Názory: Gröbovka - téma stále živé: Uchovejme Gröbovku pro občany

Volení zástupci občanů by se neměli zpronevěřit vlastnímu slibu po volbách - programovému prohlášení obvodní rady MČ Praha 2 pro období 1998 - 2002: „...připravit podmínky pro rekonstrukci Havlíčkových sadů včetně Gröbeho vily a ostatních objektů s cílem co nejširšího následného využití pro veřejnost“.
Na základě projektu italské firmy Grandoni, specializované na novorenesanční památky v Evropě, by se celá Gröbovka mohla stát významným architektonickým skvostem, který by sloužil široké veřejnosti, byl by chloubou města a v budoucnu i kulturním centrem mezinárodního významu.
Jsme přesvědčeni, že při dobré vůli a snaze získat prostředky z vlastních i z různých dalších zdrojů je možné Gröbovku uchovat pro dnešní i budoucí občany!

Libuše Hynková, obyvatelka Prahy 2

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout