Názory: Gröbovka - téma stále živé: K prohlášení paní Hynkové

Jsem přesvědčen, že záměr Rady městské části Praha 2 programové prohlášení plně splňuje. Kromě pasáže, zmiňované paní Hynkovou, je však třeba zmínit i pasáže další a nevytrhovat z kontextu programového prohlášení půlvěty. V programovém prohlášení se také praví: ponechat ve vlastnictví obce pouze takový majetek, který obec potřebuje k zajištění svých funkcí a povinností vyplývajících ze zákonů a hospodařit v rámci vyrovnaného rozpočtu. Domnívám se, že městská část nepotřebuje vilu provozovat sama a zároveň, že prostředky na rekonstrukci jsou tak veliké, že by případná realizace rekonstrukce z rozpočtu městské části zaškrtila přívod peněz do jiných oblastí, jako je údržba bytového fondu, sociální oblast nebo revitalizace parků a dětských hřišť.
K údajné nabídce firmy Grandoni – s žádnou takovou nabídkou nebyla rada seznámena, přestože jsme paní Hynkovou doporučeným dopisem požádali o vysvětlení. Pokud má tato firma o Gröbovku zájem, měla se zúčastnit veřejné obchodní soutěže.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout