Několik srpnových dnů změnilo život ve městě

Jak jsem to viděla já...

Ani ti nejstarší obyvatelé hlavního města nemají zkušenost, která by byla srovnatelná s pohromou srpnového týdne, jehož nejčernějším dnem bylo úterý třináctého. Zpočátku dvacetiletá voda se měnila v padesátiletou, pak stoletou a v polovině týdne už leckdo s nadsázkou mluvil až o tisícileté. Odhady se nakonec ustálily na pětisetleté vodě. V každém případě ve chvíli, kdy ve středu 14. srpna odpoledne Vltava kulminovala, protékalo hlavním městem 5 300 metrů krychlových vody za sekundu. Normální stav je 150 metrů.
V naší městské části se prognózy o vylití Vltavy z břehů v oblasti zmapované stoleté vody, která sahá hluboko do ústí Botiče, naštěstí nenaplnily. Byl to trochu zázrak, který si zatím ani odborníci nedovedou vysvětlit - voda se nerozlila po vrstevnicích, vzedmutá vlna „vzala faleš" a vylila se na protějším smíchovském břehu. Přesto na Výtoni vylití Vltavy hrozilo - řeku se podařilo zastavit hradbou pytlů z písku. Na počátku týdne však nikdo nemohl předvídat, co přijde.

PONDĚLÍ, 12. srpna
Očekávání velké vody
Hned dopoledne se na radnici sešla povodňová komise (kromě představitelů městské části v ní zasedají zástupci městské policie, Policie ČR a Armády ČR) a zřídila povodňové hlídky. Ty od té chvíle neustále ve spolupráci s policií sledovaly stav vody ve Vltavě (od vyšehradské skály po Jiráskův most) a v Botiči (od Odstrčilova náměstí po Výtoň). Začala fungovat krizová linka 22 51 20 89, na které se obyvatelé městské části dozvídali potřebné informace.
Již několik dní předtím obcházeli pracovníci úřadu MČ oblast, kde hrozilo nebezpečí zatopení - ať už přímo velkou vodou, nebo spodní vodou a vodou z kanálů.
Vysvětlovali lidem situaci a varovali před hrozícím nebezpečím. Někdy bez úspěchu - např. majitel jedné z restaurací na nábřeží se rozhodl nechat svůj podnik otevřený tak dlouho, dokud to jen bude možné. Při obchůzkách se také zjistilo, kolik v oblasti žije nemobilních lidí (zhruba 80) a s čím bude třeba při případné evakuaci počítat. V pondělí večer zaktivovala povodňová komise místo pro přechodné ubytování v Základní škole Na Smetance. V záloze byly i další školy (Legerova a Resslova).
Botič nebezpečně stoupal
V noci z pondělí na úterý to vypadalo, že se ze svých břehu vylije Botič a zatopí komunikace ve svém dolním toku, zejména v oblasti Ostrčilova náměstí. Z přeplněné Hostivařské přehrady totiž museli vodohospodáři upouštět vodu a hladina potoka prudce stoupala. Nakonec se díky dobré regulaci při odpouštění vody Botič ve svém korytě udržel.

ÚTERÝ, 13. srpna
Obyvatelé Podskalí opouštěli své domovy
S nejnutnějšími věcmi se v průběhu dne odebírali do evakuačního střediska v Základní škole Na Smetance obyvatelé Podskalí, nejohroženější oblasti naší městské části. I když nešlo o nucenou evakuaci, jako např. v Karlíně nebo Holešovicích, hrozilo zde vylití Vltavy a také vzlínání spodní vody a vytékání splaškové vody z kanálů. V této lokalitě je hodně suterénních bytů.
Při evakuaci asistovali pracovníci humanitního odboru - kromě nezbytného vysvětlování situace poskytovali lidem psychickou oporu v těžké chvíli. V první vlně bylo evakuováno celkem 63 lidí, a to z Rašínova nábřeží a z ulic Podskalská, Pod Slovany, Dittrichova, Plavecká, Na Libušince, Na Hrádku a Trojická. Na 38 občanů našlo přístřeší ve škole Na Smetance, jedna žena byla umístěna v Centru sociálních služeb v Máchově ul., tři lidé v Železniční nemocnici a 21 lidí ve Všeobecné fakultní nemocnici na Strahově. Městská část ve svém evakuačním středisku Na Smetance navíc poskytla azyl i čtyřem občanům z Prahy 8, které o půlnoci přivezl z Karlína řidič nákladního automobilu.
Lidé nabízeli materiální i psychickou
pomoc
Mezitím se na úřadu městské části na náměstí Míru začala hromadit materiální pomoc od občanů i různých institutucí. Přikrývky, spací pytle, kartony vody, hygienické potřeby, potraviny a oblečení. Například Praha 4 nabídla 400 přikrývek, firma Mc Donald's zajistila teplou večeři pro dočasné obyvatele ZŠ Na Smetance, v. o. s. Centra nabídla pomoc při záchranných pracech. Vděčnost za tak obrovskou vlnu solidarity vyjádřila za všechny zástupkyně starosty Mgr. Jarmila Cechnerová: „Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám nabízejí pomoc, i těm, kteří potřebnou pomoc organizují, ať už v terénu nebo formou humanitární pomoci."
Na radnici přicházeli i dobrovolníci - jenom v průběhu úterního dopoledne nabídlo svoji pomoc několik desítek lidí, a to nejen adeptů civilní služby, které povolal pražský primátor. Pomoc dobrovolníků se ukázala nezbytná velmi brzy.

STŘEDA, 14. srpna
Na Výtoni se podařilo velkou vodu zadržet
Kolem desáté hodiny dopoledne začala voda z Vltavy protékat v oblasti limnigrafu Na Výtoni (zařízení, kterým se dříve měřila hladina vody ve Vltavě). Asi 20 obětavců se pustilo do budování hráze z pytlů z písku, která nakonec vodu z Vltavy zadržela a k jejímu významnějšímu vylití do přilehlých ulic nedošlo. Velká voda se zastavila jen několik centimetrů pod kamennou obrubou zábradlí. Stačilo málo, aby se celé Podskalí ocitlo pod vodou (nábřeží je ve vyšší úrovni než obydlená oblast, takže by se tu vytvořil neodtékající bazén).
Přesto spodní voda zaplavila několik sklepů. Nejhůře dopadla památkově chráněná budova bývalé podskalské celnice, kde sídlí pobočka Muzea hl. m. Prahy. Spodní voda její prostory zatopila a pracovníky muzea se dlouho nedařilo kontaktovat. Není divu - více starostí jim rozhodně způsobil objekt hlavní budovy na Florenci.
Během dopoledne měli být evakuováni další obyvatelé ohrožené oblasti, nikdo z nich se však stěhovat nechtěl. A to i přes upozornění na hrozící nebezpečí a možnost, že v domech bude odpojen přívod elektrického proudu a plynu.
Pomoc jiným městským částem
Vzhledem k situaci v ostatních městských částech a k další vlně evakuace - tentokrát ze Starého města, nabídla Praha 2 prostřednictvím krizového štábu magistrátu ubytovací kapacity pro evakuované lidi a se stejnou nabídkou se obrátila na MČ Praha 1, 7 a 8, kde byla situace nejkritičtější. Ve středu večer pečovala MČ Praha 2 s pomocí Železniční nemocnice, Centra sociálních služeb v Máchově ul. a Všeobecné fakultní nemocnice na Strahově celkem o 84 evakuovaných občanů. Kromě obyvatel Podskalí to bylo několik lidí ze čtvrté, páté, sedmé a osmé městské části.
Hrozba zažehnána, škody malé
Ve středu kolem půlnoci jsme mohli s úlevou konstatovat, že se situace v naší městské části uklidnila, že žádná z ulic nebyla zatopena a že díky klesající hladině Vltavy můžeme očekávat klidnou noc. Bylo zřejmé, že pokud se nestane nic nečekaného, obyvatelé Podskalí se budou moci brzy nastěhovat zpátky domů.

ČTVRTEK, 15. srpna
Návrat domů
Voda ve Vltavě opadla a všechny domy v oblasti zmapované stoleté vody začali hned ráno kontrolovat pracovníci stavebního odboru - prověřovali jejich statiku, stav rozvodů plynu a elektřiny. Nejprve procházeli domy v uzavřené zóně na Výtoni, aby bylo možné celou oblast co nejdříve otevřít. Přednost měly také domy, jejichž obyvatelé byli evakuováni.
„Zakázaná oblast" mezi Železničním mostem a vyšehradským tunelem byla po důkladné kontrole zpřístupněna pro obyvatele ještě ve čtvrtek večer, a tak se mohli všichni začít vracet domů. Rašínovo nábřeží však zůstalo uzavřeno až do soboty, kdy ho technická správa komunikací zprovoznila - ovšem pouze pro tramvaje a částečně pro pěší.

Lenka Prokopová

Zveřejněno: 04.09.2002 – support@publix.cz
Vytisknout