Než půjdeme k referendu

Dne 16. dubna tohoto roku podepsali představitelé České republiky „Smlouvu o přistoupení České republiky k Evropské unii“. V posledních dnech měli obdržet občané republiky do schránek péčí ministerstva zahraničních věcí její stručný výtah osvětlující podmínky našeho přistoupení, v informační kanceláři úřadu městské části je nyní možné se seznámit s úplným textem smlouvy. Ve dnech 13. a 14. června pak jako občané rozhodneme v referendu o vlastním přistoupení; přistoupení do společného evropského prostoru, do kterého již přes deset let míříme. Na tento prostor je již v podstatě orientována česká ekonomika svým dovozem a vývozem, svými převažujícími vazbami. Vstup do širokého hospodářského prostoru je pro ČR příležitostí, i když v tomto prostoru vedle uplatnění liberálních přístupů vnímáme i silnou snahu regulovat jednotlivé ekonomiky tisícem podrobných opatření. Podstatná bude úroveň liberalizace tohoto prostoru a jeho otevírání světovému obchodu. Na druhé straně stojí naše zapojení politické a institucionální do nadnárodních struktur, míra a způsob politické integrace. O těch diskutují i představitelé současné evropské „patnáctky“, názory a postoje formulované v Evropě se různí stejně jako v naší republice. Odlišné národní tradice se prosazují a budou ještě delší čas zajisté prosazovat, nedovedu si představit jejich rychlé úplné sjednocení. Na druhé straně si nedovedu představit, že bychom zůstali v Evropě mimo struktury unie! Budu proto hlasovat pro vstup, ale chci vstoupit sebevědomě, s vědomím, že naše prosperita i v rámci unie bude záležet v první řadě na naší vlastní prezentaci a na úrovni našeho ekonomického i politického výkonu a že nebude možné se spoléhat pouze, či převážně, na dotace a příspěvky z rozpočtu EU.

Mgr. Michal Basch, starosta (ODS)

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout