Nové služby – nové naděje

Občanské sdružení POHODA vzniklo na sklonku roku 1998. Poskytuje především stálou, celoroční, ale hlavně doživotní péči dospělým lidem se středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením.
V současné době zajišťuje i péči některým klientům právě s těžkými kombinovanými postiženími, které jiné, podobně zaměřené organizace nedokázaly „zvládnout“ a vyřadily je ze své péče a doporučily jim, aby si hledali pomoc jinde. Jenže kde?
A to byl důvod, proč vznikla POHODA.
Naším posláním je zajistit dospělým lidem s postižením domov, neboť domov je pro každého nejdůležitější životní jistota. Domov, kde vládne klid, bezpečí a pohoda. Toť pouze na okraj vysvětlení názvu našeho sdružení. Neumíme zajistit štěstí, ale snažíme se o zajištění pohody, proto poskytujeme tyto služby:
1. Chráněné bydlení pro dospělé osoby (po získání bezbariérového bytu bude možné přijímat i klienty – vozíčkáře).
2. Osobní asistenci.
3. Respitní péči.
4. Poradenství.
5. Klubovou činnost, volný čas, rehabilitační pobyty.
POHODA není zatím příliš velká a máme také značný nedostatek peněz, ale pro ty, kterým pomáháme, je POHODA přímo životně důležitá.
První služby se na podzim roku 1998 podařilo zavést především díky velmi úzké spolupráci se zastupiteli Prahy 2.
Spravujeme dva chráněné byty a dále se adaptuje další byt, který je ve vlastnictví jedné naší klientky. V jednání je ještě jeden bezbariérový byt, určený pro tělesně postižené, kteří nemohou užívat standardní byt.
POHODA by nemohla své služby poskytovat bez pochopení a finanční pomoci z MPSV, ObÚ Praha 2, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Charty 77 – Konto Bariéry a dalších dárců a sponzorů.
Vy, kdo si myslíte, že můžete nějak pomoci dobré věci, ozvěte se!
POHODA udělá vše, bude v jejich silách i lidských možnostech, aby jste nebyli se svými starostmi sami. Můžete se obracet na adresu: POHODA, Ke Karlovu 8, 120 00 Praha 2. tel. a fax: 961 81 895, mobil: 0606/82 70 38. Ředitelkou společnosti je M. Hrabánková, soc. pracovnicí H. Seinová. Informace podá na stejném tel. čísle i H. Prchalová.
Číslo účtu: 132 107 334/5100 – IPB divize pošt. spořitelny.

-red-

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout