Neřest v Muzeu policie... Chytila patrola prostitutku mladou

Pohled na život v těch nejvykřičenějších špeluňkách a nejhonosnějších salonech s červenou lucernou, ale i policejní záznamy či názory soudních policejních lékařů a celou řadu pohledů na problematiku prostituce přibližuje výstava „Prostituce staré Prahy“ v Muzeu policie ČR Na Karlově.

První nevěstinec v Praze založil v roce 1276 notář krále Otakara II. Jindřich z Isernie. Nacházel se na Malé Straně a nesl označení SACRUM VENERIS ALMAE PALATINUM. V 16. století se objevilo nové nebezpečí – syfilis –  a výsledkem byla minimalizace poptávky po sexu. Rozvoj prostituce je spojen s třicetiletou válkou, kdy byla provozována přímo ve válčícím vojsku. Ostrým bojem proti prostituci je známa císařovna Marie Terezie. V roce 1916 došlo na našem území výnosem bývalého místodržitelství pro království České k poslední úpravě reglementace, jež mohla být dobrovolná nebo provedená z moci úřední. Registrace prostitutky se „prováděla“ vydáním zdravotní knížky.

Výstava zachycuje období let 1850 až 1938 a představuje řadu písemných i trojrozměrných exponátů. K vidění jsou fotografie, plakáty, zatykače, zdravotní knížky, policejní zápisy, úřední připomínky atd. Můžete se ­např. začíst do zprávy o schůzi policejních lékařů, prohlédnout si pozitivy zhotovené ze skleněných desek, které byly policií zabaveny v polovině 20. let minulého století, či se seznámit s popisem zařízení pokoje, v němž se prostituce provozovala. Cena za takto po­sky­tnuté služby byla však velice rozdílná – od 2 Kč ve vykřičených hampejzech až po několik set ve „vznešeném“ salonu. Ve vitrínách jsou vystaveny nástroje policejních lékařů, matrice sloužící k tisku pornografických materiálů atd.

Opomenut není ani šéf pražské mravnostní policie Drašar, přezdívaný milostpán, o němž se říkalo, že daleko vidí a ještě dál dosáhne. Jeho rázovitá postava našla své místo ve staropražských písničkách i v díle Jaroslava Haška.

A závěrem důležité upozornění – výstava, která potrvá do února 2005, je mládeži do 18 let nepřístupná.

 

Text a foto: Eva Veselá

 

 

 

Zveřejněno: 16.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout