Názory: Gröbovka - téma stále živé: Rada by měla vyhlásit novou soutěž

Veřejná obchodní soutěž neprobíhala podle vyhlášeného řádu a podmínek. Jediná přihlášená a tudíž „vítězná“ firma CEELI Institut o. p. s. a její nabídka vůbec nesplňují podmínky soutěže a tudíž musí být ze soutěže vyloučena:
1. nabídka se nezabývá celým areálem Havlíčkových sadů, ale jen zlomkem
2. nenavrhuje, že zhodnocení areálu bude vlastnictvím MČ Praha 2
3. neprokazuje věrohodně zajištění finančních prostředků
4. nedokládá schopnost zajistit navrhovaný provoz, ani již realizované srovnatelné projekty, podložené referencemi
5. nenavrhuje, aby celý park byl přístupný veřejnosti
6. není v souladu s platnými technickými a právními normami ČR
7. ignoruje vyhl. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu
8. je tak finančně nevýhodná, že by vůbec neměla být předmětem vážného jednání Rady.
Rada by měla by vyhlásit novou soutěž a zajistit areál pro veřejnost, především pro mládež a do budoucna již nejednat s neseriózními partnery.    

ing. Václav Drbohlav

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout