Nezaměstnanost pod celoměstským průměrem

Koncem prosince m. r. evidoval Úřad práce 3,5 % nezaměstnaných ze všech práce schopných obyvatel MČ Praha 2. Je to o dvě desetiny méně než pražský průměr. Hlavní město má přitom třetí nejnižší nezaměstnanost v celé zemi, lépe jsou na tom jen okresy Praha-východ a Praha-západ. Na podrobnosti jsme se zeptali Mgr. Věry Fröhlichové, ředitelky Úřadu práce v Praze 2.
K 31. 12. 2002 jsme evidovali 869 uchazečů o práci, z toho 429 žen. Bylo mezi nimi 174 lidí se základním vzděláním, 273 vyučených, 295 s maturitou a zbytek jsou vysokoškoláci. Sto sedmdesát devět uchazečů by přijalo i nekvalifikovanou práci.
Nabídka volných míst v celé Praze přesahuje pět tisíc. Přesto ale mnoho lidí o práci dlouho nezavadí.
Dlouhodobě nezaměstnaní nám dělají velké starosti. Uchazečů, kteří jsou v naší evidenci déle než šest měsíců, bylo v prosinci 336, z toho 165 žen. Nezaměstnaných déle než jeden rok jsme evidovali 163, z toho 71 žen. Jsou mezi nimi i lidé, kteří nemohou sehnat práci opravdu z vážných důvodů: bývají to uchazeči, které zaměstnavatelé buď ještě anebo už nechtějí, tedy lidé mladší 18 a starší 50 let a také lidé se změněnou pracovní schopností, kteří mají nějaké pracovní omezení (v prosinci 79, z toho 39 žen). Jsou to však i lidé, kteří pracovat vůbec nechtějí – na úřadu práce se evidují jen proto, aby získali nějakou sociální dávku.

Po jakých profesích je v Praze 2 velká poptávka?
Dlouhodobě po pracovnících ochranné služby, je i velký nedostatek středního zdravotnického personálu. Dobře se uplatní také obchodní zástupci, a to v různých oborech.
Jaký vývoj nezaměstnanosti očekáváte v roce 2003?
Myslím, že zůstane asi na stejné úrovni. Bývají ale sezónní výkyvy, v lednu obvykle nezaměstnanost mírně stoupá, protože mnoho podniků ukončí lidem pracovní poměr na konci roku. Na jaře už začínají sezónní práce, více se staví a nezaměstnanost mírně klesá. Další nárůst nezaměstnaných bývá v září, kdy přicházejí absolventi.
Úřady práce ale také vyřizují stížnosti na zaměstnavatele.
Praha 2 má spolu s Prahou 1 na svém území čtvrtinu všech zaměstnavatelů v Praze. Proto řešíme obrovské množství podnětů a málem nestačíme dělat nic jiného. Lidé si nejčastěji stěžují na to, že jim zaměstnavatel odmítá vydat zápočtový list, případně jim nevyplácí mzdu. Na základě takových podnětů děláme u zaměstnavatelů rozsáhlé kontroly, které většinou končí tím, že zjednají nápravu. Ukládáme jim ale i pokuty, zpravidla v řádech tisíců korun.
V poslední době se rozmáhá nešvar, že někteří zaměstnavatelé dávají do pracovních smluv různé „fígle“. Můžete některé z nich zmínit jako varování?
Jakákoliv smlouva je dvoustranný akt. Předpokládám, že člověk si ji před podpisem důkladně přečte, a pokud s jejím obsahem nesouhlasí, neměl by ji podepisovat. Hodně problémů v tomto směru přinášejí takzvané konkurenční doložky, kdy si zaměstnavatel klade za podmínku, že pracovník nebude v případě ukončení pracovního poměru určitý čas pracovat ve stejném oboru. Každý by si měl důkladně rozmyslet, jestli chce v tomto oboru pracovat dlouhodobě, a zvážit, zda na takovou podmínku přistoupí.

Alena Zvěřinová

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout