Nechte se inspirovat císařem Karlem IV. na Karlově náměstí

TISKOVÁ ZPRÁVA
Radní městské části Praha 2 na svém zasedání v pondělí 9. června 2014 schválili výpůjčku střední části Karlova náměstí pro pořádání akce „700 dní do 700. výročí narození Karla IV. – nechte se inspirovat“. Od neděle 15. června do soboty 12. července ji zde pořádá spolek Otec vlasti Karel IV. Slavnostní zahájení se koná od 14:30 do 20:00.

 Na Karlově náměstí budou umístěny dvě tabule a banner informující veřejnost o smyslu projektu. Na tabulích budou napsána inspirativní fakta, obsahující klíčová slova vztahující se k osobnosti Karla IV. – např. „Karel IV. byl cestovatel, a kam pojedeš ty?“. Veřejnost tam bude moci psát a doplňovat své myšlenky a přání. Tabule budou pravidelně monitorovány, foceny a mazány. K akci bude probíhat doprovodná kampaň v sociálních médiích. Výstupy z kampaně budou dále použity pro aktivizaci populace a občanské společnosti v souvislosti se 700. výročím narození Karla IV. Slavnostní zahájení se koná v první den, tj. v neděli 15. června od 14:30 do 20:00. Dobu Karla IV. připomenou dobově oblečení dvořané a historická hudba.

 „Městská část Praha 2 je z velké části tvořena katastrálním územím Nového Města, jehož výstavba byla jedním z velkolepých urbanistických počinů císaře Karla IV. A proto je Karlovo náměstí jako jeho přirozený střed nejlogičtějším místem, kde lze osobnost velkého panovníka připomenout. Vítáme každou smysluplnou akci, která by 700. výročí jeho narození zajímavým způsobem zprostředkovala veřejnosti,“ říká místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek a dodává. „A především vítáme akce, které mohou přispět k proměně Karlova náměstí z místa, kudy lidé jen denně procházejí, v místo kulturně a společensky funkční. To je také záměrem budoucí revitalizace celého prostoru Karlova náměstí.“

 

 

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail:chalupskai@p2.mepnet.cz

 

 

 Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 11.06.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout