeleně parku je přímo zázrakem. Chci věřit, že ekonomické důvody nevyhrají ve střetu s kulturním bohatstvím. Domnívám se, že úroveň taneční konzervatoře paní Tázlarové je taková, že by mělo být v zájmu městské části si tuto školu udržet. Když to není možné v Gröbově vile, tak v jiných důstojných prostorách.
mgr. Markéta Kytýřová, taneční pedagog

- Gröbovka patří nám Pražanům a riskovat pronájem společnosti CEELI, která je nezisková a zároveň nesolventní, by bylo velmi diletantské. Kde vzít finance? Čekat na dárce, ale jak dlouho? Proto žádáme zastupitelstvo Prahy 2, než podnikne jakékoliv kroky, aby vše zvážilo a místo hledání investora řešilo tento problém vlastními silami.
mgr. Hana Jílková, učitelka ZŠ v Praze 2


MgA. Martin Bradáček, vedoucí odboru styku s veřej

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout